Дисертаційні роботи

 1. ДАНИЛЕЙЧЕНКО Инна Валериевна. Иммунологический мониторинг клинического течения вирусного гепатита В. Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Львов – 1990.
 2. ЛУЦИК Богдан Дмитриевич. Клиническая иммунодиагностика, прогнозирование и коррекция лечения бактериальных менингитов (менингоэнцефалитов). Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук. Львов – 1991.
 3. ЗІНЧУК Олександр Миколайович. Сезонні особливості перебігу вірусних гепатитів. Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. Львів – 1994.
 4. ШЕВЧЕНКО Леонід Юрійович. Клінічні форми НВ-вірусної інфекції. Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук. Львів – 1995.
 5. АДАМОВИЧ Олександр Петрович. Удосконалення методів лікування хворих на шигельози і сальмонельози. Київ – 1996. [Анотація]
 6. ГРИЦКО Роман Юліанович. Фізіологічне обґрунтування впливу харчового біостимулятора при вторинних імунодефіцитах (можливості імунокорекції та впливу на колективний імунітет). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. Львів – 1997. [Анотація]
 7. ТЕЛЕГІН Дмитро Євгенович. Епідеміологічні та клініко-імунологічні особливості гепатиту Дельта в західному регіоні України. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. Львів – 1999. [Анотація]
 8. АНІСІМОВА Ірина Михайлівна. Особливості перебігу вагітності та стан плода у жінок з НВ-вірусною інфекцією залежно від типу репродукції вірусу гепатиту В. Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. Львів – 2001. [Анотація]
 9. ЧОРНОВІЛ Андрій В’ячеславович. Застосування антиоксидантів у комплексному лікуванні хворих на дифтерію. Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. Львів – 2002.
 10. КІСЕЛИК Ігор Олексійович. L-аргінін та сполуки оксиду азоту у хворих на вірусні гепатити. Теоретичні та практичні аспекти їх дослідження. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. Львів – 2003. [Анотація]
 11. ВОРОЖБИТ Ольга Богданівна. Особливості діагностики та перебігу хронічного гепатиту С з позапечінковими проявами. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. Львів – 2006. [Анотація]
 12. ГЕРАСУН Олександр Борисович. Клініко-епідеміологічні та імунопатогенетичні особливості HBe-негативного HBV-DNA-позитивного хронічного гепатиту В. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. Львів – 2007. [Анотація]
 13. ЗУБАЧ Олена Олександрівна. Клініко-патогенетичні особливості жовтяничних форм лептоспірозу. Прогноз на основі багатофакторного аналізу. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. Львів – 2009. [Анотація]
 14. ЗІНЧУК Олександр Миколайович. Лайм-бореліоз: клініко- імунопатогенетичні особливості та екстрене превентивне лікування. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук. Львів – 2010. [Анотація]
 15. ЗАДОРОЖНИЙ Андрій Михайлович. Хронічний набутий токсоплазмоз з проявами ураження гіпоталамічної ділянки (клініка, діагностика, лікування). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. Львів – 2011. [Анотація]
 16. ПОКРОВСЬКА Тетяна Валеріївна. Клінічні особливості та цитокінова регуляція у перебігу та наслідках Епштейна-Барр вірусної інфекції у підлітків та дорослих. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. Львів – 2011. [Анотація]