Статті та тези, видані співробітниками кафедри у 2008 році

 1. Зінчук О.М. Клінічні особливості ураження печінки при Лайм-бореліозі // Acta Medica Leopoliensia. – 2008. – Том XIV. – Додаток 1. – С. 74–77.
 2. Зінчук О.М. Особливості клінічних проявів та діагностики дисемінованих форм Лайм-бореліозу // Практична медицина. – 2008. – № 2. – С. 204–209.
 3. Зінчук О.М. Клініко-патогенетичні особливості ураження опорно-рухового апарату при Лайм-бореліозі // Сучасні інфекції – 2008. – № 2. – С. 35–38.
 4. Зінчук О.М. Виявлення Лайм-бореліозу серед хворих на реактивний артрит. Клінічні та діагностичні аспекти // Інфекційні хвороби – 2008. – № 2. – С. 28–31.
 5. Герасун Б.А., Зінчук О.М., Задорожний А.М., Герасун О.Б. До питання про дослідження антигенної активації імуноцитів за оцінкою вмісту цитокінів у культурі лейкоцитів периферичної крові // Лабораторна діагностика. – 2008. – № 2. – С. 25–28.
 6. Герасун О.Б. Мутанти вірусу гепатиту В: прикладні аспекти // Гепатологія – 2008. – № 1. – С. 7–16.
 7. Ворожбит О.Б. Депресія як ускладнення інтерферонотерапії хворих на хронічні вірусні гепатити // Там же. – С. 17–27.
 8. Чорновіл А.В., Грицко Р.Ю., Кузьменко-Чорновіл О.В. Диференціальна діагностика жовтяниць, зумовлених патологічною жовтяницею // Там же. – С. 27–42.
 9. Герасун Б.А., Беседин В.М., Мартинюк Г.А., Каминская И.В. Антенатальная передача гепатита В // Там же. – С. 44–52.
 10. Герасун Б.А, Ворожбит О.Б., Чоп`як В.В. Лікування автоімунних уражень при хронічних гепатитах за допомогою імунізації автолейкоцитами // Там же. – С. 97–105.
 11. Герасун Б.А. Загальні принципи лікування хронічного гепатиту В // Гепатологія – 2008. – № 2. – С. 4–16.
 12. Герасун Б.А., Грицко Р.Ю., Ворожбит О.Б. Сучасні підходи до специфічної діагностики гепатиту В // Там же. – С. 72–79.
 13. Покровська Т.В., Надрага О.Б., Зінчук О.М. Гостра і хронічна Епштейн-Барр вірусна інфекція у підлітків // Актуальные вопросы педиатрии. – 2008. – № . – С. 132 –134.
 14. Покровська Т.В., Зінчук О.М., Надрага О.Б. Гостра і хронічна Епштейн-Барр вірусна інфекція у підлітків // Современная педиатрия.– 2008. – №5. – С. 132–134.
 15. Зубач О.О., Зінчук О.М. Інфузійна терапія в комплексному лікуванні лептоспірозу // Український хіміо-терапевтичний журнал – 2008. – № 1–2. – С. 150–152.
 16. Телегін Д.Є. Патогенетична терапія метаболічного синдрому та стеатозу печінки при хронічних гепатитах В, С та їх поєднаних формах // Там же – С. 296–300.
 17. Телегін Д.Є. Поліетіологічні форми хронічних вірусних гепатитів: від патогенензу до терапії (огляд літератури) // Інфекційні хвороби – 2008. – № 3. – С. 84–89.
 18. Бісярін Ю.В., Зубач О.О., Кіселик І.О., Шевченко Л.Ю. Лептоспіроз та хронічна HCV-інфекція: клініко-морфологічні аспекти ураження печінки // Інфекційні хвороби. – 2008. – № 2. – С. 10–13.
 19. Ворожбит О.Б., Грицко Р.Ю. Імунологічні особливості токсокарозу // Імунологія та алергологія. – 2008. – № 3 (додаток). – С. 94–97.
 20. Телегін Д.Є. Сучасні можливості моніторингу фіброгенезу в менеджменті хронічного гепатиту C (частина 2) // Медична газета «Здоров’я України». – 2008. – № 6/1. – С. 55–56.
 21. Телегін Д.Є. Етіотропна терапія вірусних гепатитів: сучасні стандарти та перспективи // Медична газета «Здоров’я України». – 2008. – № 6/1. – С. 22–23.
 22. Грицко Р.Ю., Ільницький І.Г., Костик О.П. та інш. Синдром бронхіальної обструкції в пульмонологічній практиці // Практична медицина – 2008. – № 2, том XIV. – С. 222–228.
 23. Грицко Р.Ю., Ільницький І.Г., Ільницька Л.І. та інш. Клінічно-рентгенологічні та ендоскопічні критерії діагностики туберкульозу, поєднаного з хронічним бронхітом // Acta medica leopoliensia. Львівський медичний часопис – 2008. – № 2, том XIV. – С. 78–81.
 24. О.Б.Ворожбит, Б.А.Герасун. Дослідження психологічних особливостей хворих на вірусні гепатити // Досягнення і проблеми клінічної інфектології. Матеріали науково-практичної конференції і пленуму Асоціації інфекціоністів України. – Тернопіль, 2008. – С. 16–17.
 25. Герасун О.Б. Особливості позапечінкових проявів HBeAg-негативного HBV DNA-позитивного хронічного гепатиту В // Там же. – С. 20–21.
 26. Кіселик І.О., Шевченко Л.Ю., Бісярін Ю.В. Пункційна біопсія печінки як обов’язковий елемент контролю ефективності противірусної терапії хронічного гепатиту С // Там же. – С. 39–40.
 27. Зубач О.О., Шевченко Л.Ю. Біохімічно-морфологічні аспекти жовтяниці при лептоспірозі // Там же. – С. 134–136.
 28. Сельвестр С.П. Клініко-лабораторні особливості лептоспірозу в різні сезони року // Там же. – С. 165–167.
 29. Адамович О.П., Кальчук В.М., Паска І.Р. Спалах епідемічного паротиту в організованому колективі // Там же. – С. 182–183.
 30. Зінчук О.М. Особливості ураження суглобів при Лайм-бореліозі // Там же. – С. 288–290.