лептоспіроз статей з такими тегами

Зубач Олена Олександрівна. Клініко-патогенетичні особливості жовтяничних форм лептоспірозу. Прогноз на основі багатофакторного аналізу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.13 – інфекційні хвороби. – Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В.Громашевського АМН України, Київ, 2009.

У дисертаційній роботі узагальнено епідеміологічні особливості лептоспірозу на Львівщині, представлено нові дані про клініко-лабораторні особливості перебігу жовтяничних форм лептоспірозу. За допомогою біохімічних тестів, патоморфологічних досліджень печінки та вивчення особливостей клініки розширено уявлення про генез жовтяниці при лептоспірозі...

Читати далі...

Зубач О.О., Тумак І.М., Шевченко Л.Ю. Прогноз тяжкості перебігу лептоспірозу – багатофакторний аналіз.

Acta Medica Leopoliensia. – 2009. – Т. 15. – №1. – С. 85–90.

Вступ. Лептоспіроз (Лс) – одна з найактуальніших медичних проблем серед інфекційних хвороб в Україні. Враховуючи широкий спектр клінічних проявів, численні ускладнення, що нерідко стають причиною летального завершення хвороби, важливим є впровадження нових методів, які дають змогу прогнозувати перебіг хвороби вже на її початку.

Читати далі...

Зубач О.О., Зінчук О.М. Інфузійна терапія в комплексному лікуванні лептоспірозу.

Український хіміо-терапевтичний журнал – 2008. – № 1–2. – С. 150–152.

В західному регіоні України лептоспіроз (Лс) посідає чільне місце серед бактеріальних зоонозів. Так, у 2007 році захворюваність на цю недугу в Львівській області склала 1,5 на 100 тис. населення, що перевищує загальноукраїнський показник [1]. В Україні кількість важких випадків серед госпіталізованих хворих на Лс із року в рік не меншає і становить понад 60%. Згідно європейських стандартів, Лс відноситься до так званих “невідкладних хвороб”, що потребують широкого спектру екстреної допомоги, який в основному полягає в етіотропній та патогенетичній, зокрема інфузійній терапії відразу після поступлення пацієнта до лікувально-профілактичної установи.

Читати далі...

Зубач О.О., Іванюшко В.Л., Токарєв В.П., Шевченко Л.Ю. Епідеміологічні аспекти та підходи до методів інтенсивної терапії у важких випадках лептоспірозу.

Актуальні питання медичної науки та практики, вип. 68, кн. 1. – Запоріжжя, Дике поле. – 2005. – С. 285–291.

В Україні лептоспіроз можна вважати найзначнішою зоонозною інфекцією [1]. В умовах сьогодення відбуваються постійні зміни в епідеміології лептоспірозів, а їх вивчення є важливим для розуміння закономірностей циркуляції патогенних лептоспір, що відображається на особливостях перебігу хвороби, підходах в лікуванні [2,5]. Найнесприятливішими стосовно лептоспірозу є східний, південний та західноукраїнський регіони України [3]. Відтак для Львівщини, як о частини західного регіону, проблематика лептоспірозу є актуальною.

Читати далі...