сенсибілізація статей з такими тегами

Зінчук Олександр Миколайович. Лайм-бореліоз: клініко-імунопатогенетичні особливості та екстрене превентивне лікування – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.13 – інфекційні хвороби. – Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В.Громашевського АМН України, Київ, 2010.

Дисертація присвячена виявленню поширеності Лайм-бореліозу (ЛБ) у західному регіоні України, з’ясуванню нозогеографічної характеристики, регіональних особливостей клінічного перебігу, співвідношення різних клінічних форм та віддалених наслідків, характеру імунної відповіді з метою обґрунтування раціональних підходів до ефективного лікування та зниження захворюваності...

Читати далі...

Герасун О.Б. Клініко-епідеміологічні та імунопатогенетичні особливості HВeAg-негативного HBV DNA-позитивного хронічного гепатиту В. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.13 – інфекційні хвороби. – Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського АМН України, Київ, 2007.

На підставі обстеження хворих на ХГВ та HBsAg-позитивний цироз печінки (130), встановлено, що на частку HBeAg-негативного HBV DNA-позитивного варіанта інфекційного процесу припадає 33,3% ХГВ та 55,2% ЦП (р<0,02).

За нашими даними, зараження первинно мутантним по core-гена штамом ...

Читати далі...