Статті та тези, видані співробітниками кафедри у 1994 році

 1. Герасун Б.А., Дутко В.В. Перинатальне передавання вірусу гепатиту В. (Огляд літератури) // Педіатрія. Акушерство і гінекологія. – 1993. – № 5-6. – С. 13-16
 2. Васильев Б.Я., Герасун Б.А., Грицко Р.Ю. и др. Генетическая пластичность ротавирусов – фактор широкого их распространения среди человеческой популяции // Інфекційні хвороби. Результати науково-дослідної роботи, дисертаційних досліджень. – Львів, 1994. – С. 45.
 3. Ворожбит Б.С., Гураєвський А.П. та ін. Лікування гепатиту у хворих на виразкову хворобу // Там же – С.37.
 4. Герасун Б.А., Тітов М.Б., Шевченко Л.Ю. До патогенезу гепатиту В // Там же – С. 6.
 5. Герасун Б.А. Можливості імуномодулюючої та противірусної терапії хронічного гепатиту В // Там же – С. 34.
 6. Герасун Б.А., Копитко О.М., Яворський І.Г. та ін. Принципи лікування персистуючого гепатиту В // Там же – С. 35.
 7. Грицко Р.Ю., Герасун Б.А., Васильєв Б.Я. Деякі особливості розповсюдження ротавірусної хвороби // Актуальні проблеми екологічної імунології та інфекційної патології промислового регіону Донбасу – Київ-Луганськ, 1994. – С. 11.
 8. Грицко Р.Ю. Імунний стан населення і можливості його корекції // Інфекційні хвороби. Результати науково-дослідної роботи, дисертаційних досліджень – Львів, 1994. – С. 39.
 9. Грицко Р.Ю. Деякі особливості специфічної діагностики ротавірусної хвороби у дорослих // Там же – С. 45. Дутко В.В., Герасун Б.А. Зіставлення особливостей імунопатогенезу гепатиту В та вагітності при їх одночасному перебігу // Там же – С. 19.
 10. Дутко В.В. Важкість вірусних гепатитів А і В у вагітних жінок. // Там же – С. 20.
 11. Дутко В.В. Специфічна реактивність імуноцитів при гепатиті В у вагітних жінок // Там же – С. 21.
 12. Заневич Б.Р. Еволюція клініки вірусних гепатитів // Там же – С. 41.
 13. Зінчук О.М. Вплив сезонних факторів на клінічний перебіг гепатиту А // Актуальні проблеми екологічної імунології та інфекційної патології промислового регіону Донбасу – Київ-Луганськ, 1994. – С. 17.
 14. Зінчук О.М. Характеристика імунологічної реактивності у хворих на гепатит В в різні пори року // Там же – С.18.
 15. Зінчук О.М., Копилюк І.Й. та ін. Інтенсивність гіпербілірубінемії у хворих на гепатит В у різні сезони року // Інфекційні хвороби. Результати науково-дослідної роботи, дисертаційних досліджень. – Львів, 1994. – С. 13.
 16. Зінчук О.М. Сезонні особливості Т-системи імунітету у хворих на гепатит В // Інфекційні хвороби. Результати науково-дослідної роботи, дисертаційні дослідження. – Львів, 1994. – С. 14.
 17. Зінчук О.М. специфічна сенсибілізація при гепатиті у різні пори року // Там же – С. 15.
 18. Ковальська М.П., Ковальський Й.П. Відновлення блювотного та корнеального рефлексів як показник ефективності специфічної серотерапії ботулізму // Там же, – С. 48.
 19. Копитко О.М., Тітов В.М. та ін. Туберкульоз легень і вірусний гепатит // Там же – С. 16.
 20. Крижанська М.О., Тітов В.М. та ін. Показник коагулограми при вірусному гепатиті В // Там же – С. 27.
 21. Крижанська М.О. Дози деяких водорозчинних вітамінів в патогенетичному лікуванні хворих менінгококовим менінгітом // Там же – С. 47.
 22. Левицький О.В., Грицко Р.Ю., Данилейченко І.В. та ін. Особливості імуноклітинної кооперації при гострому гепатиті В // Там же – С. 10.
 23. Левицький О.В., Грицко Р.Ю., Чаркіна М.С. Деякі можливості підвищення ефективності імунологічних досліджень // Там же – С. 12.
 24. Тітов М.Б. Принципи діагностики інфекційних хвороб // Там же – С. 3-4.
 25. Тітов М.Б., Герасун Б.А., Копитко О.М. Лактоза в лікуванні гепатитів та цирозів печінки // Там же – С. 29.
 26. Тітов М.Б. та ін. Інтенсивна терапія гострої печінкової недостатності // Там же – С. 32-33.
 27. Тітов М.Б., Герасун Б.А, Шевченко Л.Ю. та ін. Принципи лікування хронічного активного гепатиту В // Там же – С. 34.
 28. Тітов В.М., Алексанян Т.І. та ін. Лікування гепатитів гепатопротекторами. Органопрепаратами // Там же – С. 36.
 29. Тітов М.Б., Герасун Б.А. та ін. Методичні вказівки з курсу інфекційних хвороб з елементами самостійної роботи для студентів медичного факультету. Ч.1. – Львів, 1994. – 45 с.
 30. Тітов М.Б., Герасун Б.А. та ін. Методичні вказівки з курсу інфекційних хвороб з елементами самостійної роботи для студентів медичного факультету. Ч.2. – Львів, 1994. – 41 с.\Федечко Й.М., Герасун Б.А., Дутко В.В. Імуносупресивна активність сироватки крові вагітних та її вплив на сенсибілізацію лімфоцитів до антигену вірусу гепатиту В. // Інфекційні хвороби. Результати науково-дослідної роботи. – Львів, 1994. – С. 22.
 31. Чорновіл А.В. Особливості ускладнень при сучасному перебігу дифтерії // Там же, – С. 49.
 32. Чорновіл А.В., Копитко О.М, та ін. Кардіостимуляція при дифтерійних міокардитах // Там же – С. 62.
 33. Шевченко Л.Ю., Герасун Б.А. Позапечінкові форми НВ-вірусної інфекції – новий аспект проблеми // Матеріали 5-го міжнародного конгресу Світової федерації українських лікарських товариств – Дніпропетровськ, 1994. – С. 77.
 34. Шевченко Л.Ю. НВ-вірусна інфекція. І. Аутоімунні реакції та відповідь на антигени. // Інфекційні хвороби. Результати науково-дослідної роботи, дисертаційних досліджень – Львів 1994. – С. 8.Шевченко Л.Ю. НВ-вірусна інфекція. ІІ. Подвійне розпізнавання та позапечінкові синдроми // Там же – С. 9.
 35. Шевченко Л.Ю., Яворський І.Г., Дутко В.В. Маркери НВ-вірусної інфекції, притаманні реплікативному та інтегративному типам репродукції віруса // Там же – С. 11.
 36. Яворський І.Г., Тітов В.М., Чаркіна М.С. та ін. Амінокислоти сироватки крові при вірусних гепатитах // Там же – С. 27.

Ключові слова: [xili-tidy-tags params=”tagsgroup=articles&largest=10&smallest=10″ glue=” | “]