Грицко Р.Ю. Фізіологічне обґрунтування впливу харчового біостимулятора при вторинних імунодефіцитах (можливості імунокорекції та впливу на колективний імунітет).

Дисертація (рукопис) на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук із спеціальності 14.03.05. – патологічна фізіологія. Львівський державний медичний університет, Львів, 1997.

В дисертації розглядаються фізіологічні механізми біостимулюючого впливу кумису з коров’ячого молока. Встановлено, що кумис із знежиреного коров’ячого молока виготовлений за допомогою дріжджів раси Л-14 та Л114 з високою зимазною і мальтозною активністю вміщує до 2000 мкг/л рибонуклеотидів, що спів ставно з терапевтичною дозою фармацевтичного препарату натрію нуклеонату. В дослідах на тваринах з вторинним імунодефіцитом встановлено, що кормова добавка має імуностимулюючу дію: посилює реактивність лімфоїдної тканини, сприяє підвищенню активності антитіло синтезуючих клітин, впливає на різноманітні прояви підвищеної чутливості сповільненого типу. Кормова добавка виготовлена за кумисною технологією підвищує резистентність сільськогосподарських тварин до шлунково-кишкових інфекцій і сприяє зменшенню захворюваності.

Включення кумису з коров’ячого молока до раціону харчування сприяє підвищенню ефективності профілактичної імунізації проти дифтерії у осіб з ознаками імунної недостатності.

Summary

Grytsko R.Y. Influence’s physiological bases of alementary biostimulator in secondary immunodeficiency (immunocorrection may occur and also influence on collective immunity).

Dissertation (manuscript) to maintane a scientific level as candidate of medical sciences, specialised on pathophysiology 14.03.05. Medical University of Lvov 1997.

The dissertation discusses the physiological mechanizmes kumys of cow milk’s biostimulatory influence. It’s prooved that kumys which countaines a ligh concentration of RNA is pharmacologicaly similar to sodium nucliate (that contains about 2000 mkg/l ribonucleides). Experiment on animals with immunodeficiency prooved that kumys acts like an antiimmunodepressive drug and it inforces the lymphatic tissuc’s, antibodymaleer cell’s activity, meanwhile it also acts on the adaptive immynity. A meal which is made from techonological kumys canincrease animal’s resistans against gastro-intestinal infection and dicrease the chances of illness. Epidemiological experiment prooved that kumys can increase the prophylaxis of secondary immunodeficiency.