Статті та тези, видані співробітниками кафедри у 2019 році

Zinchuk A., Herasun O., Zadorozhnyi A., Vorozhbyt O., Gerasun B. Influence of autoleukocyte vaccination on activity level of Tumor Necrosis Factor alpha in patients with chronic hepatitis B Wiadomości Lekarskie. – 2019. – T. LXXII, N 1. – S.31–34;0,05IF

Zubach, O., Telegina, T., Semenyshyn, O., Vasiunets, L., Zinchuk, A. Leptospirosis in Ukraine (Lviv Oblast): Clinical and epidemiological features / Vector-Borne and Zoonotic Diseases, 2019, 19(5), с. 341-346 (IF 2,249)

Zubach O., Semenyshyn O., Hatsji L., Demchyshyn M., Zinchuk A. Leptospira interrogans in Mammals in Lviv Oblast, Ukraine, 2001-2015 / PLOS neglected tropical diseases. – 2019. – Volume 13(12): e0007793. (IF 3,885)

Prykuda N., Zinchuk A. A case of lyme borreliosis complicated by the development of sensorineural hearing loss. Polski przegląnd otorynolaryngologiczny – Tom 8, Nr 1 (2019), s. 39–42; 0,3 IF

Zinchuk A., Zubach O., Telehina T. Seasonality of Leptospirosis in the Western Region of Ukraine. International Journal of Infectious Diseases. – 79:124. February 2019. doi:10.1016/j.ijid.2018.11.304; 0,81 IF

Zubach O., Telegina T., Semenyshyn O., Vasiunets L., Zinchuk A. Leptospirosis in Ukraine (Lviv Oblast): Clinical and Epidemiological Features. Vector Borne Zoonotic Dis. 2018 Oct 18. doi: 10.1089/vbz.2018.2375. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 30335592 IF=2,17

Ivanchenko, N.O. Immunological structure of pertussis in population of lviv region.  Journal of Infectious Diseases and Treatment, (2019) 05.

Roman Hrytsko. Public health of united territorial communities in Ukraine. // Journal of Family Medicine and Health Care (USA) 2019; 5(3): 28-31.

Іванченко Н.О., Верес М.М., Гончар Н.І. Incidence of Measles Across the Population in Lviv Region in Ukraine / Журнал Microbiology and Infectious Diseases 3 (3) 2019, С. 1-2.

Іванченко Н.О. Описание случая туберкулеза почек у пациента с лихорадкой неясного генеза Клиническая инфектология и паразитология [Электронный ресурс]: Международный научно-практический журнал.— Профессиональные издания: Минск.— 2019.— №1.— 123-125 с.: ил.

Roman Hrytsko. Public health of united territorial communities in Ukraine // Eurasian science journal “Eurasian Union of Scientists” – 2019, № 7 (64), 2. – Р. 34-36.  

Зинчук О.М., Бень И.И., Зубач О.О. Изучение осведомленности рыбаков Украины о лептоспирозе. Клиническая инфектология и паразитология. – Том 8. – №1. – 2019. – С.122-123. (фах)

Герасун Б.А., Герасун О.Б. Мутанти вірусу гепатиту  В / Гепатологія. – 2019.  № 2 (44).  С. 45-52. (фах)

Грицко Р.Ю., Колядич М.М., Фуртак І.І.. Медико-соціальні аспекти управління соціальною сферою в Україні. Молодий вчений – 2019, № 6 (70) – С. 27-35. (фах)

Ворожбит О.Б. Проблема внутрішньої стигми у хворих на хронічнийгепатит С та можливі шляхи її вирішення./ Гепатологія.   № 1 (43). – 2019.   С.65-76.

Грицко Р.Ю., Бочар О.М., Бочар В.Т. Сучасні погляди на хологенну діарею Інфекційні хвороби – 2019, № 3. – C. 46-53.

Зінчук О.М., Зубач О.О., Орфін А.Я., Плевачук О.Ю. Астенічний синдром та його корекція у пацієнтів з інфекційною патологією / Семейная медицина. – 2019. – №4(84). – С.41-46.

Прокопів О.В., Прикуда Н.М. Клінічна характеристика бактерійних ускладнень вітряної віспи у дітей / Врачебное дело. – 2019. – № 1-2. – С. 121-125

Прокопів О.В., Прикуда Н.М. Енцефаломієліт як ускладнення шигельозу / Інфекційні хвороби. – 2019. – №3 (97). – С. 60-63.

Ворожбит О. Б., Задорожний А. М., Прикуда Н. М. Клінічні маски вірусних гепатитів / Гепатологія. – 2019. – № 3. – С. 63-66.

Герасун Б. А., Зінчук О. М., Задорожний А. М., Герасун О. Б. Використання методу персоніфікованої клітинної терапії у лікуванні хронічних вірусних гепатитів (огляд літератури) / Гепатологія. – 2019. – № 4. – С. 6-17.

Ворожбит О.Б. Проблема когнітивних порушень у хворих на хронічний гепатит C / Гепатологія. – 2019. – № 4. – С. 52-58.

Zinchuk A., Datsomor E., Zubach O., Prykuda N.. Clinical Case of Septic Form of Gardnerellosis. “Fourth Annual BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposi-um” – May 20-24/2019. – Кyiv. – С.162.

Зубач О., Бень І., Зінчук О., Задорожній А. Обізнаність населення України щодо лептоспірозу 4th Annual BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium, 20-24 May 2019, Kyiv, Ukraine., P. 226.

Zinchuk A., Zubach O., Ben I., Zadorozhnyi A.. Awareness of Ukraine`s Population on Leptospirosis. “Fourth Annual BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposi-um” – May 20-24/2019. – Кyiv. – С.226.

Datsomor E., Prykuda N., Zinchuk А., Zubach O. Clinical Case of Septic Form of Gardnerellosis. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Fourth Annual BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium”- May 20-24/2019. – Київ. –С. 225

Ben I., Zadorozhnyi A., Zinchuk A. Zubach O. Awareness of Ukraine’s Population on Leptospirosis. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Fourth Annual BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium”- May 20-24/2019. – Київ. –С. 225

Lozynskyi I., Demchyshyna I., Semenyshyn O., Lucas A., Mertz G., Jonsson C. Bioethics and Science Collaboration within Cooperative Biological Research Project. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Fourth Annual BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium”- May 20-24/2019. – Київ. –С.16

Старинчук Л., Іванченко Н., Бойко Л., Когут О. Результати вірусологічного моніторингу збудників грипу та ГРВІ при здійсненні дозорного епіднагляду у Львівській області за 2017-2018 роки. CBEP Ukraine Regional One Health Research Symposium and Peer Review Session. Kyuv, Ukraine, May 20-24, 2019, –  p.141.

Іванченко Н.О.. Порівнянні титрів IgG до Bordetella pertussis серед загального населення та хворих на хронічні обструктивні захворювання легень. CBEP Ukraine Regional One Health Research Symposium and Peer Review Session. Kyuv, Ukraine, May 20-24, 2019, –  p.100.

Іванченко Н.О. Імунопрофілактика кашлюку. В книзі публікацій The third international scientific congress of scientists of Europe as part of the III International Scientific Forum of Scientists “East – West” (Austria – Russia – Kazakhstan – Canada – Ukraine – Czech Republic), 11th January 2019,  Vienna, Austria. С.693-697

Прикуда Н.М., Задорожній А.М. Сепсис спричинений Staphylococcus aureus: опис клінічного випадку. Medicine under the modern conditions of integration development of European countries International scientific conference Lublin, Republic of Poland, May 10-11, 2019, P.177-180.

Зінчук О.М., Прикуда Н.М. Випадок Лайм-бореліозу, ускладнений розвитком ней-росенсорної глухоти. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні інфекційні захворювання в практиці сімейного лікаря» (4–5 квітня 2019 р, м. Київ) – Актуальна інфектологія. – 2019. – Том 7, № 2. – С. 63

Зубач О.О. Клініко-епідеміологічні ососбливості лептоспірозу у Львівській області. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції інфекціоністів, пленуму ГО “Всеукраїнська асоціація інфекціоністів” “Діагностика, ліфкування і профілактика інфекційних хвороб у період медичної реформи”. – 3.10-4.10.2019. – Кропивницький. – С.55-56.

Ворожбит О.Б., Герасун О.Б., Іванченко Н.О., Задорожний А.М.. Проблема діагностики ентеровірусноі хвороби у практиці інфекціоніста. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції інфекціоністів «Діагностика, лікування і профілактика інфекційних хвороб у період медичної реформи», Кропивницький 3-4 жовтня 2019 року, С.31-33

Грицко Р.Ю., Фуртак І.І. Напрямки державного управління удосконаленням інфекційної служби в контексті трансформації СОЗ України на сучасному етапі. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції інфекціоністів «Діагностика, лікування і профілактика інфекційних хвороб у період медичної реформи», Кропивницький 3-4 жовтня 2019 року. – С. 36-38.

Мотовиляк О.О., Прикуда Н.М., Задорожній А.М. Випадок сказу на Львівщині. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції інфекціоністів і пленуму ГО “Всеукраїнська асоціація інфекціоністів” “Діагностика, лікування і профілактика інфекційних хвороб у період медичної реформи” 3-4 жовтня 2019 року, м. Кропивницький, С. 109-110.

Вовчик О.І. Інструментальні методи дослідження в діагностиці Сlostridium difficile-інфекції. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції інфекціоністів і пленуму ГО “Всеукріїнська асоціація інфекціоністів” “Діагностика, лікування і профілактика інфекційних хвороб у період медичної реформи”. 3-4 жовтня 2019. м. Кропивницький, С. 28-29

Ворожбит О.Б. Дослідження причин проявів стигматизації і дискримінації у хворих на хронічний гепатит С, пов’язаних з їх діагнозом. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції інфекціоністів і пленуму ГО “Всеукріїнська асоціація інфекціоністів” “Діагностика, лікування і профілактика інфекційних хвороб у період медичної реформи”. 3-4 жовтня 2019. м. Кропивницький, С. 30-31.

Іванченко Н.О. Опис випадку кашлюку в пацієнтки після тиреоідектомії. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції інфекціоністів «Діагностика, лікування і профілактика інфекційних хвороб у період медичної реформи», Кропивницький 3-4 жовтня 2019 року, С. 56-58

Іванченко Н.О. Актуальність імунопрофілактики на Львівщині. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Здоров’я у мультидисциплінарному дискурсі»  Львів, 11–13 квітня 2019 року, С.30-33

Іванченко Н.О., Старинчук Л.С.. Дозорний епіднагляд за тяжкими гострими респіраторними інфекціями в епідсезоні 2018-2019 років. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої щорічним «Читанням» пам’яті академіка Л.В. Громашевського Інфекційні хвороби сучасності : етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека-Киів , 10-11 жовтня 2019 року, – С.87-89.

Іванченко Н.О. Що відомо про збудники кашлюку? / International scientific and practical conference «Medical sciences:history, the present time, the future, eu experience» Wioslawec, Republic of Poland, Sempember, 27-28, 2019, p. 48-50

Адамович О.П., Зубко Л.Ю., Масна З.З. Аналіз вікових та статевих особливостей будови жовчевого міхура за даними ультразвукового обстеження // 15th International conference. Science and society. 8th November 2019. Hamilton, Canada. С.451-455.

Грицко Р.Ю. Роль і місце фахівців сімейної медицини у профілактиці керованих інфекційних хвороб. // International scientific and practical conference “Modern methods for diagnostics and treatment: experience of EU countries”: Conference proceedings, December 27-28, 2019. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”. 240 pages. (- P. 138-142).

Адамович О.О., Адамович О.П., Коцаренко М.В., Масна З.З. Аналіз частоти зустрічання патологічних вигинів хребта та пов’язаних з ними розладів // Збірник тез доповідей VII Конгресу наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів, топографоанатомів України. 2-4 жовтня 2019 р. Одеса. С.61.

Абашина Н.М., Алексанян Т.І., Іванченко Н.О., Федоренко С.М., Вергун А.М., Лебедева С.А. Вивчення офтальмопатології при нейроінфекціях / Матеріали ХVIІ З’їзду Всеукраїнського лікарського товариства, Полтава, 14-16 листопада 2019 року. – С. 149-150.

Федечко Н. Розмова з лікарем, проф. Герасуном Б.А. // Добрий лікар. №2.2019.С.5.