гепатит статей з такими тегами

Зінчук О.М. Клінічні особливості ураження печінки при Лайм-бореліозі.

Acta Medica Leopoliensia. – 2008. – Том XIV. – Додаток 1. – С. 74–77.

Вступ. Лайм-бореліоз (ЛБ) – мультисистемна інфекційна трансмісивна хвороба, яка спричинюється бореліями і широко розповсюджена в країнах північної півкулі з помірним кліматом. У Львівські області щороку реєструються десятки нових хворих на БЛ [2], почастішали випадки ураження нервової системи, опорно-рухового апарату, серця, очей. У науковій літературі опубліковані поодинокі дані, що стосуються ураження печінки при ЛБ [1; 3; 4; 5; 6]. Враховуючи розрізненість цих даних, у більшості яких не взято до уваги інші етіологічні фактори, які можуть бути причиною гепатитів у хворих на ЛБ, а також з огляду на клініко-патогенетич-ні відмінності випадків ЛБ, які спричинені різними геновидами борелій, що поширені в тих чи інших ландшафтно-географічних зонах і територіях, нами вивчалися регіональні клінічні особливості ураження печінки при Лайм-бореліозі.

Читати далі...

Зінчук О.М. Особливості клінічних проявів та діагностики дисемінованих форм Лайм-бореліозу.

Практична медицина. – 2008. – № 2. – С. 204–209.

Лайм-бореліоз (ЛБ) – це природновогнищева інфекційна хвороба з групи бактеріальних зоонозів, яка передається через присмоктування кліщів і характеризується різноманіттям клінічних проявів з переважним ураженням шкіри, нервової системи, опорно-рухового апарату, серця, очей [1; 4]. ЛБ є найпоширенішою трансмісивною зоонозною інфекційною хворобою країн помірного кліматичного поясу і становить собою серйозну медичну проблему з огляду на можливість ураження багатьох органів і систем, тривалої втрати працездатності та інвалідності [5; 6; 8]. За останні роки захворюваність на ЛБ значно зросла у східноєвропейському регіоні. В Україні з її великими лісовими масивами, сформовані стійкі ендемічні ландшафтні зони зі значною концентрацією переносників хвороби – іксодових кліщів, а у прилеглих до них населених пунктах почастішали випадки захворювання.

Читати далі...