увеїт статей з такими тегами

Зінчук О.М. Особливості клінічних проявів та діагностики дисемінованих форм Лайм-бореліозу.

Практична медицина. – 2008. – № 2. – С. 204–209.

Лайм-бореліоз (ЛБ) – це природновогнищева інфекційна хвороба з групи бактеріальних зоонозів, яка передається через присмоктування кліщів і характеризується різноманіттям клінічних проявів з переважним ураженням шкіри, нервової системи, опорно-рухового апарату, серця, очей [1; 4]. ЛБ є найпоширенішою трансмісивною зоонозною інфекційною хворобою країн помірного кліматичного поясу і становить собою серйозну медичну проблему з огляду на можливість ураження багатьох органів і систем, тривалої втрати працездатності та інвалідності [5; 6; 8]. За останні роки захворюваність на ЛБ значно зросла у східноєвропейському регіоні. В Україні з її великими лісовими масивами, сформовані стійкі ендемічні ландшафтні зони зі значною концентрацією переносників хвороби – іксодових кліщів, а у прилеглих до них населених пунктах почастішали випадки захворювання.

Читати далі...

Зінчук О.М. Офтальмологічні ураження при Лайм-бореліозі

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Медицина”.  – 2007. – Випуск 10. – С. 142 –145.

Лайм-бореліоз (ЛБ) – широко поширений в лісовій та лісостеповій зоні північної півкулі ендемічний трансмісивний спірохетоз, який передається через присмоктування кліщів і є серйозною медико-біологічною проблемою з огляду на схильність до хронізації, несприятливих наслідків у вигляді ураження нервової системи, органа зору, серця, суглобів [3; 4; 5; 24]. За даними німецьких дослідників у 4 % дітей, хворих на Лайм-артрит виявлено ураження очей бореліозної природи – кератити та увеїти [10], а за умов Фінляндії діагностичний рівень антитіл до борелій виявлено у 16,1 % хворих на увеїт невідомої етіології [15]. У випадках, коли ураження органу зору хронологічно пов’язане з мігруючою еритемою (МЕ) та іншими типовими ознаками ЛБ, ймовірність бореліозної етіології хвороби дуже велика. Проте при безеритемних і хронічних формах ЛБ клінічна діагностика офтальмологічних уражень є важкою з огляду на відсутність специфічної очної симптоматики.

У Львівській обла...

Читати далі...