Беседін В.М., Герасун Б.А., Шевченко Л.Ю. Жовтяниці у вагітних

Жовтяниці у вагітних
Беседін В.М., Герасун Б.А., Шевченко Л.Ю.
Монографія
Львів, ЛНМУ
1999
240 с.

У монографії розглядаються жовтяниці, що зумовлені гестозами вагітності, супутніми хронічними захворюваннями, які загострюються під час вагітності, та вірусними гепатитами - найчастішою причиною жовтяниць. Наведено класифікацію жовтяниць у вагітних.

Висвітлене питання впливу цих захворювань на вагітність, плід, новонароджених та одночасно висвітлюєтОбговорюється ься і вплив вагітності на перебіг супутніх хвороб. Подано порівняльну характеристику вірусних гепатитів.

Детально розглядаються питання патогенезу, клініки, та лікування. Велика увага приділяється питанням диференціальної діагностики.

Окремо розглядається питання про перинатальну передачу гепатиту В. Подається гіпотеза, згідно якої однією з умов антенатальної передачі HBV є зменшення компетентності фетоплацентарного комплексу і пов'язані з цими зміни імунологічного гомеостазу. Клінічно це може проявлятися ознаками есенціального гестозу, лабораторно - різного рівня зменшенням характерної для вагітності імуносупресивної активності сироватки крові. При цьому може виникати імунна атака трофобласту і перенесення HBV імуноцитами. Наведено дані, що свідчать про зв'язок між реплікативною активністю і частотою та особливостями акушерської патології.

Монографія розрахована на акушер-гінекологів, інфекціоністів, педіатрів та лікарів суміжних спеціальностей.

В даний час автори працюють над проблемою попередження перинатальної, зокрема антенатальної, передачі HBV. Випробовуються різні методи підготовки до запланованої вагітності жінок з обтяженим акушерським анамнезом та реплікативною формою НВ-вірусної інфекції (наукові керівники цього напряму професори Б. Герасун, В. Беседін). Розробники теми охоче розглянуть пропозиції спільної роботи з цієї проблеми.

ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА
1. ПІГМЕНТНИЙ ОБМІН ТА ОСНОВИ ПАТОГЕНЕЗУ ЖОВТЯНИЦЬ У ВАГІТНИХ ЖІНОК
1.1. Пігментний обмін
1.2. Етіопатогенетичні і клінічні особливості жовтяниць у вагітних жінок
2. ХОЛЕСТАТИЧНИЙ ГЕПАТОЗ ВАГІТНИХ
3. ЖИРОВИЙ ГЕПАТОЗ ВАГІТНИХ
4. РАННІЙ ГЕСТОЗ ІЗ СИНДРОМОМ ЖОВТЯНИЦІ
5. ПІЗНІЙ ГЕСТОЗ 3 НИРКОВО-ПЕЧІНКОВИМ СИНДРОМОМ
6. ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ
7. ГЕПАТИТ А
8. ГЕПАТИТ В
9. ГЕПАТИТ D Д. Є. Телегін
10. ГЕПАТИТ С
11. ГЕПАТИТ Е
12. ХРОНІЧНІ ГЕПАТИТИ
13. ПІГМЕНТНІ ГЕПАТОЗИ
14. НАДПЕЧІНКОВІ ЖОВТЯНИЦІ
15. ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ДІАГНОСТИКА ЖОВТЯНИЦЬ У ВАГІТНИХ ЖІНОК
16. ЛІКУВАННЯ ВАГІТНИХ ІЗ СИНДРОМОМ ЖОВТЯНИЦІ.
ЛІТЕРАТУРА