Голубовська О.А, Герасун Б.А., Зінчук О.М. та ін. Інфекційні хвороби

Інфекційні хвороби. Book Cover Інфекційні хвороби.
Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації
Голубовська О.А, Герасун Б.А., Зінчук О.М.
Підручник для студентів мед. вузів
Київ, Медицина
2012
За ред. О.А. Голубовської
728 c.

У підручнику викладено сучасні уявлення про найпоширеніші інфекційні й паразитарні хвороби. Особливу увагу приділено захворюванням, які трапляються на території України, хворобам, що становлять значну світову небезпеку та підлягають регуляції Міжнародними медико-санітарними правилами 2005 року, інфекційним і паразитарним хворобам, які можуть бути завезені на територію нашої країни й становлятъ проблему медицини подорожей і тропічної медицини. Висвітлено загальні питання інфектології, принципи класифікації інфекційних хвороб, діагностики, лікування і профілактики, у тому числі імуноnрофілактики.

Для підготовки підручника використано сучасні матеріали і рекомендації ВОО3, зарубіжні публікації провідних фахівців. Класифікацію інфекційних і паразитарних хвороб викладено на основі міжнародної класифікації хвороб 10-го перегляду. Методи діагнoстики, лікування і профілактики наведено в повній відповідності із чинними міжнародними рекомендаціями і консенсусами. Наданий матеріал повністю адаптований до змістових модулів затверджених типових програм з навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби» для переддипломної підготовки фахівців за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа», «Стоматологія», «Медична психологія». Усі розділи підручника містять основні положення, питання й тести для самопідготовки відповідно до засад сучасного навчального напряму — Болонського процесу. У книзі надано кольорові ілюстрації нaйпоширеніших інфекційних хвороб. Більшість анатомічних термінів викладені згідно з Міжнародною анатомічною номенклатурою, затвердженою IV з'їздом анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України.

Для студентів вищих навчальних медичних (фармацевтичних) закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів і курсантів факультетів післядипломної освіти, а також сімейних лікарів, фахівців медицини невідкладних станів, лікарів-інфекціоністів.