Статті та тези, видані співробітниками кафедри у 2010 році

 1. Zinchuk А., Nadraga A. Congenital visceral leishmaniasis in Ukraine: case report // Annals of Tropical Paediatrics. – 2010. – Vol. 30. – P. 161–164.
 2. Грицко Р.Ю., Чорновіл А.В. Синдром жовтяниці у вагітних // Acta medica leopoliensia. Львівський медичний часопис – 2010, Vol. 16. – № 3, том XVI. – С. 79–88.
 3. Грицко Р.Ю., Киселик І.О., Атаманюк У.І. Зміни шкіри у хворих на хронічні хвороби печінки // Практична медицина. – 2010. – № 1 (том XVI). – С. 77–83.
 4. Грицко Р.Ю., Чорновіл А.В. Жовтяниця у хворих на інфекційні хвороби // Практична медицина – 2010. – № 2 (том XVI). – С. 63–77.
 5. Грицко Р.Ю., О.Б.Ворожбит, Ю.Б.Бідюк. Гепатит Е. Стан проблеми // Гепатологія – 2010. – № 1. – С. 13–20.
 6. Телегін Д.Є. Спадковий гемохроматоз та пізня шкірна порфірія у хворих на хронічний гепатит С: погляд на патогенез у дзеркалі клінічних прикладів // Там же. – С. 21–27.
 7. Зінчук О.М. Діагностика та лікування фасціольозу людини // Там же. – C. 28–34.
 8. Герасун Б.А. Гепатоцелюлярна карцинома у хворих на хронічну НВ-вірусну інфекцію // Гепатологія – 2010. – № 2. – C. 29–36.
 9. Ворожбит О.Б., Фільц О.О. Нозогенічна реакція як предиктор виникнення депресії у хворих на ХГС (1в генотип HCV) під час ІФН терапії. – Там же. – С. 49–54.
 10. Телегін Д.Є. Досягнення та перспективи у лікуванні хронічного гепатиту С (за матеріалами 45-ї конференції Європейської асоціації з вивчення печінки, EASL) // Там же – С. 81–86.
 11. Герасун О.Б. Третя сесія «програми постійної медичної освіти GUIDE» // Там же. – С. 87–93.
 12. Зінчук О.М. Особливості антитілогенезу у хворих на еритремні форми Лайм-бореліозу // Сучасні аспекти військової медицини. – 2010. – Вип. 15. – С. 88–90.
 13. Зінчук О.М., Герасун Б.А., Крижанська М.О., Кіселик І.О. Лістеріозний менінгіт: труднощі діагностики і лікування // Сучасні інфекції. – 2010. – № 3. – С. 57–59.
 14. Кіселик І.О. Зінчук О.М. Особливості клініки та діагностики сказу (огляд літератури та власні спостереження) // Там же. – С. 87–91.
 15. Зінчук О.М., Ю.В.Бісярін, М.О.Крижанська Клініко-патоморфологічна характеристика летальних випадків грипу // Інфекційні хвороби. – 2010. – № 1. – С. 23–26.
 16. Телегін Д.Є., Кобрин Т.І. Прогнозування ефективності противірусної терапії у хворих на ХГ С // Інфекційні хвороби. – 2010. – № 2. – С. 69–79.
 17. Зінчук О.М. Етіотропна терапія Лайм-бореліозу // Новости медицины и фармации. – 2010. – № 330.
 18. Ворожбит О.Б., Грицко Р.Ю. Імунологічні особливості токсокарозу // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. – 2010. – № (1) 30. – С. 59–61.
 19. Зінчук О.М. Калюжна Л.Д., Бондаренко І.М. Значення недіагностованих безеритемних форм Лайм-бореліозу у формуванні уражень шкіри, нервової системи та опорно-рухового апарату // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. – 2010. – № 8. – С. 61–64.
 20. Telehin D., Tychka I., Kobryn T. Clinical Features and Long-Term Outcome of Hepatitis Delta in Hemodialysis Patients // EASL. – 2010, Istanbul, P.151.
 21. Telehin D. Role of HDV co- or superinfection in formation of occult forms of HBV-infection // EASL. – 2010, Istanbul, P.152
 22. Р.Ю. Грицко, О.Б.Герасун, О.Б.Ворожбит Вплив противірусної терапії на формування HBeAg-негативності зі збереженням реплікації вірусу у хворих на хронічний гепатит В // Інфекційні хвороби: досягнення і проблеми в діагностиці та терапії : матеріали VIII з’їзду інфекціоністів України, Вінниця (6–8 жовтня). – Тернопіль : Укрмедкнига, 2010. – С. 59–60.
 23. Телегін Д.Є. Інтенсивність фіброгенезу як предиктор ранньої та стійкої вірусологічної відповіді на лікування у хворих на ХГС 1b генотипу // Там же. – С. 102–103.
 24. Телегін Д.Є., В. М. Козько, Г. М. Дубінська та інш. Поліморфізм гену il28b та інші прогностичні фактори стійкої вірусологічної відповіді на стандартну противірусну терапію хворих на хронічний гепатит C // Там же. – С. 104–105.
 25. Адамович О.П., Зубко Л.Ю., Копитко О.М. Оптимізація лікування гострих кишкових інфекційних хвороб // Там же. – С. 126–127.
 26. Задорожний А.М., Герасун Б.А. Діагностика хронічного токсоплазмозу у пацієнтів з вегето-судинною дистонією // Там же – С. 144–145.
 27. Зубач О.О., П.В. Черненко Застосування озонотерапії в комплексному лікуванні лептоспірозу // Там же – С. 146–148.
 28. Ворожбит О.Б., В.В. Корицька, І.О. Кіселик, О.Б. Герасун. Особливості клінічного перебігу грипу (аналіз 35 випадків під час епідемії 2009 р.) // Там же. – C. 221–224.
 29. Крижанська М.О., Н.З.Кіцера Клініко-патоморфологічні особливості летальних випадків грипу А H1N1 // Там же. – С. 261–263.
 30. Зінчук О.М. Герасун Б.А. Визначення сенсибілізації імуноцитів у хворих на Лайм-бореліоз за вмістом цитокінів у культурі стимульованих антигенами борелій лейкоцитів периферичної крові // Там же – С. 377–379.
 31. Зінчук О.М., Чоп’як В.В. Особливості функціональної лімфоцитарнозалежної імунної відповіді у хворих на ранній Лайм-бореліоз // Там же. – С. 379–381.
 32. Кіселик І.О., Ворожбит О.Б., Ганусяк В.М. Випадок сказу в людини з тривалим інкубаційним періодом і нетиповим перебігом // Там же – С. 383–384.