Балаян М.С., Міхайлов М.І. Вірусні гепатити. Енциклопедичний словник.

Вірусні гепатити. Енциклопедичний словник. Book Cover Вірусні гепатити. Енциклопедичний словник.
Балаян М.С., Міхайлов М.І.
Енциклопедія, словник
Львів
2000
Російсько-українське видання
572 с.

Енциклопедія - універсальний жанр наукового дослідження, адресований і спеціалістам, і широкому колу дослідників. Самий принцип організації статей - від а до я - дає можливість репрезентувати систему знань про той або інший матеріал, що стає предметом енциклопедичного висвітлення. Мова йде саме про систему - і це необхідно підкреслити.

Перед вами перша спроба енциклопедичного словника, присвяченого вірусним гепатитам. Сьогодні вірусні гепатити - найгостріша проблема, що постає перед вітчизняною і зарубіжною охороною здоров'я, вимагає, насамперед, всебічного вивчення, впровадження сучасних методів діагностики, лікування і профілактики.

Вірусні гепатити є об'єктом дослідження різних наукових дисциплін - вірусології, епідеміології, молекулярної біології, клінічного вивчення. У науковій літературі з'являються роботи про вірусні гепатити і СНІД, вірусні гепатити і радіацію, вірусні гепатити і наркоманію. Наявний у даний час великий матеріал з вірусних гепатитів, розсіяний по різноманітних виданнях і періодичній пресі, потребує систематизації, наукового осмислення, як у цілому, так і в окремих його аспектах. Цій задачі відповідає запропонована робота.

Автори енциклопедичного словника - проф. М.С. Балаян і проф. М.І. Міхайлов багато років присвятили вивченню вірусних гепатитів. М.С. Балаян є одним з провідних спеціалістів світу з проблем вірусного гепатиту, йому належить перший опис збудника гепатиту Е. Роботи М.І. Міхайлова давно увійшли до повсякденного вжитку вітчизняної і зарубіжної науки. У викладенні присутній авторський погляд на ті чи інші проблеми. Водночас суттєво, що по багатьох суперечливих або недостатньо вивчених питаннях наводяться й альтернативні погляди, і тим самим знаходить вираження прагнення авторів до об'єктивності в осмисленні матеріалу, до його всебічного висвітлення.

Діагностика вірусних гепатитів уже вступила до нової фази. Поряд із клінічними методами з'явилася множина різноманітних серологічних тестів, які дозволяють судити про етіологію захворювання, а іноді прогнозувати його перебіг та наслідки. Удосконаляться і методи клінічної біохімії на базі нового устаткування. У найближчому майбутньому очікується масове застосування вакцин для профілактики найпоширеніших гепатитів А і В. Можна розраховувати, що рекомендоване видання певною мірою буде сприяти її учасникам в цій масштабній роботі.

Енциклопедичний словник, крім великого практичного значення, без сумніву, буде внеском у подальшу розробку проблем вірусного гепатиту, виявляючи невирішені ще питання, вказуючи перспективи подальших досліджень.

В. І. Покровський
Президент Російської академії медичних наук, академік

ПЕРЕДМОВА ДО УКРАЇНСЬКОГО ВИДАННЯ

Серед актуальних проблем сучасної медицини далеко не останнє місце займають вірусні гепатити. Пояснюється це цілою низкою обставин: (1) вірусні гепатити мають глобальне поширення й у різних комбінаціях зустрічаються в усіх без винятку країнах і регіонах; (2) захворюваність на вірусні гепатити, незважаючи на проведення профілактичних заходів, залишається високою, викликаючи певну стурбованість медичної громадськості; (3) із деякими типами вірусних гепатитів пов'язані хронічні процеси, які погано піддаються лікуванню; (4) існуючі вакцини проти гепатитів А і В не застосовуються систематично на ґрунті науково-опрацьованих рекомендацій і тому не дають належного ефекту; (5) періодично з'являються повідомлення про "нові", тобто раніше невідомі, типи вірусного гепатиту, роль яких у печінковій патології ще має бути вивчена; (6) деяка частина гострих інфекційних жовтяниць усе ще етіологічно не розпізнається.

Ці та багато інших обставин визначають необхідність мати стислий і змістовний посібник, у якому були б викладені загальні положення і сучасні відомості, що до окремих питань, які більшою або меншою мірою стосуються проблеми вірусних гепатитів. Таким був наш намір, коли ми приступали до упорядкування даного словника.

Зрозуміло, матеріали словника можуть здаватися недостатніми для професіоналів, що спеціалізуються в області клініки, патології, вірусології або епідеміології гепатитів. Проте інші спеціалісти, які зіштовхуються з проблемою гепатитів у своїй практичній, науково-дослідній або навчальній діяльності, можливо, знайдуть у ньому корисну для роботи інформацію.

Особливості поширення гепатитних інфекцій в Україні і Росії мають багато спільного, тому дані, що відносяться до проблем епідеміології і профілактики гепатитів у Росії, можуть застосовуватися і до ситуації в Україні з мінімальною корекцією. Подібними є організаційні і протиепідемічні заходи.

Незважаючи на це, цілком логічними здається внесення до словника додаткової статті: "Вірусні гепатити в Україні", яку на наше прохання люб'язно погодився скласти професор Б.А. Герасун.

Ми розраховуємо зустріти як зацікавленість, так і критичні зауваження з боку українського читача.

М.С. Балаян
член-кореспондент Російської Академії Медичних наук
М.І. Міхайлов
доктор медичних наук, професор