Про кафедру

79010, Львів
вул. Пекарська, 54
тел. +380-322-75-54-06
e-mail: kaf_infect_diseases@meduniv.lviv.ua

Клініка і кафедра інфекційних хвороб засновані у 1912 році

Завідувач кафедри ЗІНЧУК Олександр Миколайович, д. мед. н., професор,

Google Scholar, Scopus

 

Штат кафедри:

 • ГЕРАСУН Борис Абрамович – д.мед.н., професор, Google Scholar, Scopus;
 • АДАМОВИЧ Олександр Петрович – к.мед.н., доцент, Google Scholar;
 • ГЕРАСУН Олександр Борисович – к.мед.н., доцент, Google Scholar, Scopus;
 • ГРИЦКО Роман Юліанович – к.мед.н., доцент, Google Scholar, Scopus;
 • ЗАДОРОЖНИЙ Андрій Михайлович – к.мед.н, доцент, Google Scholar, Scopus;
 • ЗУБАЧ Олена Олександрівна – к.мед.н., доцент, Google Scholar, Scopus;
 • КІСЕЛИК Ігор Олексійович – к.мед.н., доцент, Google Scholar;
 • ПРИКУДА Надія Михайлівна – к.мед.н., доцент, Google Scholar; Scopus;
 • ТУРЧИН Ольга Богданівна – к.мед.н., доцент, Google Scholar, Scopus;
 • ТЕЛЕГІНА Тетяна Вікторівна – асистент, Google Scholar; Scopus;
 • ХОМИН Олена Ярославівна – доцент, Google ScholarScopusORCID;
 • БЕНЬ Ірина Ігорівна – асистент, Google Scholar; Scopus ;
 • ВОВЧИК Ольга Ігорівна – асистент, Google Scholar.

Наукові напрямки:

 • клініко-епідеміологічні особливості Лайм-бореліозу в західному регіоні України.
 • етіологія, імунопатогенез, клініка та лікування вірусних гепатитів.
 • гострий та хронічний токсоплазмоз: клініка та діагностика.
 • патогенез, клініка та діагностика лептоспірозу.
 • проблема перинатальної передачі інфекційних хвороб.
 • корекція імунодефіцитних станів при інфекційних хворобах.

Основні методи досліджень:

 • клініко-епідеміологічний метод;
 • вивчення клітинного та гуморального імунітету інфекційних хвороб, в т.ч. специфічної реактивності імуноцитів до антигенів збудника (різні варіанти розеткоутворення, гальмування міграції лейкоцитів, бласттрансформація лімфоцитів);
 • імуноферментний аналіз, полімеразна ланцюгова реакція;
 • для оптимізації наукових досліджень та детального аналізу клінічних та лабораторних даних створено комп’ютерну базу даних “Електронний архів”, яка складається з трьох програмних модулів – “HEPATITIS”, “BORRELIOSIS” та “LEPTOSPIROSIS”.

Основне обладнання:

 • обладнання для імуноферментного аналізу;
 • обладнання для різноманітних імунологічних досліджень;

Найближчі наукові плани:

 • вивчення значення недіагностованих безеритемних форм Лайм-бореліозу у виникненні деяких неврологічних і кардіологічних синдромів;
 • розробка методів попередження перинатальної передачі вірусних гепатитів;
 • дослідження нових ефективніших харчових імуномодуляторів;
 • поглиблене вивчення гепатитів F та G в західному регіоні України;
 • створення банку сироваток крові хворих з недиференційованим вірусним гепатитом, вивчення гепатитів ні А-ні G;
 • розробка методів корекції автоімунних процесів при хворобах печінки;
 • вивчення діагностичного значення PCR в діагностиці токсоплазмозу.

Лікувальна робота:

Кафедра інфекційних хвороб базується в інфекційній клінічній лікарні м. Львова. Кількість ліжок базових відділень – 270.

Читати далі >>