Статті та тези, видані співробітниками кафедри у 2002 році

 1. Кіселик І.О., Луцик М.Д., Шевченко Л.Ю. Особливості визначення нітратів та нітритів в периферичній крові у хворих на вірусні гепатити та при синдромі жовтяниці іншої етіології // Лабораторна діагностика – 2001. – № 3. – С. 43-45.
 2. Зинчук А.Н., Герасун Б.А., Шевченко Л.Ю. и др. Случай абдоминального туберкулеза: сложности диагностики // Проблемы туберкулеза. Москва. – 2001. – № 8. С. 56-57.
 3. Грицко Р.Ю. Діагностика і перебіг лептоспірозу в сучасних умовах // “Актуальні проблеми експериментальної та клінічної медицини” Зб. наукових праць – Львів, “СПОЛОМ”. – 2001. – Т. 3. – С. 14-16.
 4. Чорновіл А.В., Грицко Р.Ю., Зінчук О.М. Вітаміни-антиоксиданти в інфектології. Клінічні аспекти // “Актуальні проблеми експериментальної та клінічної медицини” Зб. наукових праць. – Львів.: “СПОЛОМ”, 2001. – Т. 2. – 16 с.
 5. Gerasun B., Telegin D. Influence of HBV/HCV replication on the clinical course of chronic dual (B, C) viral hepatitis // 12-th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. – Milan. – April 24-27, 2002.
 6. Ворожбит О.Б., Герасун Б.А., Телегін Д.Є., Герасун О.Б. Підходи до лікування тяжких геморагічних васкулітів у хворих на хронічні вірусні гепатити // Тяжкі форми інфекційних хвороб і невідкладні стани. Матеріали науково практичної конференції і пленуму Асоціації інфекціоністів України. 16-17 травня 2002 року, м.  Дніпропетровськ. – Тернопіль, 2002. – С. 37-38.
 7. Герасун Б.А., Телегін Д.Є., Ворожбит О.Б. Особливості діагностики та лікування гепатитів В і С при їх одночасному перебігу // Клінічні проблеми боротьби з інфекційними хворобами. Матеріали VI з’їзду інфекціоністів України. 25-27 вересня 2002 р, м. Одеса. – Тернопіль, 2002. – С. 102-104.
 8. Кіселик І.О., Шевченко Л.Ю. Патогенетичні основи обміну азотистих сполук при вірусних гепатитах // Там же. – С. 131-132.
 9. Яворський І.Г., Токарєв В.П., Зінчук О.М. та інш. Випадок завезеної тропічної малярії з гіперпаразитемією і злоякісним перебігом // Там же. – С. 230-232.
 10. Зінчук О.М., Шевченко Л.Ю. Аналіз клініко-лабораторних даних хворих на вірусні гепатити з використанням Електронного архіву “HEPATITIS” // Там же. – С. 410-412.
 11. Яворський І.Г., Зінчук О.М. З історії кафедри інфекційних хвороб Львівського державного медичного університету ім. Данила Галицького // Нариси з історії клінічної інфектології України / За ред. проф. М.А. Андрейчина. Тернопіль, 2002. – С. 166-175.