вірус гепатиту В статей з такими тегами

Телегін Д.Є., Кондрат П.С., Тичка І.Б. та інш. Молекулярні методи дослідження нозокоміальної передачі вірусних гепатитів у відділеннях хронічного гемодіалізу.

Трансплантологія. – 2004 – Додаток до журналу. – С. 1217–1219.

Нозокоміальна передача вірусних гепатитів у центрах хронічного гемодіалізу на сьогоднішній день становить одну з важливих та невирішених проблем трансплантології [1,2]. Усі зусилля з пошуків донорської нирки, імунологічні дослідження, премедикація виявляються марними у випадках інфікування реципієнта вірусами гепатиту В або С.

Читати далі...

Анісімова І.М. Особливості перебігу вагітності та стан плода у жінок з НВ-вірусною інфекцією залежно від типу репродукції вірусу гепатиту В – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.01 – акушерство та гінекологія. – Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, Київ, 2001.

Вивчено особливості перебігу вагітності у жінок з НВ-вірусною інфекцією, вплив HBV на імунологічні показники вагітних залежно від типу репродукції вірусу гепатиту В. Вивчена частота інтегративних та реплікативних форм гепатиту В у вагітних, досліджена гормональна функція фетоплацентарного комплексу при цих варіантах інфекційного процесу...

Читати далі...