Статті та тези, видані співробітниками кафедри у 2011 році

 1. Telehin D., Costa J-M, Munteanu M et al. HCV-GenoFibrotest: A combination of viral, liver and genomic (IL28b, ITPA, UGT1A1) biomarkers for predicting treatment response in patients with chronic hepatitis C // Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology. – 2011. – Vol. 35. – P. 204-213.
 2. Зінчук О.М. Прогнозування прогредієнтного перебігу Лайм-бореліозу за оцінкою особливостей цитокінової регуляції //Acta Medica Leopoliensia. – 2011. – Том XVII. – № 4. – С. 48–51.
 3. Зінчук О.М, О.О.Зубач, Л.С.Гжегоцька та інші.Фасціольоз людини: труднощі діагностики та лікування // Acta Medica Leopoliensia. – 2011. – Том XVII. – № 4 – С. 68–71.
 4. Зінчук О.М. До питання про екстрену профілактику Лайм-бореліозу // Сучасні аспекти військової медицини. – 2011. – Вип. 18. – C. 486–490.
 5. Зінчук О.М.Визначення сенсибілізації імуноцитів у хворих на Лайм-бореліоз за вмістом цитокінів у культурі лейкоцитів, стимульованих антигенами борелій // Сучасні аспекти військової медицини. – 2011. – Вип. 18. – C. 490–496.
 6. Зінчук О.М., Н.М.Поцілуйко Діагностика та лікування бешихи (огляд літератури) // Сучасні інфекції. – 2011. – №1. – C. 104–109.
 7. Покровська Т.В., Зінчук О.М., Потьомкіна Г.О.Фенотипічна характеристика лімфоцитів у хворих на гостру та хронічну EBV-інфекцію // Вісник морфології. – 2011. – Т.17, № 3. С. 624–628.
 8. Зінчук О.М., І.О.Кіселик, Т.В.Гудима Лістеріоз: загроза здоров’ю людини у ХXI сторіччі. // Український медичний альманах. – 2011. – № 6. – С. 86–90.
 9. Зінчук О.М. Особливості протимікробного лікування Лайм-бореліозу // Запорізький медичний журнал. – 2011. – Т. 13, № 5. C. 109–111.
 10. Зінчук О.М. Клініко-лабораторні особливості полірадикулонейропатії при ранньому Лайм-бореліозу // Таврійський медико-біологічний вісник. – 2011. – Т. 14, № 4 (ч.2). – С. 80–83.
 11. Герасун Б.А., Герасун О.Б., Крижанська М.О. Патогенетичні механізми тривалої персистенції вірусу гепатиту В // Гепатологія – 2011. – № 1. – С. 14–25 .
 12. Герасун О.Б. Гепатологічні аспекти науково-практичної конференції з міжнародною участю «Хронічні вірусні гепатити – це не вирок» // Гепатологія – 2011. – № 1. – С. 79 –84.
 13. Герасун О.Б., Грицко Р.Ю., Мартинюк І.І. Авідність антитіл до HCV у діагностиці гепатиту С // Гепатологія – 2011. – № 2. – С. 4–7.
 14. Зінчук О.М. Особливості ураження печінки при Лайм-бореліозі // Гепатологія. – 2011. – №2. – С. 39–44.
 15. Герасун Б.А. Про монографію М.А. Андрейчина, В.І. Дрижак, О.В.Рябоконь, В.С. Копчи «Вірусні гепатити і рак печінки» // Гепатологія – 2011. – № 2. – С. 65–67.
 16. Герасун Б.А., Крижанська М.О., Чорновіл А.В. та інші Сучасні уявлення про гепатит А // Гепатологія. – 2011. – № 4. – С. 8–19.
 17. Ворожбит О.Б. Нові перспективи в лікуванні хронічного гепатиту С // Гепатологія –2011. – № 4. – С. 53–59.
 18. Телегін Д.Є. Мікст-інфекція – сучасна особливість перебігу хронічних вірусних гепатитів // Медична газета «Здоров’я України» – 2011, № 3(21) – С.28–29,
 19. Кіселик І.О., Ворожбит О.Б., Р.Ю.Грицко Вірусні гепатити і гемохроматоз // Матеріали науково-практичної конференції Асоціації інфекціоністів України (19-20 травня 2011 року, м. Суми). – 2011 –С.27–28.
 20. Зубач О.О. Оцінка прогнозування тяжкості перебігу лептоспірозу // Там же – С. 105–106..
 21. Ворожбит О.Б., Кіселик І.О., Р.Ю.Грицко Труднощі діагностики токсокарозу // Там же – С. 277–279.
 22. Телегін Д.Є. Спадковий дефіцит УДФ-глюкуронілтрансферази та його клінічна маніфестація у хворих на хронічний гепатит C // Там же. –
 23. Telehin D.E. Predicting of sustained virilogical response in patients with chronic hepatitis С by combination of viral, liver and genomic biomarkers // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми клініки, профілактики віл-інфекції і захворювань з парентеральним шляхом передачі» м. Харків, 20-21 жовтня 2011 року.
 24. Телегін Д.Є. Інтегральна оцінка позитивних та негативних предикторів SVR у хворих на ХГС // Там же