Статті та тези, видані співробітниками кафедри у 2005 році

 1. Зінчук О.М., Герасун Б.А., Шевченко Л.Ю. та інш. Результати сероепідеміологічних досліджень професійних груп ризику щодо Лайм-бореліозу // Науковий вісник Ужгородського університету, серія “Медицина”. – 2005. – № 24. – С. 65–68.
 2. Шевченко Л.Ю., Покровська Т.В., Бельдій В.І., Алексанян Т.І. Особливості перебігу інфекційного мононуклеозу у дорослих // Інфекційні хвороби. – 2005. – № 3. – С. 25–28.
 3. Зінчук О.М., Залужна Ж.А., Гайдук І.Б. та інш. Випадок природженого вісцерального лейшманіозу // Лікарська справа. – 2005. – № 7. – С. 56–59.
 4. Виноград Н.О., Василишин З.П., Грицко Р.Ю. та інш. Кліщовий енцефаліт // Інфекційні хвороби – 2005. – № 1. – C. 70–76.
 5. Волкова О.О., Кіселик І.О., Кіцера Н.З. Лептоспіроз та енцефалопатія: особливості клініки та патогенезу // Медицина транспорту. – 2005. – Київ. – № 1 – С. 96–98.
 6. Зубач О.О., Іванюшко В.Л., Токарєв В.П., Шевченко Л.Ю. Епідеміологічні аспекти та підходи до методів інтенсивної терапії у важких випадках лептоспірозу // Актуальні питання медичної науки та практики, вип. 68, кн. 1. – Запоріжжя, Дике поле. – 2005. – С. 285–291.
 7. Герасун Б.А., Беседін В.М., Анісімова І.М., Гнатюк В.В. Актуальні аспекти імунопатогенезу гепатиту у вагітних жінок // Проблеми клініки, діагностики та терапії гепатитів. Матеріали науково-практичної конференції Асоціації інфекціоністів України – Харків. – 2005. – С. 66–67.
 8. Телєгін Д.Є, Кондрат П.С, Тичка І.Б. та інш. Viral clearance, lamivudine resistant mutants appearance and HBV reactivation in the patients with chronic hepatitis B in end-stage renal disease treated with lamivudine // Там же. – С 18–19.
 9. Телегін Д.Є., Кондрат П.С. , Тичка І.Б. Clinical Features and Long-Term Outcome of Blood Transmitted Hepatitis (B, C, D) in Hemodialysis Patients // Там же. – С. 19–22.
 10. Бельдій В.І., Покровська Т.В. Проблеми у вітамінах С і РР у хворих на вірусні гепатити // Там же. – С. 37–38.
 11. Olga B. Vorozhbyt, Serge M. Chooklin. Renal manifestations associated with hepatitis C virus infection // Gut 2005; 54 (Suppl. V11) A208 13th United Europen Gastroenterology Week 15-19 October 2005, Copenhagen.