порфірія cutanea tarda статей з такими тегами

Телегін Д.Є. Спадковий гемохроматоз та пізня шкірна порфірія у хворих на хронічний гепатит С: погляд на патогенез у дзеркалі клінічних прикладів.

Гепатологія – 2010. – № 1. – С. 21–27.

Сучасна клініко-патогенетична класифікація порушень обміну заліза (рис.1) виділяє дві основні форми сидерозу – гемосидероз (депозити гемосидерину накопичуються переважно у клітинах ретикуло-ендотеліальної системи) та гемохроматоз (гемосидерин накопичується переважно у гепатоцитах).

Читати далі...