Посібник користувача

back_full
 
 
 

ЗМІСТ

Призначення модуля “HEPАTITIS” (далі База даних)
Ліцензійна угода
Встановлення на жорсткий диск комп’ютера
Комплект поставки
Структура Бази даних і її використання
Автоматизована презентація медичної документації (епікризів)
Статистичний аналіз даних архіву
Система захисту Бази даних
Система архівування Бази даних

I. Призначення “Електронного архіву”

“Електронний архів” – це комп’ютерна база даних, яка функціонує в середовищі Windows 95/98 і є продуктом MS Access 97. Окремі компоненти бази даних інтегровані в MS Word 97 і MS Excel 97. Призначення “Електронний архіву”– акумуляція і аналіз клініко-лабораторних даних хворих на гострі і хронічні вірусні гепатити. Крім традиційних функцій, які забезпечує MS Access 97, “Електронний архів” є системою автоматизованої презентації медичної документації – епікризів.

Сфера використання – відділення вірусних гепатитів інфекційних клінік, гастроентерологічні і гепатологічні центри. При необхідності “Електронний архів” може бути адаптована для акумулювання клініко-лабораторних даних пацієнтів з будь-якою іншою патологією.

II. Ліцензійна угода

База даних є інтелектуальною власністю Львівського державного медичного університету ім. Данила Галицького і захищена національним законодавством України про авторські права і положеннями міжнародних договорів, що мають відношення до інтелектуальної власності.

III. Встановлення на жорсткий диск комп’ютера

Необхідний IBM-сумісний комп’ютер з інстальованими Windows 95/98 і пакетом Microsoft Office 97. Мінімальні апаратні вимоги: до процесора – 486DX2 і вище (рекомендовано Pentium 75 і вище), до оперативної пам’яті – 12-16 МВ і більше (рекомендовано 32 МВ). Для встановлення “Електронний архіву” необхідно розархівувати файл Hepatitis.exe з дистрибутивної дискети в кореневий каталог диска С: (саме при такій локалізації всі компоненти бази даних будуть працювати коректно). Запуск “Електронного архіву” проводиться з файлу Hepatitis.mdb.

IV. Комплект поставки

Ім’я файлу Довжина (КБ) Опис файлу
Archive.bat 1 Пакетний файл запуску архівування
Function.xls 140 Інтегрований у Базу даних
файл MS Excel
Hepatitis.mdb 1500 Файл Бази даних MS Access
Hepatitis.xls 70 Інтегрований у Базу даних файл MS Excel
Hepatitis_ODBC.dot 50 Інтерактивна форма-шаблон МS Word
Create_Epykriz.doc 23 Документ MS Word із текстом макросу
Statistics.xlt 80 Інтерактивна форма-шаблон MS Excel
System_z.mdw 78 Відомості про робочу групу MS Access

V. Структура модуля “HEPATITIS” бази даних “Електронний архів”

Модуль складається з наступних компонентів:

1. Таблиці

 • таблиця “Вірусні гепатити” – є основною, складається з 206 полів, в які вносяться детальні дані про хворих на вірусні гепатити, а саме: паспортні дані, анамнестичні відомості, скарги, клінічні дані, лабораторні та інструментальні показники, лікувальні заходи і їх ефективність, рекомендації тощо. Таблиця, на перший погляд, виглядає дещо громіздкою, проте розбивати її на декілька таблиць недоцільно, оскільки дані всіх без виключення полів усебічно характеризують одне явище – особливості клінічного перебігу хвороби у конкретного пацієнта;
 • таблиця “Деталізовані симптоми” – складається з 24 полів, в які вносяться дані поглибленого аналізу симптоматики хвороби вибраних пацієнтів, які є об’єктами наукового дослідження;
 • таблиця “Амбулаторний щоденник” – складається з 52 полів, в які вносяться клініко-лабораторні дані, отримані в результаті динамічного спостереження за хворими, які виписалися зі стаціонару;
 • таблиця “Епікризи розширені” – призначена для збереження епікризів, створених за допомогою універсальної інтерактивної форми-шаблону MS Word Hepatitis_ODBC.dot (див. далі). Таблиця містить спеціальне поле OLE, у яке вводяться відповідні файли – документи MS Word (епікризи), графічні файли (напр. сонограми, рентгенограми), звукові файли (коментарі) тощо.
 • таблиці “Деталізовані симптоми”, “Амбулаторний щоденник” і “Епікризи розширені” є підлеглими відносно основної таблиці “Вірусні гепатити” і пов’язані з нею кореляційним зв’язком за схемою “1 до Ґ “.

2. Форми

 • головна кнопочна форма – на ній розміщені кнопки: “Про HEPATITIS” (короткі відомості про Базу даних), “Допомога”, “Ліцензійна угода”, “Почати роботу” (відкриває форму “Вірусні гепатити”) і “Вихід” (закриває Базу даних). Головна кнопочна форма відкривається автоматично при запуску Бази даних;
 • композиційна форма “Вірусні гепатити” – створена на основі таблиці “Вірусні гепатити” і використовується для введення нових записів у Базу даних. Результати лабораторних досліджень при поступленні хворого у стаціонар необхідно вводити в колонку “1”, при виписці – в колонку “4”. Екстремальні значення лабораторних показників (максимальні й мінімальні) хворих, які є об’єктами наукового дослідження, рекомендуємо вводити в колонку “2”. Колонка “3” залишається резервною. У форму “Вірусні гепатити” вбудовані табличні форми підлеглих таблиць “Деталізовані симптоми” і “Амбулаторний щоденник”. У заголовку форми розміщені кнопки, які роблять роботу з Базою даних більш зручною: “Епікриз стандартний” (відкриває відповідну форму), “Епікриз розширений” (відкриває відповідну зв’язану синхронізовану форму) і “Вихід” (закриває Базу даних);
 • форма “Епікризи стандартні” – створена на основі таблиці “Вірусні гепатити” і використовується для роздруковування епікризів, не виходячи з Бази даних (один із двох альтернативних способів);
 • зв’язана синхронізована форма “Епікризи розширені” – створена на основі однойменної таблиці, є підлеглою по відношенні до форми “Вірусні гепатити” і призначена для збереження розширених епікризів;
 • кнопочна форма “Нозологічна структура” – на ній розміщена діаграма, а також кнопки, які відкривають запити на вибірку відповідно до етіологічного профілю вірусних гепатитів: гострий ГВ, гострий ГС, гострий ГД, хронічний ГВ, хронічний ГС, хронічний ГД, мікст-гепатити.

3. Запити

У Базі даних представлені 10 запитів на вибірку відповідно до етіологічного профілю вірусних гепатитів.

4. Звіти

Виконані 3 звіти на основі таблиці “Вірусні гепатити” і запиту “Маркерограми”.

5. Панель інструментів “Hepatitis”

Панель завантажується при відкриванні Бази даних і складається з піктограм: “Вірусні гепатити” (відкриває основну форму), “Епікризи розширені” (відкриває відповідний запит), “Нозологічна структура” (відкриває відповідну кнопочну форму), “Аналіз в Excel” (відкриває файл Hepatitis.xls, який містить інтегровану в Базу даних таблицю “Вірусні гепатити”), “F” (відкриває файл Function.xls, який містить інтегровану в Базу даних зведену таблицю “Функція лікарської посади” і діаграму), “А” (запускає систему архівування Бази даних) і “Допомога”.

VI. Автоматизована презентація медичної

База даних здатна генерувати й роздруковувати епікризи конкретних пацієнтів, причому представлені в епікризах відомості відповідають даним вибраних полів таблиці “Вірусні гепатити”. Можна використовувати два альтернативні способи презентації епікризів, кожен з яких має свої переваги й недоліки. Перший – із допомогою форми “Епікризи стандартні” Бази даних, другий – із допомогою універсальної інтерактивної форми-шаблону MS Word Hepatitis_ODBC.dot.

1. Презентація епікризів з використанням форми Бази даних “Епікризи стандартні”

Форма “Епікризи стандартні” складається з незмінних текстових фрагментів, які будуть однаковими у всіх епікризах, що видрукувані з використанням указаної форми, а також із варіабельних текстових фрагментів, кожен з яких відповідає конкретному полю таблиці “Вірусні гепатити”. Перевага даного способу – швидкість і простота. Недолік – обмежена можливість редагування епікризів. Даний спосіб виправданий при використанні комп’ютерів із процесорами родини 486-х для підготовки епікризів, які в невеликій мірі насичені клініко-лабораторними даними (“стандартні” клінічні випадки).

У заголовку форми “Епікризи стандартні” розміщена кнопка “Друк епікризу”, яка запрограмована на друк вибраного епікризу у двох примірниках.

2. Презентація розширених епікризів із використанням універсальної інтерактивної форми-шаблону MS Word Hepatitis_ODBC.dot

Даний спосіб вимагає спільної інтегрованої роботи MS Access 97 та MS Word 97. Для створення розширеного епікризу достатньо з Провідника запустити файл Hepatitis_ODBC.dot.

Перед використанням форми-шаблону Hepatitis_ODBC.dot доцільно провести його редагування.
Для цього:

 1. Зняти з файлу Hepatitis_ODBC.dot атрибут “Только чтение”;
 2. Завантажити MS Word і відкрити файл Hepatitis_ODBC.dot з допомогою команди “Открыть” меню “Файл”;
 3. Замість початкового тексту (“Інфекційна клінічна лікарня м. Львова” і адреси закладу) ввести дані про лікувальний заклад, у якому використовується База даних;
 4. Зберегти і закрити редагований файл;
 5. Встановити атрибут “Только чтение”.

Форма Hepatitis_ODBC.dot є шаблоном злиття з файлом Бази даних Hepatitis.mdb і складається з незмінних текстових фрагментів, полів злиття, а також з кодових полів. Перевага даного способу – необмежена можливість редагування генерованого епікризу (у разі необхідності). Недолік – більше навантаження на апаратні ресурси (рекомендовано комп’ютер із процесором Pentium 75 і оперативною пам’яттю 32 МВ). У випадку використання потужних машин даний спосіб є оптимальним.

За допомогою редактора Visual Basic нами створено макрос Create_Epykriz, який спрощує операцію cтворення розширеного епікризу. Використання макросу особливо корисне для операторів, які ще не набули достатнього досвіду роботи з Базою даних. Текст макросу наведений в документі Create_Epykriz.doc.

Для встановлення макросу необхідно:

 1. Завaнтажити MS Word;
 2. Відкрити файл Create_Epykriz.doc, скопіювати текст процедури макросу в буфер обміну;
 3. Виконати команду “Макрос – Макросы…” меню “Сервис”;
 4. У діалоговому вікні “Макрос” в полі “Имя” набрати назву макроса – “Create_Epykriz”;
 5. Натиснути кнопку “Создать”;
 6. Вставити текст процедури макросу з буферу обміну у “Вікно проекта” між стрічками коду “Sub Create_Epykriz()” і “End Sub”;
 7. Натистути піктограму “Сохранить” і закрити Visual Basic.

Макрос автоматично виконує наступні дії:

 1. Завантаження MS Word;
 2. Запуск Hepatitis_ODBC.dot;
 3. Перетворення документа злиття у звичайний документ MS Word;
 4. Корекція формату дат поступлення і виписки пацієнта;
 5. Виділення тексту епікризу;
 6. Копіювання тексту епікризу в буфер обміну;
 7. Збереження документа в папці C:\Hepatitis\Epykriz під назвою ЕПІКРИЗ РОЗШИРЕНИЙ.doc;
 8. Закриття створеного файлу ЕПІКРИЗ РОЗШИРЕНИЙ.doc;
 9. Звуковий сигнал. Відкриття інформаційного діалогового вікна з текстом “Процес створення епікризу завершений. Вставте епікриз у Базу даних.”

Для створення розширеного епікризу необхідно:

 1. Зразу ж після заповнення полів форми Вірусні гепатити клініко-лабораторними даними конкретного пацієнта у заголовку форми натиснути кнопку “Епікриз розширений”;
 2. Після відкриття зв’язаної синхронізованої форми “Епікризи розширені” запустити макрос Create_Epykriz, для чого у заголовку форми натиснути кнопку “Створити епікриз”;
 3. Після закінчення роботи макросу натиснути кнопку “Вставить” стандартної панелі інструментів – епікриз буде вставлений у OLE поле форми.

При необхідності редагування епікризу потрібно курсор миші зафіксувати на ділянці тексту і два рази натиснути ліву кнопку. Для збереження епікризу й повернення у основну форму “Вірусні гепатити” потрібно натиснути кнопку “Зберегти і закрити епікриз”. Таким же чином у підлеглу форму “Епікризи розширені” можна копіювати й інші файли (наприклад графічні, звукові).

На наявність у зв’язаній синхронізованій формі розширеного епікризу хворого буде вказувати індикатор кнопки “Епікриз розширений” основної форми “Вірусні гепатити”, який буде включатися при встановленні прапорця поля “Видано епікриз розширений”. При заповненні форми “Вірусні гепатити” важливо встановлювати прапорець вказаного поля у випадку, коли передбачається у подальшому створювати розширений епікриз (складні клінічні випадки з великою кількістю клініко-лабораторних даних).

VII. Статистичний аналіз даних архіву

Для проведення статистичного аналізу необхідно запустити з Провідника шаблон Statistics.xlt.

На аркуші нової книги MS Excel автоматично проведе статистичний аналіз абсолютних величин, які вибрані з архіву за допомогою запитів. У шаблоні означені кольором два діапазони, в які потрібно вводити аналізовані абсолютні величини (вибірку даних), а також клітинки, в яких MS Excel автоматично презентує статистичні показники – середнє арифметичне, стандартне відхилення, стандартну похибку, t-критерій Стьюдента, рівень значимості (Р). Необхідною умовою успішного створення запитів на вибірку є правильно інстальована програма Microsoft Query (входить в пакет “MS Office 97”).

Для створення запиту на вибірку необхідно:

 1. Створити новий файл на основі шаблону Statistics.xlt;
 2. Виконати команду “Внешние данные -> Создать запрос…” меню “Данные”;
 3. У діалоговому вікні “Выбор источника данных” вибрати зі списку стрічку “MS Access 97 Database”;
 4. У діалоговому вікні “Вибір бази даних” вибрати файл C:\Hepatitis\Hepatitis.mdb;
 5. Відібрати з таблиці “Вірусні гепатити” потрібні поля;
 6. Задати критерії відбору даних;
 7. Вказати порядок сортування даних;
 8. У заключному діалоговому вікні вибрати пункт “Вернуть данные в Microsoft Excel”;
 9. Імпортовані дані розмістити на аркуші таким чином, щоб стовпчик аналізованих цифрових даних потрапив у означений кольором діапазон.

Отримані результати запиту на вибірку з автоматично презентованими статистичними показниками доцільно зберігати у вигляді файлу MS Excel. У подальшому результати запиту будуть автоматично оновлюватися (в міру наповнювання Бази даних новими записами), оскільки створений файл зв’язаний з Базою даних.

Інтерактивну форму-шаблон Statistics.xlt можна використовувати і без створення запитів на вибірку. Для цього потрібно аналізовані цифрові данні ввести з клавіатури в означені діапазони.

VIII. Система захисту Бази даних

З Базою даною поставляється файл робочої групи C:\Hepatitis\System_z.mdw, який в MS Access зчитується при запуску і містить дані про користувачів з різними рівнями доступу до об’єктів Бази даних. Для використання вказаного файлу необхідно його скопіювати в папку C:\Windows\System, після чого запустити файл C:\Windows\System\Wrkgadm.exe. При появі діалогового вікна “Администратор рабочих групп” натиснути кнопку “Связь…”, далі в діалоговому вікні “Файл рабочей группы” натиснути кнопку “Обзор…” і вибрати файл робочої групи C:\Windows\System\System_z.mdw. За бажанням користувача є можливість створити новий файл робочої групи, натиснувши кнопку “Создать…” діалогового вікна “Администратор рабочих групп”.

Файлом System_z.mdw передбачено два рівні доступу:

 • Admin – адміністратор із необмеженим правом доступу до об’єктів Бази даних;
 • Operator – оператор із правом внесення в Базу даних нових записів без можливості редагування попередніх і зміни структури Бази даних.

Рівень доступу Admin доцільно захистити паролем. Тоді при запуску MS Access з’являтиметься діалогове вікно, в яке необхідно ввести пароль. Для створення паролю необхідно на вкладці “Изменение пароля” діалогового вікна “Пользователи и группы” в полі “Новий пароль” ввести пароль, а в полі “Старый пароль” нічого вводити не треба. Рівень доступу Operator захищати паролем не доцільно.

IX. Система архівування Бази даних

Система архівування передбачає попередню інсталяцію архіватора WinRAR з локалізацією C:\Program Files\WinRAR\ (при виборі іншої локалізації необхідно редагувати файл Archive.bat, який поставляється з Базою даних).

Перед архівуванням доцільно стиснути Базу даних засобами MS Access, для чого вибрати команду “Служебные программы -> Сжать базу данных” меню “Сервис”. Для проведення архівування потрібно натиснути піктограму “Архівування” панелі інструментів “Hepatitis”, в результаті чого WinRAR створить архівну копію файлу Hepatitis.mdb у вигляді архівного файлу С:\Hepatitis\Archive.rar. Для періодичної архівації можна використовувати програми-планувальники (напр. Norton Program Sheduler).

Для наочності у Базу даних введено записи про 10 реальних хворих на вірусні гепатити, а також 6 генерованих розширених епікризів.