Є.Я. Скляров, М.Б. Шегедин, Б.Б. Лемішко, О.Б. Ворожбит та ін. Громадське здоров`я і громадське медсестринство: підручник

Громадське здоров`я і громадське медсестринство: підручник.
Скляров Є.Я., Шегедин М.Б., Лемішко Б.Б., Ворожбит О.Б.
Підручник для студентів мед. вузів
Київ, Медицина
2008
За редакцією професора Склярова Є.Я., Шегедин М.Б., Лемішка Б.Б. – 2-е перероб. та доп. видання
224 с.

ISBN 978-966-10-0016-1

У підручнику викладено основні завдання громадської медичної сестри в справі збереження, зміцнення й відновлення громадського здоров'я, шляхи виконання цих завдань, первинної і вторинної профілактики найпоширеніших патологічних процесів у дорослого населення та дітей, планування сім'ї й запобігання небажаній вагітності.

Для студентів вищих медичних закладів освіти I–III рівня акредитації, а також медичних сестер, що працюють у різних лікувально-профілактичних закладах України.

ББК 51.1(4Укр)я723