Категорія статті

Зінчук О.М., Герасун Б.А., Ворожбит О.Б. Епідеміологічні особливості Лайм-бореліозу у Львівській області.

Інфекційні хвороби – загальномедична проблема. Тернопіль „Укрмедкнига”  Матеріали VII з’їзду інфекціоністів України (27 – 29 вересня 2006 року, м. Миргород) – 2006. – С. 395–397.

За останнє десятиріччя значно зросла захворюваність на Лайм-бореліоз (ЛБ) у країнах північної півкулі, в тому чисті і у східноєвропейському регіоні. Не є винятком і Україна. Нами вивчалися закономірності епідемічного процесу ЛБ у Львівській області у 2000-2005 роках. Всього зареєстровано 179 випадків. Діагноз був підтверджений з огляду на епідеміологічні, клінічні та лабораторні дані, а саме – факт присмоктування кліщів, наявність мігруючої еритеми та інших характерних ознак, результати серологічного дослідження.

Для в...

Читати далі...

Зінчук О.М. Ураження шкіри на ранній стадії Лайм-бореліозу.

Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології – 2006. – Випуск 4–5 (73–74). – С. 290–297.

Лайм-бореліоз (ЛБ) – найпоширеніша трансмісивна інфекційна хвороба країн помірного кліматичного поясу, яка переноситься кліщами і є серйозною медичною проблемою з огляду на можливість ураження багатьох органів і систем, несприятливого перебігу у вигляді гострих та хронічних уражень шкіри, нервової системи, опорно-рухового апарату та серця. [2; 1; 9]. В останнє десятиріччя захворюваність на ЛБ невпинно зростає як в Україні в цілому, так і у Львівській області зокрема, а тому ця ендемічна зоонозна хвороба стала предметом неухильної уваги дослідників.

Читати далі...

Герасун Б.А., Ворожбит О.Б., Герасун О.Б. та інш. Гепатити В і С у хворих, які лікуються програмним гемодіалізом.

Інфекційні хвороби – 2006. – № 2. – C. 24–27.

Лікування термінальної стадії хронічної ниркової недостатності (тХНН) програмним гемодіалізом (ПГД) супроводжується високим ризиком зараження вірусними гепатитами з парентеральним механізмом передачі.

Читати далі...

Задорожний А.М., Герасун Б.А. Особливості вегето-судинної дистонії у хворих на хронічний набутий токсоплазмоз.

Практична медицина.– 2006. – №3. – С. 62-64

Актуальність проблеми хронічного набутого токсоплазмозу зумовлена практично повсюдним поширенням збудника, високою частотою інфікування токсоплазмами (інфікованість населення по регіонах коливається від 20 до 90%), тривалим перебігом хвороби, що супроводжується частковою чи повною втратою працездатності. Актуальність проблеми токсоплазмозу набула особливого значення в умовах пандемії СНІД та поширення імунодефіцитних станів [2-5, 7-12]...

Читати далі...

Зінчук О.М.Особливості ураження серця при Лайм-бореліозі.

Сучасні інфекції – 2006. – № 1–2

Лайм-бореліоз (ЛБ) – найпоширеніша трансмісивна інфекційна хвороба країн помірного кліматичного поясу і є серйозною медичною проблемою з огляду на можливість ураження багатьох органів і систем, несприятливого перебігу і хронізації [3; 4; 6].

Читати далі...

Б.А. Герасун, В.В. Чопяк, О.Б. Ворожбит. Лечение аутоимунных нарушений при хронических гепатитах В и С с помощью иммунизации аутолейкоцитами.

Мир вирусных гепатитов. – Москва, 2006. – № 1. – С. 13-18

Хронические гепатиты В (ХГВ) и С (ХГС) сопровождаются аутоиммунными процессами. Об этом, в частности, свидетельствует выявление у таких больных широкого спектра аутоантител. Чаще других регистрируются антинуклеарные антитела (АНА) разной специфичности, в т.ч. к нативной ДНК и экстрагируемым ядерным антигенам (рибонуклеопротеид и др.). Антитела к ДНК свя...

Читати далі...

Зубач О.О., Іванюшко В.Л., Токарєв В.П., Шевченко Л.Ю. Епідеміологічні аспекти та підходи до методів інтенсивної терапії у важких випадках лептоспірозу.

Актуальні питання медичної науки та практики, вип. 68, кн. 1. – Запоріжжя, Дике поле. – 2005. – С. 285–291.

В Україні лептоспіроз можна вважати найзначнішою зоонозною інфекцією [1]. В умовах сьогодення відбуваються постійні зміни в епідеміології лептоспірозів, а їх вивчення є важливим для розуміння закономірностей циркуляції патогенних лептоспір, що відображається на особливостях перебігу хвороби, підходах в лікуванні [2,5]. Найнесприятливішими стосовно лептоспірозу є східний, південний та західноукраїнський регіони України [3]. Відтак для Львівщини, як о частини західного регіону, проблематика лептоспірозу є актуальною.

Читати далі...

Olga B. Vorozhbyt, Serge M. Chooklin Renal manifestations associated with hepatitis C virus infection.

Gut 2005; 54 (Suppl. V11) A208, 13th United Europen Gastroenterology Week, 15-19 October 2005, Copenhagen.

Background

Hepatitis C virus is estimated to infect 100 million people worldwide. Chronic infection occurs in 85% to 90% of persons exposed to the virus and may progress to chronic active hepatitis and cirrhosis. In addition to liver disease, HCV infection has been associated with a wide variety of extrahepatic manifestations, including mixed cryoglobulinemias and renal involvement.

Читати далі...

Зінчук О.М., Залужна Ж.А., Гайдук І.Б. та інш. Випадок природженого вісцерального лейшманіозу.

Лікарська справа. – 2005. – № 7. – С. 56–59.

Інтенсифікація міжнародних контактів, міграційні процеси, туризм збільшують ризик виникнення і поширення рідкісних для східноєвропейського регіону інфекційних хвороб, в тому числі ендемічних для субтропічної й тропічної зони. Щороку в Україні реєструються завезені випадки малярії, серед них і тропічної.

Читати далі...

Шевченко Л.Ю., Покровська Т.В., Бельдій В.І., Алексанян Т.І. Особливості перебігу інфекційного мононуклеозу у дорослих.

Інфекційні хвороби. – 2005. – № 3. – С. 25–28.

Проаналізовано  клінічні  форми  інфекційного  мононуклеозу  (ІМ)  у  різних  вікових  групах  хворих. Встановлено,  що  клінічними  особливостями  ІМ  у  дорослих  є:  лімфаденопатія,  яка  випереджає  розвиток  гострого  тонзиліту  на  3-4  дні  та  буває  значно  рідше,  слабше  ураження  носоглотки,  переважні  прояви  катарального  тонзиліту,  тривала  температурна  реакція,  нерідко  немає  спленомегалії.  На  фоні  помірного  лейкоцитозу,  а  нерідко  і  лейкопенії,  поява  віроцитів  на  1-му  тижні  недуги  ускладнюють  діагностику  ІМ  на  ранніх  стадіях  хвороби.

Читати далі...