Монографії, посібники, підручники

Пропонуємо вашій увазі архів Монографій, посібників, підручників, методичних вказівок виданих співробітниками нашої кафедри.

 1. Титов М.Б., Луцик Б.Д. Гнойные менингиты. – Киев, Здоров`я, 1990. – 159 с. [Анотація]
 2. Герасун Б.А. Вірусний гепатит В. – Львів, 1993. – 177 с. [Анотація]
 3. Тітов М.Б., Герасун Б.А., Ворожбит Б.С. та інш. Невідкладна допомога в клініці інфекційних хвороб. Посібник для медвузів – Львів, 1993. – 38 с
 4. Інфекційні хвороби. Підручник для студентів мед. вузів / За ред. Тітова М.Б. – К.: Вища школа. – 1995. – 567 с. [Анотація]
 5. Тітов М.Б., Яворський І.Г. Семіотика інфекційних хвороб. – Львів, “Ескулап”, 1996. – 164 с. [Анотація]
 6. Тітов М.Б., Гуль І.Р., Тітов В.М. Симптоми і синдроми при інфекційних хворобах. – Київ, “Ескулап”, 1998. – 172 с. [Анотація]
 7. Клінічна біохімія / За ред. Л.Ю. Шевченка (розділи 10, 11). – Сопот, 1998. – 448 с.
 8. Шевченко Л.Ю., Герасун Б.А., Яворський І.Г. та ін. Рецептура найважливіших препаратів в інфектології (методичні вказівки). – Львів, 1998. – 12 с.
 9. Грицко Р.Ю., Крижанська М.О. Гарячка неясного генезу. Методичні вказівки для лікарів-інтернів. – Львів, 1998. – 8 с.
 10. Беседін В.М., Герасун Б.А., Шевченко Л.Ю. Жовтяниці у вагітних. – Львів, 1999. – 240 с. [Анотація]
 11. Грицко Р.Ю., Зінчук О.М., Нестеренко В.В. та інш. Лабораторна діагностика інфекційних хвороб (методичні вказівки). – Львів, 1999. – 22 с.
 12. Балаян М.С., Міхайлов М.І. Вірусні гепатити. Енциклопедичний словник. Російсько-українське видання / За ред. Б.А.Герасуна. – Львів, 2000. – 572 с. [Анотація]
 13. Шевченко Л.Ю., Герасун Б.А., Яворський І.Г. та інш. Методичні вказівки з медсестринства в клініці інфекційних хвороб для студентів факультету вищої медсестринської освіти. Спеціальність “сестринська справа” – Львів, 2000. – 43 с.
 14. Шевченко Л.Ю., Герасун Б.А., Яворський І.Г. та інш. Методичні вказівки з медсестринства в клініці інфекційних хвороб для студентів факультету вищої медсестринської освіти. Спеціальність “медсестра бакалавр медицини” – Львів, 2000. – 88 с.
 15. Шевченко Л.Ю., Герасун Б.А., Адамович О.П. та інш. Методичні вказівки з курсу інфекційних хвороб з елементами самостійної роботи для студентів 6 курсу медичного факультету за спеціальністю “Лікувальна справа”, “Медико-профілактична справа”, “Педіатрія”. ЛДМУ. – Львів. – 2001. – 30 с.
 16. Чорновіл А.В., Грицко Р.Ю. Клінічне медсестринство в інфектології з основами епідеміології. Підручник для студентів факультетів ВМСО. – К.: Здоров’я, 2002. – 576 с. [Анотація]
 17. Крижанська М.О., Грицко Р.Ю. ВІЛ-інфекція. Клініка, діагностика, профілактика. Методичні вказівки для лікарів-стоматологів та студентів стоматологічних факультетів. Львів, ЛДМУ. – 2002. – 48 с.
 18. Kryzhanska M., Gricko R. The patient’s hystory. Lviv, LSMU. – 2002. – 8 p.
 19. Грицко Р.Ю., Чорновіл А.В., Грицко О.М. та інш. Організація щеплень. Методичні вказівки для студентів. Медичний коледж. – Львів, “Монада”. – 2002. – 26 с.
 20. Федорів Я.-Р. М., Томашова С.А., Грицко Р.Ю. Матеріали і документи, потрібні для написання і захисту дисертаційної роботи. – Львів: ЛДМУ ім. Данила Галицького, 2003. [Анотація]. Електронна книга 1,4 Мб
 21. Телегін Д.Є., Грицко Р.Ю. Керівництво з антибіотикотерапії. – Львів, “Камула”, 2004. – 70 с. [Анотація]
 22. Невідкладні стани / М.С. Регеда, В.Й. Кресюн, Р.Ю. Грицко та ін. За редакцією М.С. Регеди, В.Й. Кресюна. – Львів: БаК, 2004. – 832 с. [Анотація]
 23. Виноград Н.О., Грицко Р.Ю. Паразитарні хвороби людини. Гельмінтози. – Львів, 2005. – 192 с. [Анотація]
 24. Бельдій В.І., Зінчук О.М, Грицко Р.Ю. та інш. Клініка, діагностика, лікування та профілактика інфекційних уражень слизової оболонки порожнини рота. Методичні рекомендації для стоматологів. Львів, 2005. – 39 с. [Анотація]
 25. Kryzhanska M. Intensive care in infectious diseases. Pocket Handbook for Final Year Students and Physicians. – L`viv, 2005. [Анотація]
 26. Івахів О.Л., Грицко Р.Ю., Кіселик І.О. Кабінет інфекційних захворювань: Навчальний посібник. – Тернопіль, 2006. – 233 с. [Анотація]
 27. Громадське здоров`я і громадське медсестринство: підручник / Є.Я. Скляров, М.Б. Шегедин, Б.Б. Лемішко, О.Б. Ворожбит та ін.; За редакцією професора Є.Я. Склярова, М.Б. Шегедин, Б.Б. Лемішка. – 2-е перероб. та доп. видання. – К.: Медицина, 2008. –224 с. [Анотація]
 28. Герасун Б.А., Грицко Р.Ю., Ворожбит О.Б., Герасун О.Б. Вірусні гепатити у схемах, таблицях та малюнках. Посібник з проблеми вірусних гепатитів для лікарів-інтернів та слухачів ФПДО. – Львів.: Ліга-Прес, 2008. – 102 с., ілюст. [Анотація]
 29. Герасун Б.А. Вірусний гепатит В. НВ-вірусна інфекція / ЛНМУ ім. Данила Галицького, 2009. – 260 с. – [Анотація].
 30. Інфекційні хвороби з основами фтизіопульмонології (навчальний посібник) / Ільницький І.Г., Чорновіл А.В, Грицко Р.Ю. та інш. – Львів, 2009. – 404 с.
 31. Інфекційні хвороби. Підручник для студентів стоматологічних факультетів / Чорновіл А.В., Грицко Р.Ю. – К.: Медицина, 2010. – 432 с. – [Анотація].
 32. Клінічне медсестринство в інфектології. Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів I–IV рівня акредитації / Чорновіл А.В., Грицко Р.Ю., Лишенюк С.А. – К.: Медицина, 2010. – 408 с. – [Анотація]
 33. Історія хвороби. Методичні вказівки з курації хворого та оформлення історії хвороби для студентів 5 курсу вищих медичних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації / О.М.Зінчук, Б.С.Ворожбит, І.Г.Яворський, Р.Ю.Грицко, О.О.Зубач, А.М.Задорожний. – Львів, ЛНМУ, 2010. – 12 с.
 34. Вирусные гепатиты в схемах, таблицах и рисунках. Руководство по проблеме вирусных гепатитов для врачей интернов и слушателей ФПДО / Б.А.Герасун, Р.Ю.Грицко, О.Б.Ворожбит, О.Б.Герасун. – Львів.: Кварт, 2012. – 122 с., илл. [Аннотация].
 35. Інфекційні хвороби. Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації / Голубовська О.А, Герасун Б.А., Зінчук О.М. та інші / За ред. О.А. Голубовської. – К.: ВСВ “Медицина”, 2012. – 728 с. + 12 с. кольор. вкл. [Анотація].
 36. Kryzhanska M., Zubach O. Methodical guide on the course of infectious diseases for 5th year students General medicine faculty.– L`viv, 2012. [Анотація].
 37. Гарячка невідомого походження / М.О.Крижанська, О.М.Зінчук, Р.Ю. Грицко – Львів, 2012. – 39 с. [Анотація].
 38. Специфічна діагностика інфекційних хвороб: забір матеріалу. Мультимедійний посібник для студентів./О.П.Адамович, Р.Ю.Грицко, А.М.Задорожний та інші // – Львів: ЛНМУ, 2013. – 33 с.
 39. Інтенсивна терапія в клініці інфекційних хвороб / О.М. Зінчук, М.Б.Тітов, В.І. Бельдій та інші. – Львів, 2014. – 46 с. [Анотація].
 40. Методичні підходи до розробки локальних медико-технологічних документів в закладах первинної медичної допомоги/За ред. М.К. Хобзей, Т.М. Донченко, О.В. Худошина, К.О. Надутий, Р.Ю. Грицко та інш. // – Київ: Наша родина плюс. 2014. – 136 с.
 41. Основи лікування інфекційних хвороб/О.П.Адамович, О.Б.Ворожбит, О.Б.Герасун та інші // – Львів: ЛНМУ, 2015. – 124 с.
 42. Recognition and diagnosis of infectious diseases/Посібник для англомовних студентів медичних вузів. M. Kryzhanska, O. Zubach, O.Vorozhbyt // – Львів: ЛНМУ, 2018. – 95 с.
 43. Інфекційні та паразитарні хвороби у вагітних та породіль. В трьох томах. Том 1: підручник /О.М. Зінчук, О.О. Зубач та ін. ‒ Київ: Магнолія, 2022 /т. 1. 336 с., т. 2. 332 с., т. 3. 284 с.
 44. Інфекційні хвороби: підручник / О.А. Голубовська, Б.А. Герасун, О.М. Зінчук та ін. ‒ 4-е перероблене і доповнене видання – Київ: ВСВ «Медицина», 2022. – 464 с.

 45. Малий В.П. [та ін.] Інфекційні та паразитарні хвороби у вагітних та породіль: підручник в 3 т. / І.М. Асоян, О.М. Зінчук, О.О. Зубач та ін / Львів, Видавець Марченко Т.В, 2021–2022. т. 1. 336 с., т. 2. 332 с., т. 3. 284 с