Статті та тези, видані співробітниками кафедри у 2004 році

 1. Зінчук О.М. Актуальні питання клініки, діагностики та лікування нейробореліозу // Інфекційні хвороби. – 2004. – № 1. – С. 59–64.
 2. Герасун Б.А., Зінчук О.М., Ворожбит О.Б., Річняк Т.Г. Можливості специфічної діагностики нейробореліозу // Лабораторна діагностика. – 2004. – № 2. – С. 11–15.
 3. Зінчук О.М. Герасун Б.А., Луговской Е.Н., Річняк Т.Г. Лайм-бореліоз у Львівській області: спроба еколого-епідеміологічного аналізу // Сучасні інфекції. – 2004. – № 3. – С. 44–48.
 4. Виноград Н.О., Козак Л.П., Буркало Т.В., Грицко Р.Ю. Геморагічна гарячка з нирковим синдромом // Інфекційні хвороби. – 2004. – № 4. – C. 84–88.
 5. Герасун О.Б. Актуальні аспекти специфічної діагностики хронічного гепатиту В // Практична медицина. – 2004. – Т. Х, № 1. – С. 63–66.
 6. Ворожбит О.Б. Проблеми діагностики хронічного гепатиту С з позапечінковими ураженнями // Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія. – 2004. – № 2. – С. 83–86.
 7. Телегін Д.Є., Грицко Р.Ю., Кондрат С.В. та інш. Клінічні форми та наслідки вірусних гепатитів у хворих з хронічною нирковою недостатністю, коригованою сеансами гемодіалізу // Інфекційні хвороби. – 2004. – № 1. – C. 9–13.
 8. Телегін Д.Є., Кондрат П.С., Антоненко С.В. та інш. Вірусні гепатити B та C у відділеннях хронічного гемодіалізу: клініко-епідеміологічна характеристика // Трансплантологія. – 2004 – Додаток до журналу. – С. 214–216.
 9. Телегін Д.Є., Кондрат П.С., Тичка І.Б. та інш. Молекулярні методи дослідження нозокоміальної передачі вірусних гепатитів у відділеннях хронічного гемодіалізу // Трансплантологія. – 2004 – Додаток до журналу. – С. 1217–1219.
 10. Telegin D., Kobryn T., Hritsko R. Occult hbv infections: clinical significance in case of the hdv co- or superinfection // Falk Symposium: Gastroenterology Yesterday-Today-Tomorrow: a rewiew and prewiew. – Freiburg (Germany), October 16 – 17, – 2004. – N 144. – P. 64.
 11. Herasun A.B , Danilejchenco V.V., Hritsko R.Yu HBeAg-Negative DNA-Positive Chronic Hepatitis B in Western Ukraine / /39th Annual Meeting of EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE LIVER. Berlin, Germany 14-18.04. – 2004
 12. Герасун О.Б., Ворожбит О.Б., Річняк Т.Г. та інш. Гепатит В та С у хворих з термінальною стадією хронічної ниркової недостатності // Вірусні хвороби. Токсоплазмоз. Хламідіоз. Матеріали науково-практичної конференції і пленуму Асоціації інфекціоністів України. – Тернопіль, 2004. – С. 39–40.
 13. Герасун Б.А., Зінчук О.М., Гжегоцька Л.С., Луговський Е.Н. Деякі епідеміологічні закономірності Лайм-бореліозу у Львівській області // Там же. – С. 311.
 14. Зінчук О.М., Ворожбит О.Б., Річняк Т.Г. та інш. Значення індикації специфічних інтратекальних антитіл для діагностики нейробореліозу // Там же. – С. 325–326.
 15. Собко Ю.Х., Адамович О.П., Волошин М.Б., Задорожний А.М. Деякі аспекти захворювань печінки // Там же – С. 195–196.
 16. Телегін Д.Є., Антоненко С.В., Панасенко Г.В. та інш. Нозокоміальні шляхи передачі та контамінованість вірусом гепатиту В у відділеннях гемодіалізу // Там же. – С. 204–205.
 17. Телегін Д.Є., Ворожбит О.Б., Грицко Р.Ю. та інш. Вірусні гепатити з парентеральним шляхом передачі у хворих у термінальній стадії хронічної ниркової недостатності // Там же. – С. 206–208.
 18. Шевченко Л.Ю., Кіселик І.О., Яджин Л.М., Камінська І.В. Терапія інтерфероногенами і динаміка оксидів азоту у хворих на вірусні гепатити // Там же. – С. 248–249.
 19. Зінчук О.М., Герасун Б.А. Особливості епідемічного процесу Лайм-бореліозу у Львівській області // Актуальні питання клінічної медицини та післядипломної освіти. Матеріали науково-практичної конференції. – Ялта, 2004. – C. 43–44.