Телегін Д.Є., Грицко Р.Ю. Керівництво з антибіотикотерапії.

Керівництво з антибіотикотерапії. Book Cover Керівництво з антибіотикотерапії.
Телегін Д.Є., Грицко Р.Ю.
Посібник для медвузів
Львів, Камула
2004
70 с.

ББК 53.52.4
УДК 615.33 (076) Т311

В посібнику представлені загальні поняття, терміни, антимікробний спектр основних препаратів (в таблицях), їх побічна дія та протипокази. Окремо висвітленні питання взаємодії антибіотиків з іншими лікарськими засобами. Основна частина присвячена питанням антибактеріальної терапії при ураженні окремих органів та систем.
Для лікарів різних спеціальностей.

Рецензент: Завідувач кафедри фармакології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького ПІНЯЖКО Олег Романович