жовтяниця статей з такими тегами

Грицко Р.Ю., Киселик І.О., Атаманюк У.І. Зміни шкіри у хворих на хронічні хвороби печінки.

Практична медицина. – 2010. – № 1 (том XVI). – С. 77–83.

Повсюдне поширення, високий рівень захворюваності на хронічні хвороби печінки, тяжкість їх перебігу та особливості наслідків роблять дану проблему однією з найактуальніших в сучасній медицині. Особливістю даної патології є довготривалий латентний перебіг захворювання і пізня маніфестація так званих “печінкових” проявів хвороби.

Читати далі...

Зубач Олена Олександрівна. Клініко-патогенетичні особливості жовтяничних форм лептоспірозу. Прогноз на основі багатофакторного аналізу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.13 – інфекційні хвороби. – Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В.Громашевського АМН України, Київ, 2009.

У дисертаційній роботі узагальнено епідеміологічні особливості лептоспірозу на Львівщині, представлено нові дані про клініко-лабораторні особливості перебігу жовтяничних форм лептоспірозу. За допомогою біохімічних тестів, патоморфологічних досліджень печінки та вивчення особливостей клініки розширено уявлення про генез жовтяниці при лептоспірозі...

Читати далі...