Зінчук О.М., Кіселик І.О., Шевченко Л.Ю. Використання електронного архіву HEPATITIS в гепатологічних клініках.

Сучасні інфекції. – Київ, 2000. – № 4. – С. 5-8.

В останнє десятиріччя комп’ютерні технології знаходять все ширше впровадження як в медико-біологічні дослідження, так і в клінічну практику [1, 4, 5]. Електронний архів “HEPATITIS” – це комп’ютерна база даних, яка створена на кафедрі інфекційних хвороб Львівського медуніверситету ім. Данила Галицького (авторське свідоцтво ВП № 559 від 05.07.2000 р.), функціонує в середовищі Windows 95/98 і є продуктом MS Access 97.

Окремі компоненти “HEPATITIS” (далі База даних) інтегровані в MS Word 97 і MS Excel 97. Призначення Бази даних – акумуляція і аналіз клініко-лабораторних даних хворих на гострі і хронічні вірусні гепатити. Крім традиційних функцій, які забезпечує MS Access 97, База даних є системою автоматизованої презентації медичної документації (епікризів).

Сфера використання – відділення вірусних гепатитів інфекційних клінік, гастроентерологічні і гепатологічні центри. При необхідності База даних може бути адаптована для акумулювання клініко-лабораторних даних пацієнтів з будь-якою іншою патологією.

Файлова структура Бази даних наведена в таблиці 1.

Таблиця 1. Комплектація Бази даних.

Ім’я файла

Довжина (КБ)

Опис файла

Archive.bat

1

Пакетний файл запуску архівування
Function.xls

140

Інтегрований в Базу даних файл MS Excel
Hepatitis.mdb

960

Файл Бази даних MS Access 97
Hepatitis.xls

63

Інтегрований в Базу даних файл MS Excel
Hepatitis_ODBC.dot

49

Інтерактивна форма-шаблон МS Word
Create_Epykriz.doc

23

Документ MS Word з текстом макроса
Statistics.xlt

80

Інтерактивна форма-шаблон MS Excel
System_z.mdw

78

Відомості про робочу групу MS Access

Для роботи Бази даних необхідний IBM-сумісний комп’ютер з інстальованими Windows 95/98 і пакетом Microsoft Office 97. Мінімальні апаратні вимоги: до процесора – 486DX2 і вище (рекомендовано Pentium 75 і вище), до оперативної пам’яті – 12-16 МВ і більше (рекомендовано 32 МВ).

Структура Бази даних та її використання

База даних складається з наступних компонентів:

1. Таблиці

 • таблиця “Вірусні гепатити” – є основною, складається з 206 полів, в які вносяться детальні дані про хворих на вірусні гепатити, а саме: паспортні дані, анамнестичні відомості, скарги, клінічні дані, лабораторні та інструментальні показники, лікувальні заходи і їх ефективність, рекомендації тощо. Таблиця, на перший погляд, виглядає дещо громіздкою, проте розбивати її на декілька таблиць недоцільно, оскільки дані всіх без виключення полів всебічно характеризують одне явище – особливості клінічного перебігу хвороби у конкретного пацієнта;
 • таблиця “Деталізовані симптоми” – складається з 24 полів, в які вносяться дані поглибленого аналізу симптоматики хвороби вибраних пацієнтів, які є об’єктами наукового дослідження;
 • таблиця “Амбулаторний щоденник” – складається з 52 полів, в які вносяться клініко-лабораторні дані, отримані в результаті динамічного спостереження за хворими, які виписалися із стаціонару.
 • таблиця “Епікризи розширені” – призначена для збереження епікризів, створених за допомогою універсальної інтерактивної форми-шаблону MS Word Hepatitis_ODBC.dot. Таблиця містить спеціальне поле OLE, у яке вводяться відповідні файли – документи MS Word (епікризи), графічні файли (наприклад сонограми, рентгенограми), звукові файли (коментарі) тощо.

Таблиці “Деталізовані симптоми”, “Амбулаторний щоденник” і “Епікризи розширені” є підлеглими відносно основної таблиці “Вірусні гепатити” і пов’язані з нею кореляційним зв’язком за схемою “1 до ¥”.

2. Форми

 • головна кнопочна форма – на ній розміщені кнопки: “Про HEPATITIS” (короткі відомості про Базу даних), “Допомога”, “Ліцензійна угода”, “Почати роботу” (відкриває форму “Вірусні гепатити”) і “Вихід” (закриває Базу даних). Головна кнопочна форма відкривається автоматично при запуску Бази даних;
 • композиційна форма “Вірусні гепатити” (Мал. 1)– створена на основі таблиці “Вірусні гепатити” і використовується для введення нових записів у Базу даних. Результати лабораторних досліджень при поступленні хворого у стаціонар необхідно вводити в колонку “1”, при виписці – в колонку “4”. Екстремальні значення лабораторних показників (максимальні й мінімальні) хворих, які є об’єктами наукового дослідження, рекомендуємо вводити в колонку “2”. Колонка “3” залишається резервною. У форму “Вірусні гепатити” вбудовані табличні форми підлеглих таблиць “Деталізовані симптоми” і “Амбулаторний щоденник”. У заголовку форми розміщені кнопки, які роблять роботу з Базою даних більш зручною: “Епікриз стандартний” (відкриває відповідну форму), “Епікриз розширений” (відкриває відповідну зв’язану синхронізовану форму) і “Вихід” (закриває Базу даних);
 • форма “Епікризи стандартні” – створена на основі таблиці “Вірусні гепатити” і використовується для роздруковування епікризів, не виходячи з Бази даних (один із двох альтернативних способів);
 • зв’язана синхронізована форма “Епікризи розширені” – створена на основі однойменної таблиці, є підлеглою по відношенні до форми “Вірусні гепатити” і призначена для збереження розширених епікризів;
 • кнопочна форма “Нозологічна структура” – на ній розміщена діаграма, а також кнопки, які відкривають запити на вибірку відповідно до етіологічного профілю вірусних гепатитів: гострий ГВ, гострий ГС, гострий ГД, хронічний ГВ, хронічний ГС, хронічний ГД, мікст-гепатити.

image3

Мал. 1. Форма “Вірусні гепатити” (фрагмент)

3. Запити
У Базі даних представлені 8 запитів на вибірку відповідно до етіологічного профілю вірусних гепатитів.

4. Звіти
Виконані 3 звіти на основі таблиці “Вірусні гепатити” і запиту “Маркерограми”.

5. Панель інструментів “Hepatitis”
Панель завантажується при відкриванні Бази даних і складається з піктограм: “Вірусні гепатити” (відкриває основну форму), “Епікризи розширені” (відкриває відповідний запит), “Нозологічна структура” (відкриває відповідну кнопочну форму), “Аналіз в Excel” (відкриває файл Hepatitis.xls, який містить інтегровану в Базу даних таблицю “Вірусні гепатити”), “F” (відкриває файл Function.xls, який містить інтегровану в Базу даних зведену таблицю “Функція лікарської посади” і діаграму), “А” (запускає систему архівування Бази даних) і “Допомога”.

Автоматизована презентація медичної документації (епікризів)

База даних здатна генерувати і роздруковувати епікризи конкретних пацієнтів, причому представлені в епікризах відомості відповідають даним вибраних полів таблиці “Вірусні гепатити”. Можна використовувати два альтернативні способи презентації епікризів, кожен з яких має свої переваги і недоліки Перший – із допомогою форми “Епікризи стандартні” Бази даних, другий – із допомогою універсальної інтерактивної форми-шаблону MS Word Hepatitis_ODBC.dot.

Форма “Епікризи стандартні” складається з незмінних текстових фрагментів, які будуть однаковими у всіх епікризах, що видрукувані з використанням указаної форми, а також із варіабельних текстових фрагментів, кожен з яких відповідає конкретному полю таблиці “Вірусні гепатити”. Перевага даного способу – швидкість і простота. Недолік – обмежена можливість редагування епікризів. Даний спосіб виправданий при використанні комп’ютерів із процесорами родини 486-х для підготовки епікризів, які в невеликій мірі насичені клініко-лабораторними даними (“стандартні” клінічні випадки). У заголовку форми “Епікризи стандартні” розміщена кнопка “Друк епікризу”, яка запрограмована на друк вибраного епікризу у двох примірниках.

Форма Hepatitis_ODBC.dot є шаблоном злиття з файлом Бази даних Hepatitis.mdb і складається з незмінних текстових фрагментів, полів злиття, а також з кодових полів. Перевага даного способу – необмежена можливість редагування генерованого епікризу (у разі необхідності). Недолік – більше навантаження на апаратні ресурси (рекомендовано комп’ютер із процесором Pentium 75 і оперативною пам’яттю 32 МВ). У випадку використання потужних машин даний спосіб є оптимальним.

За допомогою редактора Visual Basic нами створено макрос Create_Epykriz, який спрощує операцію cтворення розширеного епікризу. Використання макросу особливо корисне для операторів, які ще не набули достатнього досвіду роботи з Базою даних.

Статистичний аналіз даних архіву

База даних здатна проводити статистичний аналіз даних архіву за допомогою спеціальної форми-шаблону MS Excel Statistics.xlt, яка входить в комплект поставки. На аркуші нової книги MS Excel автоматично проведе статистичний аналіз абсолютних величин, які вибрані з архіву за допомогою запитів. У шаблоні означені кольором два діапазони, в які потрібно вводити аналізовані абсолютні величини (вибірку даних), а також клітинки, в яких MS Excel автоматично презентує статистичні показники – середнє арифметичне, стандартне відхилення, стандартну похибку, t-критерій Стьюдента, рівень значимості (Р).

Отримані результати запиту на вибірку з автоматично презентованими статистичними показниками доцільно зберігати у вигляді файла MS Excel. В подальшому результати запиту будуть автоматично оновлюватися (в міру наповнювання архіву новими записами), оскільки створений файл зв’язаний з Базою даних.

Інтерактивну форму-шаблон Statistics.xlt можна використовувати і без створення запитів на вибірку. Для цього потрібно аналізовані цифрові данні ввести з клавіатури в означені діапазони.

Апробація системи статистичного аналізу Бази даних проведена у ході вивчення статистичних закономірностей рівня азотистих сполук у крові хворих на гепатити В і С, які у великій мірі характеризують стан інтерферон-системи [2, 3, 6]. Попередні дослідження свідчать про підвищення їх рівня у хворих на вірусні гепатити В та С. Важкість перебігу у великій мірі корелює із рівнем цих хімічних сполук у крові.

Система захисту бази даних

З Базою даною поставляється файл робочої групи C:\Hepatitis\System_z.mdw, який в MS Access зчитується при запуску і містить дані про користувачів з різними рівнями доступу до об’єктів Бази даних.

Файлом System_z.mdw передбачено два рівні доступу:

 • Admin – адміністратор з необмеженим правом доступу до об’єктів Бази даних;
 • Operator – оператор з правом внесення в Базу даних нових записів без можливості редагування попередніх і зміни структури Бази даних.

Рівень доступу Admin доцільно захистити паролем. Тоді при запуску MS Access з’являтиметься діалогове вікно, в яке необхідно ввести пароль. Рівень доступу Operator захищати паролем не доцільно.

Система архівування Бази даних

Система архівування передбачає попередню інсталяцію архіватора WinRAR з локалізацією C:\Program Files\WinRAR\ (при виборі іншої локалізації необхідно редагувати файл Archive.bat, який поставляється з Базою даних).

Перед архівуванням доцільно стиснути Базу даних засобами MS Access, для чого вибрати команду “Служебные программы ð Сжать базу данных” меню “Сервис”. Для проведення архівування потрібно натиснути піктограму “Архівування” панелі інструментів “Hepatitis”, в результаті чого WinRAR створить архівну копію файлу Hepatitis.mdb у вигляді архівного файлу С:\Hepatitis\Archive.rar. Для періодичної архівації можна використовувати програми-планувальники (наприклад Norton Program Sheduler).

Література

 1. Бенер С., Фратер MS Access – Киев, 1994 – 399 с
 2. Ванин А.Ф. Оксид азота в биологии: история, состояние и перспективы исследований // Биохимия. – 1998. – т. 63.– в.7.– с. 867-869
 3. Тейлор Б.С., Аларсон Л.Х., Биллиар Т.Р. Индуцибельная синтаза оксида азота в печени: регуляция и функции // Биохимия.– 1998. – т. 63. – в. 6. – с. 905-923.
 4. Хоффбаур.М, Шпильманн К Access 7.0 – Киев, 1997. – 479 c
 5. Штейн Л.Б. Опыт прогнозирования в медицине с помощью ЭВМ. – Л.: Изд-во ЛГУ. – 1987. – 145 с.
 6. Hibbs, J.B., Vavrin, Z., and Taintor, R.R. (1997) J. Immun., 138, 550-565.