борелії статей з такими тегами

Зінчук О.М. Клінічні особливості ураження печінки при Лайм-бореліозі.

Acta Medica Leopoliensia. – 2008. – Том XIV. – Додаток 1. – С. 74–77.

Вступ. Лайм-бореліоз (ЛБ) – мультисистемна інфекційна трансмісивна хвороба, яка спричинюється бореліями і широко розповсюджена в країнах північної півкулі з помірним кліматом. У Львівські області щороку реєструються десятки нових хворих на БЛ [2], почастішали випадки ураження нервової системи, опорно-рухового апарату, серця, очей. У науковій літературі опубліковані поодинокі дані, що стосуються ураження печінки при ЛБ [1; 3; 4; 5; 6]. Враховуючи розрізненість цих даних, у більшості яких не взято до уваги інші етіологічні фактори, які можуть бути причиною гепатитів у хворих на ЛБ, а також з огляду на клініко-патогенетич-ні відмінності випадків ЛБ, які спричинені різними геновидами борелій, що поширені в тих чи інших ландшафтно-географічних зонах і територіях, нами вивчалися регіональні клінічні особливості ураження печінки при Лайм-бореліозі.

Читати далі...

Зінчук О.М. Особливості клінічних проявів та діагностики дисемінованих форм Лайм-бореліозу.

Практична медицина. – 2008. – № 2. – С. 204–209.

Лайм-бореліоз (ЛБ) – це природновогнищева інфекційна хвороба з групи бактеріальних зоонозів, яка передається через присмоктування кліщів і характеризується різноманіттям клінічних проявів з переважним ураженням шкіри, нервової системи, опорно-рухового апарату, серця, очей [1; 4]. ЛБ є найпоширенішою трансмісивною зоонозною інфекційною хворобою країн помірного кліматичного поясу і становить собою серйозну медичну проблему з огляду на можливість ураження багатьох органів і систем, тривалої втрати працездатності та інвалідності [5; 6; 8]. За останні роки захворюваність на ЛБ значно зросла у східноєвропейському регіоні. В Україні з її великими лісовими масивами, сформовані стійкі ендемічні ландшафтні зони зі значною концентрацією переносників хвороби – іксодових кліщів, а у прилеглих до них населених пунктах почастішали випадки захворювання.

Читати далі...

Зінчук О.М. Виявлення Лайм-бореліозу серед хворих на реактивний артрит. Клінічні та діагностичні аспекти.

Інфекційні хвороби – 2008. – № 2. – С. 28–31.

Метою дослідження було вивчення поширеності Лайм-бореліозу серед хворих ревматологічних стаціонарів. У 15,3 % хворих з діагнозом реактивний артрит виявлено діагностичний рівень антитіл класу IgG до борелій. Висвітлені питання клінічної диференціальної діагностики Лайм-артриту і реактивного артриту. Рекомендовано проводити виявлення протибореліозних антитіл в ІФА хворим з реактивним артритом, проявами суглобового синдрому нез’ясованого генезу, особливо при наявності відповідного епідеміологічного анамнезу.

Ключ...

Читати далі...

Зінчук О.М. Клініко-патогенетичні особливості ураження опорно-рухового апарату при Лайм-бореліозі.

Сучасні інфекції – 2008. – № 2. – С. 35–38.

Вступ

Гострі і хронічні ураження опорно-рухового апарату, зокрема суглобів, є серйозною медико-соціальною проблемою з огляду на широке поширення серед населення і одну з найчастіших причин тимчасової втрати працездатності та інвалідності. Серед етіологічних факторів, що спричиняють ураження суглобів, дуже часто є мікробні агенти, які здатні безпосередньо уражати суглоби, а також індукувати імунопатологічні процеси...

Читати далі...

Зінчук О.М. Інфікованість бореліями населення західного регіону України

Acta Medika Leopoliensia. – 2007. – Том XIII. – № 1–2. – С. 113–116.

Лайм-бореліоз (ЛБ) – це полісистемна інфекційна хвороба, яке спричиняється бактерією Borrelia burgdorferi і передається через присмоктування іксодових кліщів [9]. ЛБ широко розповсюджений в середній смузі західної і східної півкулі, реєструється у теплу пору року відповідно до біології переносника і характеризується у більшості випадків наявністю мігруючої еритеми на місці присмоктування кліща, а також схильністю до хронізації з ураженнями центральної і периферичної нервової системи, опорно-рухового апарату, серця, очей. 

Читати далі...

Зінчук О.М. Офтальмологічні ураження при Лайм-бореліозі

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Медицина”.  – 2007. – Випуск 10. – С. 142 –145.

Лайм-бореліоз (ЛБ) – широко поширений в лісовій та лісостеповій зоні північної півкулі ендемічний трансмісивний спірохетоз, який передається через присмоктування кліщів і є серйозною медико-біологічною проблемою з огляду на схильність до хронізації, несприятливих наслідків у вигляді ураження нервової системи, органа зору, серця, суглобів [3; 4; 5; 24]. За даними німецьких дослідників у 4 % дітей, хворих на Лайм-артрит виявлено ураження очей бореліозної природи – кератити та увеїти [10], а за умов Фінляндії діагностичний рівень антитіл до борелій виявлено у 16,1 % хворих на увеїт невідомої етіології [15]. У випадках, коли ураження органу зору хронологічно пов’язане з мігруючою еритемою (МЕ) та іншими типовими ознаками ЛБ, ймовірність бореліозної етіології хвороби дуже велика. Проте при безеритемних і хронічних формах ЛБ клінічна діагностика офтальмологічних уражень є важкою з огляду на відсутність специфічної очної симптоматики.

У Львівській обла...

Читати далі...

Зінчук О.М. Виявлення Лайм-бореліозу серед хворих на неврологічні розлади.

Практична медицина. – 2007. – № 1. – С. 68–71.

Лайм-бореліоз (ЛБ)  – це мультисистемна інфекційна хвороба з вираженим клінічним поліморфізмом, при якій ураження нервової системи має особливе значення для перебігу й наслідків хвороби. За останнє десятиріччя випадки ЛБ все частіше реєструються в країнах північної півкулі, в тому чисті і у східноєвропейському регіоні. Відповідно до сучасних наукових даних ЛБ є  найрозповсюдженішою трансмісивною інфекцією в Європі і США, переносниками якої є кліщі.

Читати далі...