Таблиця 2. Основні відомості про інфекційні хвороби, що спричиняють гемоліз.

Нозологія Малярія Токсемія, спричинена C. perfringens Бабезіоз Бартонельоз
Етіологія 4 види збудника: Pl. falciparum, Pl. vivax, Pl. ovale і Pl. malariae Грам-позитивні спороутворюючі анаероби – Clostridium Найпростіші з роду Babesia: B. divergens і B. microti Збудники – кокобацили (Bartonella bacilliformis)
Епідеміологія Джерело і резервуар плазмодій – хвора людина чи паразитоносій; переносники – самиці комарів роду Аnopheles. Механізм передачі збудника трансмісивний, зрідка можливий парентеральний шлях чи інфікування під час пологів. Ендемічні осередки: Пд. й Пд.-Сх. Азія, Океанія, Центральна й Пд. Америка, тропічна й субтропічна Африка C. perfringens рідко зумовлюють важкі інфекції (первинне інфікування матки, товстої кишки чи жовчних шляхів) Переноситься переважно кліщами Ixodes ricinus і Haemaphysalis punctata. У Пн. Америці переноситься кліщем Ixodes scapularis. описані випадки після переливання крові Трапляється лише у певних долинах Анд – у Перу, Еквадорі і Колумбії. Переносник – кровосисна муха Phlebotomus verrucarum
Патогенез Анемія з одного боку зумовлена руйнуванням еритроцитів унаслідок розмноження в них збудників, з іншого – автоімунним гемолізом. Жовтяниця носить змішаний характер – за рахунок гемолітичного (основний) та паренхіматозного компонентів α-токсин спричиняє внутрішньосудинний гемоліз і масивне ураження капілярів, руйнує тромбоцити і ушкоджує мітохондрії гепатоцитів Характерним є гемоглобінурія, та гемолітична анемія – гемоліз через пряме ушкодження паразитами мембран еритроцитів В печінці і селезінці відбувається фагоцитоз інфікованих еритроцитів
Ураження печінки Уже в 1-й тиж хвороби збільшується і набуває щільної консистенції печінка. Поступово з’являється субіктеричність склер і шкіри. Під час тропічної малярії часто виникає токсичний гепатит, але функції печінки порушуються незначно Швидко наростає субіктеричність склер, шкіри і печінкова недостатність Функція печінки порушується незначно, переважає гемоліз Ушкодження ретикулоендотеліальної системи вторинне; функція печінки порушується незначно
Прогноз Прогноз сприятливий. Летальність ~1 % (злоякісні форми тропічної малярії та малярії у вагітних; у дітей – 5 %. Тропічна малярія – до 98 % У ~1 % жінок після септичного аборту. Летальність ~100 % Летальність ~1 %, частіше на фоні спленектомії Летальність у гострій стадії – 50 %, у хронічній – менше ніж 1 %
Лабораторна діагностика збільшується вміст непрямого білірубіну, помірно зростає АлАТ. У гемограмі – нормоцитарна анемія, ретикулоцитоз, лейкопенія з нейтропенією і відносним лімфоцитозом, ШОЕ збільшена У крові виявляють гемолітичну анемію, підвищується вміст непрямого білірубіну і АлАТ Підвищується вміст непрямого білірубіну, АлАТ частіше в нормі Підвищується вміст непрямого білірубіну, АлАТ частіше в нормі