Тітов М.Б., Яворський І.Г. Семіотика інфекційних хвороб

Семіотика інфекційних хвороб Book Cover Семіотика інфекційних хвороб
Тітов М.Б., Яворський І.Г.
Посібник для медвузів
Львів, Ескулап
1996
164 с.

Автори — співробітники Львівського державного медичного університету Михайло Борисович Тітов — засл. діяч науки і техніки України, академік, доктор медичних наук, професор, зав. кафедрою інфекційних хвороб; Ігор Григорович Яворський — кандидат медичних наук, доцент, завуч кафедри інфекційних хвороб.

У навчальному посібнику подане сучасне розуміння і суть семіотики, як розділу діагностики, наведені відомості, які використовуються для постановки діагнозу інфекційних хвороб, отримані шляхом розпитування хворого та його об'єктивного обстеження. В книжку включені основні ознаки уражень органів і систем організму людини при інфекційних хворобах, в тому числі епоніми. Наводяться симптоми і синдроми різних нозологічних форм інфекційних хвороб, переважно в динаміці і з врахуванням діагностичного значення.

Посібник призначений для студентів медичних інститутів, інтернів, курсантів факультетів удосконалення лікарів, для інфек-ціоністів, терапевтів та лікарів інших спеціальностей.

Рецензент: професор Л.С.Бондарєв

ПЕРЕДМОВА

Щоб оволодіти «логікою» побудови діагнозу студент ґрунтовно повинен знати семіотику, викладання якої необхідно вести не ізольовано, а у зв'язку з вивченням спеціальної патології (В.Х.Василенко). Виходячи з цього, актуальним є видання навчального посібника з семіотики інфекційних хвороб, яке б відповідало програмі і сучасним особливостям діагностики інфекційних хвороб. Посібник відповідає цим вимогам, відрізняється новизною і різнобічністю за висвітленням матеріалу.

Посібник складова створеного у Львівському державному медичному університеті навчального комплексу «Семіотика інфекційних хвороб» — підручник «Інфекційні хвороби».

Він не замінює підручника, а є початковим, так як дає основні елементи лікарської діагностики інфекційних хвороб. Книга повинна допомогти студентові і молодому лікареві розвивати і вдосконалювати клінічне мислення. Основну увагу приділено клінічним ознакам хвороб, а на лабораторні та інструментальні методи дослідження наведені посилання лише в окремих випадках.

Взявши за основу структури посібника посиндромний принцип, а також підхід за ураженням окремих органів і систем, наведені ознаки різних нозологічних форм інфекційних хвороб, переважно у динаміці і з врахуванням їх діагностичного значення. Оволодіння семіотикою інфекційних хвороб забезпечить не тільки певну суму знань в цій галузі, але й поглиблене розуміння симптомів.

В нашій країні такий посібник видається вперше. Зауваження і рекомендації щодо поліпшення даного навчального посібника автори приймають з вдячністю.