Категорія статті

Телегін Д.Є. Проблема вірусних гепатитів у центрах гемодіалізу.

Практична медицина. – 2003. – № 3 (Том IX). – С. 91-97.

Сучасні сероепідеміологічні дослідження щодо контролю за циркуляцією збудників парентеральних вірусних гепатитів констатують істотне зниження внутрішньолікарняних шляхів передачі вірусів.

Читати далі...

Ворожбит О.Б. Проблема позапечінкових уражень при хронічному гепатиті С.

Практична медицина. – 2003. – № 3. – С. 97-101.

З моменту виявлення збудника і до цього часу гепатит С залишається однією з найактуальніших проблем в інфектології. За данними сучасних досліджень, стало очевидним, що серед гепатотропних вірусів вірус гепатиту С (HCV) займає особливе місце не тільки через значну поширеність у світі та важливу роль у розвитку хронічних захворювань печінки , але і за своїм значенням в розвитку позапечінкових уражень. На сьогодні хронічну НСV-інфекцію розглядають не тільки як захворювання печінки, а швидше за все як системний патологічний процес, генералізовану інфекцію, коли тканинний тропізм збудника є провідним фактором [1,6].

Читати далі...

Герасун О.Б. HBeAg-негативний DNA HBV-позитивний хронічний гепатит В: особливості діагностики та ефективність лікування.

Сучасні інфекції. – 2003 – № 3. – C. 22-24.

Специфічна діагностика вірусних гепатитів включає не тільки встановлення етіологічного діагнозу, але й визначення активності і типу інфекційного процесу. Відносно хронічного гепатиту В (ХГВ) це означає визначення рівня реплікації, а також розмежування реплікативного та інтегративного варіантів НВ-вірусної інфекції.

Читати далі...

Зінчук О.М., Герасун Б.А. Специфічна діагностика іксодового кліщового бореліозу.

Сучасні інфекції. – 2003. – № 1. – С. 89 – 95.

Для перебігу й наслідків лайм-бореліозу (ЛБ) має особливе значення ураження нервової системи. Нейробореліоз (НБ) – найчастіший прояв підгострої і хронічної фази ЛБ і за сучасними науковими даними є найрозповсюдженішою трансмісивною нейроінфекцією в Європі і США [19]. Так, у Бельгії та Італії до половини випадків ЛБ перебігає з неврологічними проявами [25]. За умов півдня Швеції, де захворюваність на ЛБ сягає до 70 випадків на 100 тис, НБ виявлено у 16 % хворих [27]. Частота уражень нервової системи при ЛБ у Кемеровській і Ленінградській областях (Росія), які є високоендемічними, складає відповідно 41,2 % і 36 % [2, 8]. Серед хворих неврологічних стаціонарів м. Єкатеринбурга антитіла до B. burgdorferi в титрі 1:80 виявлено у 10,4 % пацієнтів із різними нозологіями, в той час як серед донорів цей відсоток склав лише 1,9 % (Р<0,05) [4]. Очевидно, що потребує подальшого дослідження етіопатогенетична роль недіагностованих безеритемних форм ЛБ у виникненні та формуванні цілого ряду неврологічних синдромів.

Спостері...

Читати далі...

Яворський І.Г., Токарєв В.П., Зінчук О.М. та інш. Випадок завезеної тропічної малярії з гіперпаразитемією і злоякісним перебігом.

Тяжкі форми інфекційних хвороб і невідкладні стани. Матеріали науково практичної конференції і пленуму Асоціації інфекціоністів України. 16-17 травня 2002 року, м.  Дніпропетровськ. – Тернопіль, 2002. – С. 230-232.

На початку 21 сторіччя малярія залишається актуальною інфекційною хворобою для України з огляду на можливість завезення з тропічних регіонів внаслідок широкої міграції населення. Особливе занепокоєння викликає можливість завезення тропічної малярії, яка нерідко має злоякісний перебіг з трагічним прогнозом, тим більше, коли штами плазмодіїв стійкі до традиційних хіміотерапевтичних засобів. Повчальним і цікавим у науковому і практичному плані є, на наш погляд, наведений нижче випадок завезеної тропічної малярії.

Читати далі...

Ворожбит О.Б., Герасун Б.А., Телегін Д.Є., Герасун О.Б. Підходи до лікування тяжких геморагічних васкулітів у хворих на хронічні вірусні гепатити.

Тяжкі форми інфекційних хвороб і невідкладні стани. Матеріали науково практичної конференції і пленуму Асоціації інфекціоністів України. 16-17 травня 2002 року, м.  Дніпропетровськ. – Тернопіль, 2002. – С. 37-38.

Геморагічні васкуліти належать до поліетіологічних судинних захворювань, розвиток яких провокується різноманітними факторами. Чільне місце серед них займають інфекційні хвороби, в першу чергу ті, у патогенезі яких є імунокомплексне ураження. Впровадження методів специфічної діагностики у практику клінічної ангіології призвело до збільшення кількості хворих, в яких виявляються віруси гепатитів, частіше гепатиту В та С. У хворих з важкими васкулітами у наших спостереженнях частіше визначався гепатит С.

Читати далі...

Danileichenko I, Geasun A. Immunological method in prediction of hepatic encephaiopathy.

5th Scientific Conference with International Participation “Progress in treatment of liver diseases”. – Warsaw, 2001. – P. 29.

A method in unfavorable changes prediction (hepatic encephaiopathy) in acute viral hepatitis В is proposed. This method is based on T-lymphocyte sensitivity determination to antilymphocytic immunoglobuline (ALG). Previously, a similar test was used for prediction of renal al-lotransplantate rejection by determination of antibodies resistance to lymphocytes. The study in-cludes determination of ALG titer in the experiment of E-rosette formation suppression. The ex-amined group comprised of 149 patients with acute HBV and 47 healthy subjects...

Читати далі...

Gerasun B, Danilejchenco V. New methods of autoimmune chronic hepatitis treatment.

5th Scientific Conference with International Participation “Progress in treatment of liver diseases”. – Warsaw, 2001. – P. 29.

Treatment of autoimmune chronic hepatitis (AIH) is still complicated and not fully resolved. The treatment strategy of AIH is to reach the state of remission and to maintain this condition for as long as possi-ble. Use of immunosuppressive therapy (azathioprine, cyclosporine A, glucocorticosteroid hormones separately or in different combinations, or antilymphocystic immunoglobuline if necessary) is limited by seve-ral contra-indications and as well by the fact that HBs Ag or HCVRNA is not found in all the patients.

New therapeutic method ...

Читати далі...

Зинчук А.Н., Герасун Б.А., Шевченко Л.Ю. и др. Случай абдоминального туберкулеза: сложности диагностики

Проблемы туберкулеза. Москва. – 2001. – № 8. С. 56-57.

В последние годы абдоминальный туберкулез встречается все чаще в практической работе не только фтизиатров, но и гастроэнтерологов, хирургов, инфекционистов, врачей других специальностей. Удельный вес абдоминального туберкулеза сосотавляет 8-15 % всех случаев внелегочного туберкулеза [2]. Тем не менее, за последние 20–30 лет настороженность к нему практических врачей несколько снизилась. Туберкулез органов брюшной полости в большинстве случаев протекает под маской других заболеваний и выявляется преимущественно при оперативных вмешательствах. Исходя из данных литературных источников, абдоминальный туберкулез наиболее часто регистрируется у женщин репродуктивного возраста после родов или абортов (81 % всех заболевших) [1]. Зачастую наблюдаются поражения мезентериальных и забрюшинных лимфатических узлов (92 %), брюшины (90 %), сальника (14 %), матки (13 %), придатков матки (27 %), желудка (7 %), кишечника (26 %), печени и селезенки (4 %).

Читати далі...

Герасун Б.А., Беседін В.М., Анісімова І.М. Особливості перебігу вагітності у жінок з НB-вірусною інфекцією в залежності від типу репродукції вірусу гепатиту В.

Перинатологія та педіатрія. – 2001. – № 2. – С. 51-53.

У сучасних умовах через поширення вторинних імунодефіцитів та несприятливу епідеміологічну ситуацію особливого значення набуває проблема екстрагенітальної патології у вагітних, що зумовлена інфекційними хворобами, повною мірою це відноситься до гепатиту В (ГВ). За даними ВООЗ, у світі щорічно реєструється понад 900 тис. випадків вірусного гепатиту.

Частота вірусного...

Читати далі...