гепатит дельта статей з такими тегами

Телегін Д. Є. Епідеміологічні та клініко-імунологічні особливості гепатиту Дельта в західному регіоні України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.13 – інфекційні хвороби.- Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького, Львів, 1999.

В дисертації викладено результати серологічних та клініко-епідеміологічних дослі-джень поширеності гепатиту дельта у західному реґіоні України серед 932 хворих на різні форми гепатиту В. На прикладі 94 випадків гепатиту дельта визначено особли-вості імуно-патогенезу та клінічного перебігу хвороби при різних рівнях реплікативної активності віру-сів та в залежності від специфічної реактивності лімфоцитів до антигенів HBV та HDV...

Читати далі...