Статті та тези, видані співробітниками кафедри у 2012 році

 1. Herasun B.A., Hrytsko R.Yu. Original treatment method of frequently recurrent chronic herpetic infection caused by herpes simple virus iand II types // Central European Jornal of Immunology. – 2012. – Vol. 37, N 4. – P. 362–364.
 2. Герасун Б.А., Беседін О.В., Грицко Р.Ю., Чорновіл А.В. Лікування вагітних жінок із синдромом жовтяниці // Гепатологія. – 2012. – № 1. – С. 24–41.
 3. Телегін Д.Є., Козько, В.М., Дубінська Г.О. Механізми порушення пігментного обміну при моно- та поліетіологічних формах хронічних вірусних гепатитів //Там же – С. 60–70.
 4. Коломійцев В.І., Чикайло А.Т., Зінчук О.М., Павловський М.П. Ендоскопія в діагностиці та лікуванні біліарного фасціольозу // Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. – 2012. – Т. 16, № 2. – С. 38–39.
 5. Грицко Р. Ю., Герасун Б. А., Андрейчин М.А. та інші. Застосування лейкоцитів у клітинній терапії // Гепатологія – 2012. – № 2. – С. 4–17.
 6. Герасун Б.А., Зінчук О.М., Герасун О.Б., Грицко Р. Ю. Ревматологічні аспекти гепатитів В та С // Гепатологія – 2012. – № 3. – С. 13–23.
 7. Зінчук О.М. Нове в діагностиці та лікуванні хвороб печінки // Там же. – С. 72–74.
 8. Грицко Р.Ю., Задорожний А.М., Іванів О.Л., Піняжко О.Р. Клінічне застосування гепатопротекторів // Гепатологія – 2012. – № 4. – С. 4–14.
 9. Кіселик І.О., Зубарєв М.Г. Гепатоцелюлярна карцинома. Поширеність, фактори ризику, патогенетичні особливості формування, діагностика, клінічні спостереження // Там же. – С. 36–48.
 10. Грицко Р. Ю., Ворожбит О.Б., Лешенюк С.А. Особливості перебігу бруцельозу на сучасному етапі // Експериментальна і клінічна фізіологія та біохімія. – 2012. – № 2. – С. 93-97.
 11. Телегін Д.Є. Клінічні аспекти проблеми ведення хворих на хронічні вірусні гепатити змішаної етіології – Медична газета «Здоров’я України» – 2012. – № 2 (24), С.48–49.
 12. Telehin D., Kozko V, Bondar A, Dubins’ka G. Outcome of Interferon-based therapy on fibrosis stage at patients with chronic hepatitis C genotype 1b depending on IL28b genetic variants 22-th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, – London/UK, 31 Mars-3 April, 2012 // Vol. 4, P. 526-27.
 13. Адамович О.П., Балук Ю.Б., Бідюк Ю.Б. та інші. Тривалість лікування хворих на грип та ГРВІ // Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології. Матеріали 3-го наукового симпозіуму – Чернівці, 2012. – С.74.
 14. Адамович О.П., Балук Ю. Б., Зубко Л.Ю. та інші. Деякі аспекти лікування гострих кишкових інфекційних хвороб // Там же. – С.75.
 15. Ворожбит О.Б., Грицко Р.Ю., Герасун О.Б., Адамович, О.П. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції інфекціоністів – Ужгород, 2012. – С. 13–14.
 16. Зубач О.О., Грицко Р.Ю., Чорновіл А.В., Фаюра О.П. Епідеміологічні особливості лептоспірозу на Львівщині // Там же. – С.29–31.
 17. Зубач О.О., Фаюра О.П. Фасціольоз – актуальна проблема сьогодення // Там же – С.31–32 .
 18. Адамович О.П., Балук Ю.Б., Зубко Л.Ю. та інші //Там же – C. 122–123.
 19. Ворожбит О.Б., Фільц О.О., Грицко Р.Ю. Зв`язок між генотипом вірусу гепатиту C і ступенем тяжкості депресії під час інтерферонотерапії у хворих на хронічний гепатит C // Там же – C. 166–168.
 20. Герасун Б.А. Патогенез внутрішньоутробної передачі вірусу гепатиту В // Там же. – С.171–172 .
 21. Герасун О.Б., Грицко Р.Ю., Ворожбит О.Б. До питання про диференційну діагностику гострого і хронічного гепатиту С // Там же. – С.173–174 .
 22. Грицко Р.Ю., Ворожбит О.Б., Герасун О.Б. Діагностика гепатиту Е в неендемічних зонах // Там же. – С.178–179.
 23. Задорожний А.М., Чорновіл А.В., Грицко Р.Ю. Використання методу внутрішньошкірної імунізації автолейкоцитами в терапії хворих на токсоплазмоз з ураженням гіпоталамічної ділянки і кріоглобулінемією // Там же. – С.198–199.
 24. Телегін Д.Є., Козько В.М., Дубінська Г.О. та інші Генетичні передумови та прогностичне значення рибавірин-індукованої гемолітичної анемії у хворих, що отримують лікування з приводу ХГС // Там же. – С. 302–304.