гепатит B статей з такими тегами

Анісімова І.М. Особливості перебігу вагітності та стан плода у жінок з НВ-вірусною інфекцією залежно від типу репродукції вірусу гепатиту В – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.01 – акушерство та гінекологія. – Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, Київ, 2001.

Вивчено особливості перебігу вагітності у жінок з НВ-вірусною інфекцією, вплив HBV на імунологічні показники вагітних залежно від типу репродукції вірусу гепатиту В. Вивчена частота інтегративних та реплікативних форм гепатиту В у вагітних, досліджена гормональна функція фетоплацентарного комплексу при цих варіантах інфекційного процесу...

Читати далі...