Лікувальна робота

Кафедра інфекційних хвороб базується в інфекційній клінічній лікарні м. Львова. Кількість ліжок базових відділень – 270.

Хоча клінічна база є спільною також і для кафедри дитячих інфекцій, викладачі кафедри інфекційних хвороб не розділяють хворих за віковим принципом і ведуть прийом, чергують по лікарні та консультують хворих у всіх відділах. В діагностично важких випадках консультації здійснюються вже в приймальному відділенні лікарні.

З метою підвищення відповідальності за якість консультативної, систематичної діагностичної та протиепідемічної роботи в стаціонарі:

  • За кожним доцентом закріплено відділ лікарні де він очолює лікувально-діагностичну роботу, проводить первинний огляд хворих, які щойно поступили, в подальшому повторно оглядає важких хворих, тоді ж проводиться корекція діагностичних заходів та лікування.
  • При потребі, під час перебування хворого в стаціонарі діагностичні проблеми вирішують шляхом скликання внутрішніх та міжкафедральних консиліумів, особливо, коли вони стосуються суміжних і непрофільних ситуацій. Проводить консиліум зав. кафедри або професор кафедри. Складні діагностичні і терапевтичні питання виносяться на колективне обговорення на загальнолікарських обходах, клінічних розборах, клінічних конференціях, засіданнях товариства інфекціоністів тощо. При потребі використовуються можливості допоміжних методів діагностики (УЗД, КТ, МРТ, імунологічні обстеження у діагностичному центрі).
  • Професори кафедри у базовій лікарні і філіях систематично проводять загальнолікарняні обходи з обговоренням і вирішенням конкретних особливо складних для діагностики випадків, необхідних змін терапевтичної тактики щодо важких хворих.
  • Систематично згідно плану-графіку проводяться клінічні розбори хворих, аналіз причин летальності на патанатомічних конференціях (веде зав. кафедрою доц. О.М. Зінчук) та засідання обласного товариства інфекціоністів.
  • Асистенти кафедри працюють в різних відділах лікарні і ведуть по 4-5 хворих, чергують по лікарні 24 години в місяць.
  • Кафедрою забезпечується консультативне обслуговування хворих у всіх відділах обласної клінічної лікарні та у всіх клінічних базах університету м. Львова. В лікувальних закладах Львівської області консультації хворих забезпечуються висококваліфікованими викладачами кафедри які чергують по відділенню екстреної та невідкладної допомоги ОКЛ.
  • Для покращання діагностики, ефективності та контролю лікування колектив кафедри не тільки опрацьовує нові методи діагностики, але проводить імунологічні обстеження хворих з інших лікарень та вагітних на маркери вірусних гепатитів, систематично, протягом багатьох років, проводить диспансерне спостереження HBsAg- позитивних вагітних та їх дітей. Диспансеризацією охоплені також інші групи реконвалесцентів після перенесеного вірусних гепатитів В, С, Д та інших. Одним з видів допомоги з лікувальної роботи є проведення складних лабораторних досліджень, зокрема визначення ДНК вірусу гепатиту В та РНК вірусу гепатиту С в лабораторії генної діагностики кафедри. Крім того, для хворих обласної інфекційної лікарні, військового госпіталю, обласної клінічної лікарні та інших стаціонарів міста виконуються дослідження на маркери гепатиту В (HВsAg, анти-HBs, HBeAg, анти-HBe) та гепатиту С (анти-HCV загальні, анти-HCV IgM та “спектр антитіл” до HCV), а також на Лайм-бореліоз і токсоплазмоз.
  • На кафедрі систематично проводиться рейтингова оцінка лікувальної роботи викладачів пакет документів для рейтингової оцінки.