Тітов М.Б., Гуль І.Р., Тітов В.М. Симптоми і синдроми при інфекційних хворобах

Симптоми і синдроми при інфекційних хворобах Book Cover Симптоми і синдроми при інфекційних хворобах
Тітов М.Б., Гуль І.Р., Тітов В.М.
Посібник для медвузів
Київ, Ескулап
1998
172 с.

У книзі подано понад 1500 основних епонімних та названих із врахуванням клініко-патогенетичних принципів симптомів і синдромів при інфекційних хворобах.

Навчальний посібник розрахований на студентів старших курсів медичних вузів, лікарів-інтернів, ординаторів, лікарів-інфекціоністів, терапевтів, педіатрів.

ISВN 5-7745-0978-4

© М. Б. Тітов, І. Р. Гуль, В. М. Тітов, 1998
© РВЦ "Ескулап", 1998

ПЕРЕДМОВА

Розвиток інфектології супроводжується удосконаленням семіології хвороб, відновленням у правах старих, забутих та виявленням і описанням нових симптомів і синдромів. Знання та оцінка їх значення в діагностиці і прогнозі, встановлення взаємозв'язку, часу та послідовності їх появи, удосконалюють діагностичну роботу лікаря.

У спеціальній медичній літературі клініцист постійно зустрічає опис або просто назву симптомів і синдромів при тих чи інших інфекційних хворобах, у тому числі значну частину за іменем авторів (епоніми). Пошук першоджерела, і очного опису симптомів та синдромів, встановлення їх суті, вимагає витрати часу на працю з монографіями, посібниками, періодичною та іншою літературою. Велика кількість симптомів і синдромів, які практичний лікар міг би використати в діагностиці інфекційних хвороб, вимагає систематизації в довідковому посібнику з описом їх клінічних проявів, методів виявлення, клінічного тлумачення, діагностичної цінності. Це значно полегшить роботу клініциста і засвоєння предмету студентами, інтернами, практичними лікарями.

При складанні навчального посібника використана оглядова довідкова література, енциклопедії, словники медичних термінів, підручники, монографії, періодична та інша література (значна частина – першоджерела), а також багаторічний власний досвід клінічних спостережень.

У посібнику в алфавітному порядку подано понад 1500 епопімних і названих з врахуванням к клініко-патогенетичних принципів симптомів і синдромів. Подано також визначення конкретних нозологічних форм, яке включає і основний синдром даної хвороби. Через обмежений об'єм видання ми уникали описання патогенезу симптомів.

При описанні епонімних симптомів (синдромів) вказані прізвища авторів, які вперше описали їх, або які проводили подальше вивчення. Подані також роки життя авторів. Іноді епонімізація симптомів впроваджувалася стихійно, іноді – без врахування пріоритету або повного їх описання. У зв'язку з цим деякі поняття, назви, трактування зазнали корекцій у відповідності з історичними (пріоритетними) і новими даними. Часто симптоми і синдроми зустрічаються в літературі під різними назвами, через це після назви симптомів (синдромів) наведені основні синоніми. Останні включені в алфавітний перелік симптомів із посиланням на назву (з описом), яка найчастіше використовується в літературі й практиці. У кінці посібника не подасться алфавітний перелік симптомів і синдромів, бо сама структура довідника виключає таку необхідність; подасться покажчик сторінок симптомів (синдромів) за нозологічними формами.

Читач за допомогою довідника може дістати необхідну інформацію про відомі й забуті (чи незнайомі) терміни, симптоми, синдроми.

Автори усвідомлюють, що книга вимагає постійного доповнення й удосконалення і будуть вдячні читачам за побажання та зауваження, спрямовані на подальше поліпшення довідника.

Залишіть повідомлення

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>