водорозчинні вітаміни статей з такими тегами

Зубач Олена Олександрівна. Клініко-патогенетичні особливості жовтяничних форм лептоспірозу. Прогноз на основі багатофакторного аналізу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.13 – інфекційні хвороби. – Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В.Громашевського АМН України, Київ, 2009.

У дисертаційній роботі узагальнено епідеміологічні особливості лептоспірозу на Львівщині, представлено нові дані про клініко-лабораторні особливості перебігу жовтяничних форм лептоспірозу. За допомогою біохімічних тестів, патоморфологічних досліджень печінки та вивчення особливостей клініки розширено уявлення про генез жовтяниці при лептоспірозі...

Читати далі...