оксид азоту статей з такими тегами

Зубач Олена Олександрівна. Клініко-патогенетичні особливості жовтяничних форм лептоспірозу. Прогноз на основі багатофакторного аналізу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.13 – інфекційні хвороби. – Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В.Громашевського АМН України, Київ, 2009.

У дисертаційній роботі узагальнено епідеміологічні особливості лептоспірозу на Львівщині, представлено нові дані про клініко-лабораторні особливості перебігу жовтяничних форм лептоспірозу. За допомогою біохімічних тестів, патоморфологічних досліджень печінки та вивчення особливостей клініки розширено уявлення про генез жовтяниці при лептоспірозі...

Читати далі...

Зубач О.О., Тумак І.М., Шевченко Л.Ю. Прогноз тяжкості перебігу лептоспірозу – багатофакторний аналіз.

Acta Medica Leopoliensia. – 2009. – Т. 15. – №1. – С. 85–90.

Вступ. Лептоспіроз (Лс) – одна з найактуальніших медичних проблем серед інфекційних хвороб в Україні. Враховуючи широкий спектр клінічних проявів, численні ускладнення, що нерідко стають причиною летального завершення хвороби, важливим є впровадження нових методів, які дають змогу прогнозувати перебіг хвороби вже на її початку.

Читати далі...

Кіселик І.О. L-аргінін та сполуки оксиду азоту у хворих на вірусні гепатити. Теоретичні та практичні аспекти їх дослідження. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.13 – інфекційні хвороби. – Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського АМН України, Київ, 2003.

У дисертації викладені результати клініко-біохімічних досліджень 206 хворих на гострі та хронічні вірусні гепатити різної етіології. Встановлено, що у цих хворих значно підвищується вміст L-аргініну та азотистих сполук (NO2, NO2- та NO3-) в крові. При гострому перебігу вірусних гепатитів спостерігались високі значення L-аргініну в сироватці хворих...

Читати далі...