Статті та тези, видані співробітниками кафедри у 2000 році

 1. Герасун Б. А., Телегін Д.Є. Особливості специфічної реактивності імуноцитів до HBsAg та DAg при гепатиті дельта // Актуальні проблеми клінічної імунології та алергології. – 1998. – № 3. – С. 64-71.
 2. Герасун Б.А. Телегін Д.Є. Клініко-лабораторні показники активності патологічного процесу у хворих на гострий та хронічний гепатит дельта при різних варіантах реплікації вірусів HBV та HDV // Лабораторна діагностика. – 2000. – № 3.
 3. Telegin D., Gerasun B., Danileichenko V. Specific immune respons at the pathogenes1s of delta infection // Przeglad epidemiologiczny. – 2000. – T. 54. – S. 68-69
 4. Зінчук О.М., Яворський І.Г., Герасун Б.А., Павловський М.П. та інш. Проблеми діагностики та лікування фасціольозу людини // Інфекційні хвороби. – 2000. – № 1. – С. 60-64.
 5. Тітов М.Б., Зінчук О.М., Тітов В.М., Алексанян Т.І. Про віддалені наслідки дифтерії. Питання диспансеризації // Інфекційні хвороби – 1999. – № 4. – С. 22-26.
 6. Телегін Д.Є. Оцінка поширеності, прогностичних ознак та особливостей перебігу хронічних мікст-гепатитів HBV-HDV-етіології // Міжвідомчий збірник «Гастроентерологія» МОЗ України. – 1999. – № 28. – С. 275-280.
 7. Gerasun B., Telegin D., Gritsko R. The epidemiological aspects of delta infection in western region of Ukraine // Falk Symposium, Immunology and liver. Basel, Acad. Publishers – 1999. – № 115. – P. 83.
 8. Telegin D. Features HBs-antigenemia at hepatitis delta // Falk Symposium, Basel, Acad. Publishers – 1999. – № 115. – P. 166.
 9. Gerasun B., Telegin D. Specific reactivity lymphocytes to HBsAg and DAg at hepatitis delta // Falk Symposium, Basel, Acad. Publishers – 1999. – № 115. – P. 167.
 10. Герасун Б. А., Телегін Д.Є. Специфічна реактивність імуноцитів при дельта-інфекції (клініко-імунологічні паралелі) // “Вірусні гепатити. СНІД”. Матеріали науково-практичної конференції пленуму Асоціації інфекціоністів України – Запоріжжя, 1999. – С. 23-24.
 11. Герасун Б.А., Телегін Д.Є. HCV-RNA та показники імунної в відповіді на антигени HCV у комплексній діагностиці гепатиту С // “Нове в діагностиці і терапії інфекційних хвороб”. Ма-теріали науково-прак-тич-ної конференції і пленуму Асоціації інфекціоністів України. – Львів, 2000. – С. 20-22.
 12. Герасун Б.А., Шевченко Л.Ю., Телегін Д.Є. Особливості клінічного перебігу гепатиту дельта при різних співвідношеннях реплікативної активності вірусів гепатитів В і D // Там же. – С. 22-24.
 13. Крижанська М.О., Грицко О.М., Демчишин П.В. Поліомієліт: особливості клінічного перебігу // Там же. – С. 123-125.
 14. Телегін Д.Є., Грицко Р.Ю., Герасун О.Б. та інш. Використання методу специфічної імунологічної активності лімфоцитів для оцінки тяжкості та циклічності перебігу HBV-HDV мікст-гепатиту // Там же. – С. 63-65.
 15. Тітов В.М., Зінчук О.М., Романюк Л.С., Грицко Р.Ю. та інш. Тяжкість перебігу дифтерії в динаміці епідемії // Там же. – С. 287-288.
 16. Тітов М.Б., Зінчук О.М., Тітов В.М. та інш. Досвід лікування сироваткою дифтерії в дорослих // Там же. – С. 288-290.
  Шевченко Л.Ю., Кіселик О.І., Федечко Л.Й., Жидак Н.М. Про можливість оцінки стану інтерферон-системи шляхом визначення активності індуцибельної NO-синтетази // Там же. – С. 71-73.
 17. Яворський І.Г., Зінчук О.М., Токарєв В.П. та інш. До питання летальності при лептоспірозі // Там же. – С. 152-154.