Статті та тези, видані співробітниками кафедри у 2018 році

 1. Zubach OTelegina TSemenyshyn OVasiunets LZinchuk A Leptospirosis in Ukraine (Lviv Oblast): Clinical and Epidemiological Features Vector-Borne and Zoonotic Diseases. Vector Borne Zoonotic Dis. Oct 18. doi: 10.1089/vbz.2018.2375; 2,17 IF
 2. Prykuda N., Zadorozhnyi A. The case of septical form of listeriosis with numerous abscesses of liver / Przegląd epidemiologiczny (Epidemiological Review). ‑ 2018. ‑ 72(1). ‑ P. 53–56.
 3. Зінчук О.М., Задорожний А.М., Прикуда Н.М., Сосна Г.П. Клініко-етіологічна характеристика летальних випадків гнійних менінгітів у дорослих / Буковинський медичний вісник. – 2018. ‑ Т.22, №1(85). ‑ С. 36–45. (фах)
 4. Герасун Б.А. Імунологічне прогнозування печінкової енцефалопатії у хворих на гострий гепатит В / Гепатологія. – 2018. ‑ № 1 (39). ‑ С. 45-51. (фах)
 5. Герасун Б.А., Герасун О.Б., Річняк Т.Г., Бляшик К.Я. Пароксизмальна холодова гемоглобінурія – ще один аспект диференціальної діагностики жовтяниць / Гепатологія. – 2018. ‑ № 2 (40). ‑ С. 37-42. (фах)
 6. Козько В.М., Бондар О.Є., Ткаченко В.Г., Герасун О.Б. Другі мечниковські читання Огляд науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів, присвяченої 95-річчю кафедри інфекційних хвороб Харківського національного медичного університету «Мечниковські читання – 2018. Актуальні проблеми парентеральних інфекцій». Харків, 17–18 травня 2018 р. / Гепатологія. – 2018. ‑ № 2 (40). ‑ С. 43-50. (фах)
 7. Іванченко Н.О. Захворюваність на кашлюк у Львівській області / Актуальна інфектологія. – 2018. ‑ Том 6, №3. ‑ С.128-131 (фах).
 8. Зубач О.О., Зінчук О.М., Задорожний А.М., Семенишин О.Б., Васюнець Л.С., Величко О.Б. Нові можливості специфічної лабораторної діагностики лептоспірозу / Буковинський медичний вісник. – 2018. – Том 22, № 3 (87) – С. 20-24. (фах)
 9. Зубач О.О., Зінчук О.М., Марітчак Н.В. та ін. Можливості етіотропної терапії грипу // Сімейна медицина. – 2018. – № 1 (75). – С. 13–19. (фах)
 10. Зубач О.О., Зінчук О.М. Клинико-эпидемиологическая характеристика летальных случаев лептоспироза во Львовском регионе // Клиническая инфектология и паразитология. – 2018. – Т. 7, № 2. – C. 172–179. (фах)
 11. Zubach E., Zinchuk A. Analisis of leptospirosis lethal cases in Lviv Region // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “International Society for disease Surveillance”, 31.01-18 – 3.02.18. – USA, Orlando. – P.261.
 12. Prykuda N., Prokopiv O. Clinical and ethical characteristics of modern scarlet fever in children // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Third Annual BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium”- April 16-20/2018. – Київ. – С. 325
 13. Ivanchtnko N. Retrospective epidemiological analysis of pertussis morbidity in Lviv Oblast in 2005-2015 // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Third Annual BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium”- April 16-20/2018. – Київ.
 14. Zubach E., Semenyshyn O., Telehina T., Vasiunets L., Velychko O., Zinchuk O. Difficulties in diagnostics of leptospirosis // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Third Annual BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium”- April 16-20/2018. – Київ. –С.45.
 15. Telehina T., Zubach E., Zinchuk O. Analysis of incidence and complication rate of leptospirosis for the period 2003-2017 // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Third Annual BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium”- April 16-20/2018. – Київ. – С.46.
 16. Svystak I., Telehina T., Zubach E. Difficulty of the diagnosis of non-erythematous form of Lyme borreliosis: an analysis of a clinical case // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Third Annual BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium”- April 16-20/2018. – Київ. – С. 267.
 17. Herasun O., Sosna H., Sorokolit A. Analysis of the efficacy of clinical diagnosis as the data of pathoanatomical researches in patients with HIV-infection in Lviv Oblast in 2017 // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Third Annual BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium”- April 16-20/2018. – Київ.
 18. Zubach E., Telehina T., Zinchuk O. Seasonality of Leptospirosis in the Western Region of Ukraine // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance”, Vienna, Austria, November 9-12, 2018.
 19. Прокопів О.В., Лишенюк С.А., Прикуда Н.М., Кармазин Г.М. Клініко-етіологічна характеристика інфекційного мононуклеозу у дітей // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Фармакотерапія при інфекційних захворюваннях”, 12–13 квітня 2018 р., м. Київ, С. 42–44.
 20. Ворожбит О.Б., Герасун О.Б., Задорожний А.М., Прикуда Н.М., Покоцька В.В. Проблема гепаторенального синдрому у хворих на цироз печінки // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції інфекціоністів і пленуму ГО “Всеукраїнська асоціація інфекціоністів” “Сучасні діагностичні, лікувальні і профілактичні технології у практиці інфекціоніста”, 4–5 вересня 2018 р. м. Чернівці, – С. 17–18
 21. Герасун О.Б., Сосна Г.П., Сороколіт А.Л., Ворожбит О.Б., Прикуда Н.М. Аналіз летальності хворих на ВІЛ-інфекцію залежно від застосування антиретровірусної терапії (за даними Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні) // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції інфекціоністів і пленуму ГО “Всеукраїнська асоціація інфекціоністів” “Сучасні діагностичні, лікувальні і профілактичні технології у практиці інфекціоніста”, 4–5 вересня 2018 р. м. Чернівці.   С. 19–20.
 22. Задорожний А.М., Ворожбит О.Б., Прикуда Н.М. До питання диференційної діагностики вірусних гепатитів і гемохроматозу // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції інфекціоністів і пленуму ГО “Всеукраїнська асоціація інфекціоністів” “Сучасні діагностичні, лікувальні і профілактичні технології у практиці інфекціоніста”, 4–5 вересня 2018 р. м. Чернівці. С. 35–37.
 23. Прикуда Н.М., Крук О.М., Задорожний А.М. Клінічний випадок септичної форми лістеріозу // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції інфекціоністів і пленуму ГО “Всеукраїнська асоціація інфекціоністів” “Сучасні діагностичні, лікувальні і профілактичні технології у практиці інфекціоніста”, 4–5 вересня 2018 р. м. Чернівці. С. 80–82.
 24. Прокопів О.В., Прикуда Н.М., Лишенюк С.А. Сальмонельоз у дітей раннього віку: клініко-епідеміологічні аспекти // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції інфекціоністів і пленуму ГО “Всеукраїнська асоціація інфекціоністів” “Сучасні діагностичні, лікувальні і профілактичні технології у практиці інфекціоніста”, 4–5 вересня 2018 р. м. Чернівці. С. 84–86.
 25. Іванченко Н.О. Захворюваність на кашлюк дорослого населення Львівщини у 2017-2018 роках // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції інфекціоністів і пленуму ГО “Всеукраїнська асоціація інфекціоністів” “Сучасні діагностичні, лікувальні і профілактичні технології у практиці інфекціоніста”, 4–5 вересня 2018 р. м. Чернівці. С. 39–40.
 26. Телегіна Т.В., Шумило К.О. Клінічні та правові аспекти проблеми діагностики ВІЛ-інфекції у хворих на оперізувальний герпес // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції інфекціоністів і пленуму ГО “Всеукраїнська асоціація інфекціоністів” “Сучасні діагностичні, лікувальні і профілактичні технології у практиці інфекціоніста”, 4–5 вересня 2018 р. м. Чернівці. С. 100-101.
 27. Зубач О.О. Експериментальне застосування соціальної мережі фейсбук для опитування добровольців щодо обізнаності з питань лептоспірозу // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції інфекціоністів і пленуму ГО “Всеукраїнська асоціація інфекціоністів” “Сучасні діагностично-лікувальні і профілактичні технології у практиці інфекціоніста”. – 4-5 жовтня 2018. – Чернівці. – С.37-38.
 28. Іванченко Н.О. Захворюваність на кашлюк дорослого населення Львівщини / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання розвитку медичних наук у XXI ст», – Львів, 25-26 травня 2018 року, – С.33-36.
 29. Іванченко Н.О., Баворовська О.Я. Захворюваність на кір у Львівській області // Матеріали ІІ Міжнародної конференції «Здоров’я і суспільні виміри в академічному просторі та поза ним», Киів, 23 травня 2018 року, – С.63-65.
 30. Іванченко Н.О., Старинчук Л.С., Лозинська Н.П. Кір на Львівщині // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інфекційні хвороби сучасності: етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека» присвяченої щорічним «Читанням» пам’яті академіка Л.В.Громашевського та приурочної до 25 -річчя НАМН України», – Київ, 11 – 12  жовтня 2018,  – С.84-86.
 31. Іванченко Н.О. Профілактика кашлюка // Матеріали міжнародного наукового конгресу ХVІІ Конґрес СФУЛТ – Тернопіль, 20–22 вересня 2018 року, – С.171.
 32. Герасун О.Б., Сороколіт А.Л., Сосна Г.П. Аналіз летальних випадків хворих на ВІЛ-інфекцію за даними Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні // Матеріали науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів, присвяченої 95-річчю кафедри інфекційних хвороб Харківського національного медичного університету «Мечниковські читання – 2018. Актуальні проблеми парентеральних інфекцій» Харків, 17–18 травня 2018 р. – С. 23-25.