нейробореліоз статей з такими тегами

Зінчук Олександр Миколайович. Лайм-бореліоз: клініко-імунопатогенетичні особливості та екстрене превентивне лікування – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.13 – інфекційні хвороби. – Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В.Громашевського АМН України, Київ, 2010.

Дисертація присвячена виявленню поширеності Лайм-бореліозу (ЛБ) у західному регіоні України, з’ясуванню нозогеографічної характеристики, регіональних особливостей клінічного перебігу, співвідношення різних клінічних форм та віддалених наслідків, характеру імунної відповіді з метою обґрунтування раціональних підходів до ефективного лікування та зниження захворюваності...

Читати далі...

Зінчук О.М. Нейробореліоз в західному регіоні України: поширеність і клініко-патогенетичні особливості.

Український медичний альманах. – 2009. – №2. – С. 74–75.

Серед інфекційної патології все більшого значення набувають інфекційні хвороби, які перебігають з ураженням нервової системи. В структурі інфекційної захворюваності нейроінфекції є однією з основних причин смертності, а також інвалідизації серед населення, часто уражують людей найбільш продуктивного віку, а тому становлять важливу медико-соціальну проблему.

Читати далі...

Зінчук О.М. Виявлення Лайм-бореліозу серед хворих на неврологічні розлади.

Практична медицина. – 2007. – № 1. – С. 68–71.

Лайм-бореліоз (ЛБ)  – це мультисистемна інфекційна хвороба з вираженим клінічним поліморфізмом, при якій ураження нервової системи має особливе значення для перебігу й наслідків хвороби. За останнє десятиріччя випадки ЛБ все частіше реєструються в країнах північної півкулі, в тому чисті і у східноєвропейському регіоні. Відповідно до сучасних наукових даних ЛБ є  найрозповсюдженішою трансмісивною інфекцією в Європі і США, переносниками якої є кліщі.

Читати далі...