токсоплазмоз статей з такими тегами

Задорожний Андрій Михайлович. „Хронічний набутий токсоплазмоз з проявами ураження гіпоталамічної ділянки (клініка, діагностика, лікування)”. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.13 – інфекційні хвороби. – ДУ “Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського АМН України”, Київ, 2011.

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення науково-практичної задачі, яка полягає у поглибленні уявлень про клінічні та лабораторні особливості хронічного набутого токсоплазмозу з переважанням проявів ураження гіпоталамічної ділянки, з метою вдосконалення діагностики й призначення адекватної терапії...

Читати далі...

Задорожний А.М., Герасун Б.А. Особливості вегето-судинної дистонії у хворих на хронічний набутий токсоплазмоз.

Практична медицина.– 2006. – №3. – С. 62-64

Актуальність проблеми хронічного набутого токсоплазмозу зумовлена практично повсюдним поширенням збудника, високою частотою інфікування токсоплазмами (інфікованість населення по регіонах коливається від 20 до 90%), тривалим перебігом хвороби, що супроводжується частковою чи повною втратою працездатності. Актуальність проблеми токсоплазмозу набула особливого значення в умовах пандемії СНІД та поширення імунодефіцитних станів [2-5, 7-12]...

Читати далі...