Статті та тези, видані співробітниками кафедри у 2007 році

 1. Зінчук О.М. Виявлення Лайм-бореліозу серед хворих на неврологічні розлади // Практ. медицина. – 2007. – № 1. – С. 68–71.
 2. Зінчук О.М. Офтальмологічні ураження при Лайм-бореліозі // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Медицина”. – 2007. – Випуск 10. – С. 142 –145.
 3. Зінчук О.М. Інфікованість бореліями населення західного регіону України // Acta Medika Leopoliensia. – 2007. – Том XIII. – № 1–2. – С. 113–116.
 4. Герасун Б.А., Чоп`як В.В, Зінчук О.М. та інші. Випадок вісцерального лейшманіозу // Therapia. – 2007. – № 5. – С. 65–66.
 5. Задорожний А.М., Герасун Б.А. Особливості вегето-судинної дистонії у хворих на хронічний набутий токсоплазмоз // Практична медицина. – 2006. – №3. – С. 62–64.
 6. Яворський І.Г., Зубач О.О., Зінчук О.М. Клініко-патоморфологічна характеристика летальних випадків лептоспірозу // Інфекційні хвороби. – 2007. – № 2. – С. 54–57.
 7. Телегін Д.Є. Досягнення та перспективи сучасної гепатології // Інфекційні хвороби – 2007. – № 3. – C. 110– 116.
 8. Зінчук О.М. Лайм-бореліоз. Клініко-епідеміологічні аспекти // Інфекційні хвороби. – 2007. – №4. – С. 5–10.
 9. Яворський І.Г., Зубач О.О., Сельвестр С.П., Зінчук О.М. Геморагічний синдром при лептоспірозі // Інфекційні хвороби. – 2007. – № 4. – С. 22–26.
 10. Телегін Д.Є. Гепатологія сьогодні // Там же. – C. 91– 93.
 11. Ворожбит Б.С., Ворожбит О.Б., Яковина У.Б. Патогенетичні основи позапечінкових уражень при HCV-інфекції //Актуальні проблеми медицини, фармації та біології. –2007. – №3. – С. 31–35.
 12. Паєнок А.В., Зінчук О.М., Телегін Д.Є. Рання печінкова енцефалопатія // Збірник праць НМАПО імені П.Л. Шупика. – 2007. – Книга 2. – Випуск 16. – С. 227–232.
 13. Герасун Б.А., Ворожбит О.Б., Герасун О.Б. Терапія асоційованого з HCV-інфекцією кріоглобулінемічного гломерулонефриту методом внутрішньошкірної імунізації автолейкоцитами // Хвороби печінки в практиці інфекціоніста. Матеріали науково-практичної конференції і пленуму Асоціації інфекціоністів України. – Донецьк, 2007. – С. 20–22.
 14. Герасун О.Б., Воржбит О.Б. Деякі особливості клініки HBeAg-негативного HBV-позитивного хронічного гепатиту B // Там же. – С. 22–24.
 15. Зінчук О.М., Річняк Т.Г. Клініко-лабораторні особливості гепатиту при Лайм-бореліозі // Там же. – С. 47–49.
 16. Зубач О.О., Бісярін Ю.В., Кіселик І.О., Шевченко Л.Ю. Патогенез жовтяниці при лептоспірозі // Там же. – С. 50–51.
 17. Телегін Д.Є., Грицко Р.Ю. HCV-асоційований спадковий гемохроматоз та пізня шкірна порфірія в однояйцевих близнюків // Там же. – С. 127–129.
 18. Герасун Б.А., Ворожбит О.Б Проблема депресивних станів асоційованих з інтерферонотерапією у хворих з хронічною HCV-інфекцією // Хвороби печінки в практиці інфекціоніста. матеріали наук-практ. конф. з міжн. участю.– Харків, 2007. – С. 77.
 19. Ворожбит Б.С., Ворожбит О.Б., Яковина У.Б., Грицко Р.Ю. Проблема діагностики ХГС у хворих із системними васкулітами // Там же – С. 74.
 20. Адамович А.П., Литвин Г.О., Адамович Е.А. О преимуществах использования энтерофурила в лечении острых кишечных инфекций // Юбилейная научно-практическая конференция, посвященная 175-летию со дня рождения С.П.Боткина, 29–31 мая 2007 г, СПб. – С. 205–206.
 21. Герасун А.Б. К вопросу о иммуннопатогенезе HBeAg-отрицательного HBV DNA-положительного хронического гепатита B // Там же. – С. 231.
 22. Зинчук А.Н., Пасичная И.А. Особенности поражения печени при Лайм-боррелиозе // Там же. – С. 244–245.
 23. Зинчук А.Н. Выявление безэритемных форм Лайм-боррелиоза у больных с неврологической симптоматикой // Там же. – С. 244.
 24. Зубач Е.А., Шевченко Л.Ю. Обеспеченность водорастворимыми витаминами больных лептоспирозом // Там же. – С. 280.
 25. Телегин Д.Е., Бисярин Ю.В. HCV-ассоциированный наследственный гемохроматоз и поздняя кожная порфирия у однояйцевых близнецов // Там же. – С. 296–297.
 26. Telehin D. HCV-associated hereditary hemochromatosis and Porphyria cutanea tarda in monozygotic twins // 17th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, – Munich, – 2007.
 27. Telehin D. Viral clearance, lamivudine resistant mutants appearance and hBv reactivation in the patients with chronic hepatitis B (CHB) in end-stage renal disease (ESRD) treated with lamivudine // 17th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, – Munich, – 2007.
 28. Olga B. Vorozhbyt, Serge M. Chooklin Chronic Hepatitis C with extrahepatic lesions in the west region of Ukraine // European Journal of Clinical Investigation Volume 37 Supplement 1 May 2007 Abstracts of the 41 s t Annual Meeting of the Europen Society for Clinical Investigation Uppsala, Sweden, 17–20 April 2007.
 29. Olga B. Vorozhbyt, Serge M. Chooklin Association between interferon-induced depression and sustained virological response in patient with antiviral therapy of chronic hepatitis C // Journal of interferon & Cytokine research 27; 682(2007) International society for interferon & Cytokine research Interferon anniversary meeting 50th Anniversary of the Discovery of interferon, September 16-19, 2007.