Статті та тези, видані співробітниками кафедри у 2009 році

 1. Бісярін Ю.В., Гаврилюк О.М., Кіселик І.О, Чайка Ю.І. Біопсія печінки: клінічні та патоморфологічні аспекти // Гепатологія – 2009. – № 1 – C. 28–36.
 2. Герасун О.Б. Особливості імунопатогенезу хронічного гепатиту В з інверсією HbeAg // Там же. – С. 59–65.
 3. Герасун Б.А., Ворожбит О.Б., Грицко Р.Ю. та інш. Специфічна діагностика гепатиту С // Там же. – С. 79–87.
 4. Герасун О.Б. Програма постійної медичної освіти GUIDE. Перша сесія // Там же. – С. 87–88.
 5. Чорновіл А.В., Грицко Р.Ю. Синдром жовтяниці в інфектології // Гепатологія – 2009. – № 2 – С. 16–29.
 6. Герасун Б.А., Мороз Л.В., Грицко Р.Ю. Сучасні підходи до попередження посттрансфузійного гепатиту В // Там же. – С. 60–65.
 7. Кіселик І.О., Пестушко І.Я. Обговорення проблеми вірусних гепатитів у доповідях науково-практичної конференції «Інфекційні хвороби у клінічній та епіде-міологічній практиці» (Львів, 21–22 травня 2009 року). – Там же. – С. 66–69.
 8. Герасун О.Б. Клініко-серологічні особливості HBeAg-негативного хронічного гепатиту В // Гепатологія – 2009. – № 3. – С. 68–77.
 9. Зубач О.О., Річняк Т.Г., Камінська І.В. Успішне лікування кріоглобулінемічного васкуліту у хворої на хронічний гепатит С. Клінічне спостереження // Там же. – 87–90.
 10. Герасун О.Б. Друга сесія «програми постійної медичної освіти GUIDE» // Гепатологія – 2009. – № 4 – С. 58–61.
 11. Грицко Р.Ю., Ворожбит О.Б. Токсокароз: актуальні аспекти діагностики та лікування // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2009. – № 1. – С. 78–83.
 12. Грицко Р.Ю., Серба Н.М., Кіселик І.О. Застосування обчислювальної шкали для оцінки фіброзу печінки у хворих на хронічні гепатити. Стратегія антифібротичної терапії // Практична медицина – 2009. – № 2 (том XV) – C. 52–56.
 13. Зінчук О.М. Лайм-кардит. Особливості клінічного перебігу та діагностики / О. М. Зінчук // Український медичний альманах. – 2009. – № 5. – С. 84–86.
 14. Зінчук О.М., Чоп’як В.В., Вальчук І.В. Особливості цитокінової регуляції в хворих на еритемні форми Лайм-бореліозу // Імунологія та алергологія. – 2009. – № 2–3. – С. 88–92.
 15. Зінчук О.М. Нейробореліоз в західному регіоні України: поширеність і клініко-патогенетичні особливості // Український медичний альманах. – 2009. – №2. – С. 74–75.
 16. Зубач О.О., Тумак І.М., Шевченко Л.Ю. Прогноз тяжкості перебігу лептоспірозу – багатофакторний аналіз // Acta Medica Leopoliensia. – 2009. – Т.15. – №1. – С. 85–90.
 17. Герасун О.Б. Специфічна реактивність імуноцитів у хворих на хронічний гепатит В з інверсією HBeAg // Інфекційні хвороби у клінічній та епідеміологічній практиці. Матеріали науково-практичної конференції Асоціації інфекціоністів України (21–22 травня 2009 року, м. Львів) – 2009. – С. 4–6.
 18. Телегін Д.Є. Частота метаболічного синдрому при хронічних гепатитах В, С та їх поєднаних формах і засоби його корекції // Там же – С. 50–53.
 19. Адамович О.П., Копитко О.М., Литвин Г.О., Сафонов С.А. Реалії ентеровірусної хвороби в Україні // Там же. – С. 91–92.
 20. Ворожбит О.Б., Грицко Р.Ю., Ворожбит Б.С. Проблеми діагностики токсокарозу в клінічній практиці // Там же. – С. 98–99.
 21. Задорожний А.М. Моніторинг сенсибілізації до антигенів токсоплазм // Там же. – С. 106–108
 22. Зубач О.О., Зінчук О.М., Шевченко Л.Ю. Прогнозування тяжкості клінічного перебігу лептоспірозу // Там же – С. 110–111.
 23. Зінчук О.М. Клінічні та діагностичні аспекти Лайм-бореліозу // Там же – С. 259–261.
 24. Зінчук О.М., Яворський І.Г. До 70-річчя кафедри інфекційних хвороб Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького // Там же – С. 261–265.
 25. Кіселик І.О., Крижанська М.О., Алексанян Т.І., Романюк Л.С. Вісцеральний лейшманіоз: ймовірність зараження в Україні // Там же – С. 265–267.
 26. Крижанська М.О., Кіселик І.О. Труднощі в діагностиці малярії // Там же – С.268–270.
 27. Адамович О.П., Копитко О.М., Литвин Г.О. Застосування ентерофурилу в лікуванні мікст-інфекцій // Поєднані інфекційні та паразитарні хвороби : матеріали Конгресу до 122-річчя від народження академіка Л.В.Громашевського, Чернівці (8-9 жовтня) – Тернопіль : Укрмедкнига, 2009 – С. 3–4.
 28. Зінчук О.М. Визначення показань для екстреної профілактики Лайм-бореліозу в осіб, які постраждали від присмоктування кліщів // Там же. – С. 98–100.
 29. Кіселик І.О., Алексанян Т.І., Токарєв В.П. Особливості перебігу лістеріозного менінгіту // Там же. – C.109–111.
 30. Покровська Т.В., Зінчук О.М. Особливості перебігу хронічної Епштейна-Барр вірусної інфекції // Там же. – С.193–195.
 31. Телегін Д.Є. Мультифакторні захворювання печінки у пацієнтів з термінальною стадією хронічної ниркової недостатності // Там же. – С. 253–156.
 32. Задорожний А.М., Герасун Б.А. Особливості вегето-судинної дистонії у хворих на хронічний набутий токсоплазмоз // Актуальні проблеми клініки, профілактики ВІЛ-інфекції і парентеральних гепатитів. Матеріали науково-практичної конференції. – Харків, 2009. – С. 37–38.
 33. Зінчук О.М., Бельдій В.І., Покровська Т.В. Спосіб оцінки тяжкості перебігу ГКІ // Там же. – С. 40–42.
 34. Зубач О.О. Догоспітальні діагностика лептоспірозу. Типові помилки // Там же. – С. 42–43.
 35. Телегін Д.Є. Частота та засоби корекції стеатозу печінки у хворих на хронічні вірусні гепатити змішаної етіології // Там же. – С. 112–115.
 36. Расевич О.М., Федірко А.М., Подорожний О.П., Крижанська М.О. Використання есенціальних фосфоліпідів (лівенціале) у хворих з хронічними захворюваннями печінки в санаторно-курортних умовах // Матеріали IX міжнародної науково-практичної конференції «Роль санаторно-курортного лікування у вирішенні проблем збереження здоров’я нації, наукове, медичне, економічне, соціальне та суспільне його значення» – 2009. – С. 219–220.