Статті та тези, видані співробітниками кафедри у 2006 році

 1. Зінчук О.М. Особливості ураження серця при Лайм-бореліозі // Сучасні інфекції – 2006. – № 1–2.
 2. Герасун Б.А., Чопяк В.В., Ворожбит О.Б. Лечение аутоимунных нарушений при хронических гепатитах В и С с помощью иммунизации аутолейкоцитами // Мир вирусных гепатитов. – Москва, 2006. – № 1. – С. 13–18.
 3. Герасун О.Б. НВе-негативний HBV-DNA позитивний хронічний гепатит В: клініко-патогенетичні аспекти // Практ. медицина. – 2006. – № 5. – С. 65–70.
 4. Герасун Б.А., Ворожбит О.Б., Герасун О.Б. та інш. Гепатити В і С у хворих, які лікуються програмним гемодіалізом // Інфекційні хвороби – 2006. – № 2. – C. 24–27.
 5. Зінчук О.М. Ураження шкіри на ранній стадії Лайм-бореліозу // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології – 2006. – Випуск 4–5 (73–74). – С. 290–297.
 6. Зинчук А.Н., Герасун Б.А., Ворожбит О.Б. Особенности клиники и диагностики нейроборрелиоза // Инфекционные болезни: проблемы здравоохранения и военной медицины. Материалы российской научно-практической конференции. – СПб, 2006. – С. 128–129.
 7. Зінчук О.М., Герасун Б.А., Ворожбит О.Б. Епідеміологічні особливості Лайм-бореліозу у Львівській області // Інфекційні хвороби – загальномедична проблема. Тернопіль „Укрмедкнига” Матеріали VII з’їзду інфекціоністів України (27-29 вересня 2006 року, м. Миргород) – 2006. – С. 395–397. Презентація виступу на пленарному засіданні.
 8. Герасун Б.А., Чоп’як В.В., Ворожбит О.Б. Імунізація автолейкоцитами як метод лікування автоімунних процесів у хворих на хронічні вірусні гепатити // Там же. – С. 24–26.
 9. Телегін Д.Є. Неінвазивні методи оцінки гістологічної активності та стадії фіброзу хронічного гепатиту С // Там же. – С. 105–107.
 10. Адамович О.П., Зінчук О.М., Кальчук В.М., Копитко О.М. Ефективність застосування ентерофурилу в лікуванні гострих кишкових інфекцій // Там же. – С. 128–129.
 11. Бельдій В.І., Покровська Т.В., Дідух П.М. Вітряна віспа у дорослих // Там же. – С. 215–216.
 12. Ворожбит О.Б., Грицко Ю. Р., Ворожбит Б.С. Особливості діагностики хронічного гепатиту С у хворих із змішаною кріоглобулінемією // Там же. – С. 19–21.
 13. Герасун Б.А., Зінчук О.М., Киселик І.О., Алексанян Т.І. Випадок вісцерального лейшманіозу // Там же. – С. 378–381.
 14. Герасун О.Б. Поширення і структура НВеАg-негативного хронічного гепатиту В // Там же. – С. 26–27.
 15. Зубач О.О., Зінчук О.М., Шевченко Л.Ю. Використання електронного модулю „LEPTOSPIROSIS” у клініці інфекційних хвороб // Там же. – С. 400–401.
 16. Телегін Д.Є. Пізня шкірна порфірія: генетична вада чи поза печінковий прояв гепатиту С? // Там же. – С. 482–484.
 17. Тітов М.Б., Сeльвестр С.П., Зінчук О.М. Дифтерія. Минуле і сучасне // Там же. – С. 333–336.
 18. Покровська Т.В, Зінчук О.М, Бельдій В.І, Басова О.А. Інфекційний мононуклеоз: порівняльна характеристика клінічного перебігу у дорослих і дітей // Сучасні наукові дослідження. Матеріали II міжнародної конференції. – Дніпропетровська, 2006. – С. 37–41.
 19. Зінчук О.М. Стеатоз печінки // Дни гастроентерологии в Крыму 6–7 жовтня 2006 – м. Ялта.
 20. Телегін Д.Є. Діагностика та корекція порушень обміну заліза при хронічному гепатиті С // Дни гастроентерологии в Крыму 6–7 жовтня 2006 – м. Ялта.
 21. Телегін Д.Є. Морфологія печінки // Дни гастроентерологии в Крыму 6–7 жовтня 2006 – м. Ялта.
 22. Olga B. Vorozhbyt, Serge M. Chooklin The rheumatic manifestation in patients with chronic hepatitis C virus infection and mixed cryoglobulinaemia // Journal of Gastroenterology and Hepatology (2006) 21 (Suppl. 2).