Федорів Я.-Р. М., Томашова С.А., Грицко Р.Ю. Матеріали і документи, потрібні для написання і захисту дисертаційної роботи.

Матеріали і документи, потрібні для написання і захисту дисертаційної роботи.
Федорів Я.-Р. М., Томашова С.А., Грицко Р.Ю.
Посібник для медвузів
Львів, ЛНМУ
2003
Електронна книга
http://infectio.lviv.ua/docum/Dysert_e-book.exe

У виданні викладено основні вимоги до написання і оформлення дисертаційних робіт та авторефератів. Наведено нормативні матеріали, що регламентують їх написання.

Подано зразки документів, які здобувач наукового ступеня повинен підготувати в процесі розгляду і захисту дисертаційної роботи. Відображена процедура попередньої експертизи і власне захисту дисертаційної роботи. Представлено зразки документів, що скеровуються у Вищу атестаційну комісію України після захисту дисертації на здобуття наукового ступеня.

Вказані матеріали будуть корисними для здобувачів наукових ступенів, наукових керівників і консультантів дисертаційних робіт, членів спеціалізованих вчених рад, офіційних опонентів, наукових працівників, які проводять експертизу дисертаційних робіт.