Таблиця 3. Основні відомості про інфекційні хвороби, які спричиняють печінкову жовтяницю.

Нозологія

Лептоспіроз

Інфекційний мононуклеоз

Єрсиніозна інфекція

Ку-гарячка

Етіологія

Збудники – лептоспіри, що належать до родини спірохет (Spirochaetaceae). У нашій країні виділяються 13 серологічних груп лептоспір

Збудник хвороби герпесвірус 4-го типу – вірус Епштайна-Барра (Epstein-Barr virus – EBV)

Єрсініоз спричиняє Yersinia enterocolitica, а псевдотуберкульоз Yersinia pseudotuberculosis

Збудник грамнегативний поліморфний мікроорганізм Сoxiella burnetii єдиний представник роду Сoxiella родини Rickettsiaceae

Епідеміологія

Хворобу вважають найпоширенішим зоонозом. Джерело збудника – гризуни, собаки, свині, худоба. Шляхи інфікування людини: контактний, аліментарний, аспіраційний

Джерело й резервуар збудника – хвора людина і вірусоносії. Механізм передачі – повітряно-краплинний, фактор передачі – контамінована вірусом слина

Механізм передачі збудників єрсініозної інфекції – фекально-оральний; основний шлях передачі – харчовий (м’ясо, молоко, овочі тощо), однак не виключені побутовий і водний

Резервуар інфекції різні види диких і домашніх тварин, а також птахи і членистоногі. Шляхи зараження інгаляційний, контактний, аліментарний, рідко трансмісивний

Патогенез

Відбувається дисемінація збудника практично по всіх органах і тканинах, чим і зумовлена поліорганна симптоматика

Збудник проникає у віддалені лімфовузли й органи, що багаті ретикулоендотеліальними клітинами, розвивається лімфаденопатія, збільшується печінка й селезінка

Дисемінація мікроорганізмів, що супроводжується вивільненням ендотоксину, спричиняє бактеріально-токсичне ураження органів і тканин

Коксіелли гематогенно розносяться по організму та вибірково фіксуються в клітинах РЕС. Найбільша кількість збудників осідає в печінці, селезінці, кістковому мозку

Ураження печінки

Паренхіматозне ураження з деструктивними і некротичними змінами у печінці

Відзначається помірна жовтяниця, підвищується активність АлАТ і лужної фосфатази

У печінці утворюються специфічні гранульоми, а інколи й мікроабсцеси

Дифузні гранулематозні зміни з багатоядерними гігантськими клітинами, ділянки інфільтрації лейкоцитами

Прогноз

Летальність від жовтяничних форм коливається в межах 10–60 % (у середньому – 15 %)

Для неускладненого перебігу прогноз сприятливий, хвороба закінчується повним видужанням через 2–4 тиж

Прогноз єрсініозної інфекції сприятливий, за винятком септичної форми, при якій летальність сягає 50 %

Прогноз сприятливий, окрім випадків розвитку фульмінантного гепатиту, ендокардиту та тромбоемболії

Лабораторна діагностика

Використовують реакцію мікроаглютинації і лізису лептоспір (РАЛ або РМА). Діагностичний титр – 1:100. Парні сироватки (1 з 7-го дня хвороби, 2 – через 7–10 днів).

Застосовують у динаміці різні модифікації реакції гетерогемаглютинації (Пауля–Буннеля, Ловрика, Гоффа–Бауера), які стають позитивні в перші дні хвороби.

Кров, випорожнення, сечу, блювотні маси висівають на агар Ендо, або середовище Сєрова. Для серологічної діагностики використовують РНГА і РА

Висока концентрація антитіл у реакції РЗК до антигенів I фази C. burnetii – показник хронічної інфекції, який свідчить на користь гранулематозного гепатиту