Чорновіл А.В., Грицко Р.Ю. Клінічне медсестринство в інфектології з основами епідеміології.

Клінічне медсестринство в інфектології з основами епідеміології Book Cover Клінічне медсестринство в інфектології з основами епідеміології
Чорновіл А.В., Грицко Р.Ю.
Підручник для студентів мед. вузів
Київ, Здоров'я
2002
576 с.

Реформування сестринської освіти розпочалося в Україні з 1995-го року. Створення високоякісних та стабільних навчальних посібників для студентів, що опановують спеціальність медсестер-бакалаврів та медсестер-магістрів сприяє вирішенню цього питання. Але в Україні до цього часу не було підручника з курсу інфекційних хвороб для студентів вищої сестринської освіти, хоча у медичних вузах вже декілька років запроваджена ця нова дисципліна. Підручник "Клінічне медсестринство в інфектології з основами епідеміології" авторів Чорновола А.В. та Грицка Р.Ю., викладачів кафедри інфекційних хвороб Львівського державного медичного університету ім. Данила Галицького, і ставить за мету ліквідувати цю прогалину. Слід зауважити, що це перший україномовний підручник, який не має аналогів у нашій країні.

Підручник складається з трьох частин: "Загальна", "Спеціальна" і "Невідкладні стани в клініці інфекційних хвороб". У загальній частині викладені: сучасні уявлення про інфекційні хвороби, характеристика основних ланок епідемічного процесу, класифікація інфекційних хвороб, загальні принципи їх профілактики, організація протиепідемічних заходів. Значну увагу приділено вченню про імунітет, організації й проведенню дезінфекції, дезінсекції та дератизації. Детально розглянуті правила роботи та обов'язки медичної сестри інфекційного відділення; основи лікування, харчування та догляду за інфекційними хворими. Автори окремо зупинились на облаштуванні і режимі роботи інфекційного стаціонару, підтриманні в ньому належного санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму. У загальній частині підручника детально висвітлено питання епідеміології, адже ця дисципліна нерозривно пов’язана з вивченням курсу інфекційних хвороб.

У спеціальній частині підручника наведено в алфавітному порядку близько 50 основних нозологічних форм, що найчастіше трапляються в Україні. Кожну інфекційну хворобу описано за єдиним планом: визначення, етіологія, епідеміологія, клінічні прояви, діагностика, догляд і лікування хворих, профілактика. Особливу увагу присвячено деталізації питань догляду і дієтотерапії, догляду за інфекційними хворими, ролі медсестри в організації та проведенні забору матеріалу від хворих для дослідження, функціям медсестри під час виконання діагностичних маніпуляцій та найважливішим заходам в епідемічних осередках при кожній нозологічній формі.

У третій частині – "Невідкладні стани в клініці інфекційних хвороб", описано клініку та лікування таких критичних станів як анафілактичний шок, гостра дихальна недостатність, гостра ниркова недостатність, гостра печінкова недостатність, інфекційно-токсичний шок та набряк-набухання головного мозку.

Таким чином, підручник розрахований, у першу чергу, на студентів факультетів вищої медсестринської освіти університетів, медичних коледжів і медичних навчальних закладів II–IV рівня акредитації, він сприяє поліпшенню викладання інфекційних хвороб та епідеміології, підвищенню якості підготовки студентів. Цей підручник, починаючи з 2002-го року, використовують у практичній діяльності лікарі-епідеміологи, медсестри-бакалаври і медсестри-магістри. Питання епідеміології та догляду за інфекційними хворими, що описані в підручнику, можуть стати в нагоді також лікарям-інфекціоністам.