Статті та тези, видані співробітниками кафедри у 2003 році

 1. Герасун О.Б. HBeAg-негативний DNA HBV-позитивний хронічний гепатит В: особливості діагностики та ефективність лікування // Сучасні інфекції. – 2003 – № 3. – C. 22-24.
 2. Герасун Б.А., М.В.Панчишин, О.Й.Комариця та інш. Рівень холестеролу крові та віремія при хронічних вірусних гепатитах В і С // Вісник вінницького державного медичного університету. – Винниця, 2003.
 3. Бесєдін В.М., Герасун Б.А. Патогенез антенатальної передачі HBV при хронічному гепатиті В.
 4. Зінчук О.М., Герасун Б.А. Специфічна діагностика іксодового кліщового бореліозу // Сучасні інфекції. – 2003. – № 1. – С. 89-95.
 5. Зінчук О.М. Використання “Електронного архіву BORRELIOSIS” в інфекційних клініках // Практична медицина. – 2003. – Т. IX, № 5. – С. 86–88.
 6. Зінчук О.М., Яворський І.Г. До 90-річчя клініки інфекційних хвороб Львівського державного медичного університету ім. Данила Галицького // Інфекційні хвороби. – 2002. – № 4. – С. 89-94.
 7. Ворожбит О.Б. Проблема позапечінкових уражень при хронічному гепатиті С // Практична медицина. – 2003. – № 3. – С. 97-101.
 8. Ворожбит О.Б. Виявлення позапечінкових уражень при хронічному гепатиті С // Практична медицина. – 2003. – № 2. – С. 33-35.
 9. Грицко Р.Ю., Дахнюк І.Є. Автоімунні порушення при ремісії хронічного бронхіту // Інфекційні хвороби. – 2003. – № 1. – C. 24-26
 10. Грицко Р.Ю., Дахнюк І.Є. Клініко-імунологічні варіанти загострення хронічного бронхіту // Практична медицина. – 2003. – № 2 (том IX). – С. 39-41.
 11. Грицко Р.Ю. Імунологічні особливості у хворих із загостренням хронічного обструктивного бронхіту та можливості їх корекції // Український пульмонологічний журнал. –2003. – № 3.
 12. Грицко Р.Ю., Чабан Т.І., Дахнюк І.Є. Показники клітинного імунітету при загостренні та РЕМ хронічного бронхіту // Український медичний альманах. – 2003. – № 2 (Том 6). – С. 46.
 13. Телегін Д.Є. Проблема вірусних гепатитів у центрах гемодіалізу. – Практична медицина. – 2003. – № 3 (Том IX). – С. 91-97.
 14. Телегін Д.Є., Панчишин М.В., Комариця О.Й. та інш. Рівень холестеролу крові при хронічних вірусних гепатитах В і С // Вісник Вінницького державного медичного університету. – 2003. – Т. 7, № 1–1. – С. 170–171.
 15. Зінчук О.М., Адамович О.П., Грицко Р.Ю. та інш. Абдомінальний туберкульоз: можливості діагностики // Практична медицина. – 2003. – Т. IX, № 5. – С. 130–132.
 16. Мартинюк І.І., Дашо Ю.А., Кіселик І.О. та інш. Ефективність застосування гептралу у хворих на хронічні захворювання печінки різної етіології // Практична медицина. – 2003. – Т. IX, № 4. – С. 71–75.
 17. Грицко Р.Ю, Федорів Я.-Р.М., Томашова С.А. Матеріали і документи, потрібні для написання і захисту дисертаційної роботи. – ЛДМУ. – Львів – 2003. – 246 с.
 18. Грицко Р.Ю., Січкоріз О.Є., Крижанська М.О. Організація підготовки лікарів в інтернатурі зі спеціальності 14.01.12 “Інфекційні хвороби”. Методичні вказівки для відповідальних і безпосередніх керівників інтернатури та лікарів-інтернів. – ЛНМУ. – Львів, 2003. – 70 с.
 19. Грицко Р.Ю., Зінчук О.М., Чорновіл А.В. та інш. Специфічна діагностика інфекційних хвороб: забір матеріалу. Методичні вказівки для студентів. – ЛДМУ, Львів, 2003. – 30 с.
 20. Telegin D., Kobryn T. Analysis of peripheral T-lymphocyte subsets and antibody responses in patients with chronic HCV-infection // Materials of 13th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Glagow. – 2003. – P. 1185.
 21. Telegin D., Kobryn T. Hepatitis C virus-infected patients with normal aminotransferase activities: epidemiological, biochemical, immunological features and long-term outcome // Falk Symposium: Liver diseases: advances in treatment and prevention. – Freiburg (Germany) October 17 – 19. – 2003. – № 137. – P. 63.
 22. Адамович О.П., Дідух П.М., Зінчук О.М. та інш. Випадки захворювання людей на коров’ячу віспу // “Керовані інфекції”. Матеріали науково-практичної конференції та пленуму асоціації інфекціоністів України. – Івано-Франківськ, 2003. – С. 5-7.
 23. Ворожбит О.Б., Герасун О.Б., Грицко Р.Ю. Серологічний профіль маркерів гепатиту у зв’язку з можливістю мутантного впливу на HBV (Деякі клінічні приклади та міркування) // Там же. – С. 36-38.
 24. Герасун Б.А., Беседін В.М., Анісімова І.М. та інш. Клініко-патогенетичні та епідеміологічні аспекти гепатиту В у вагітних. // Там же. – С. 45-46.
 25. Герасун Б.А., Грицко Р.Ю. Можливості підвищення імунізації проти дифтерії // Там же. – С. 46-47.
 26. Собко Ю.Х., Зінчук О.М., Адамович О.П. та інш. Перебіг керованих інфекцій у щеплених // Там же. – С. 210-211.
 27. Тітов В.М., Зінчук О.М., Федоренко С.М. та ін. Дифтерія в дорослих // Там же. –С. 218-221.
 28. Федоренко С.М., Зінчук О.М., Тітов В.М. та інш. Дитяча інфекція у дорослих // Там же. – С. 227-229.
 29. Кальчук В.М., Адамович О.П., Дашо Ю.А. Аналіз помилок у діагностиці кишкових інфекцій на догоспітальному етапі // Там же. – С. 269-270.
 30. Адамович О.П. До питання диференціальної діагностики гострих кишкових інфекцій // IX Конгрес Світової федерації Українських лікарських товариств. Тези доповідей”. – Луганськ – Київ – Чикаго. – 2002.
 31. Адамович О.П. До проблеми поширення коров’ячої віспи серед людей // Тези доповідей УП з’їзду Всеукраїнського лікарського товариства. Українські медичні вісті. – Тернопіль, 2003. – № 1 (63), Том 5.
 32. Адамович О.П. Деонтологія при вирішенні санітарно–гігієнічних проблем. // Формування особистості студентів як майбутніх фахівців лікарської справи, працівників охорони здоров’я та інших соціально орієнтованих установ у контексті біоетики. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. – Львів, 2003. – С. 12-13.
 33. Зінчук О.М., Алексанян Т.І., Гжегоцька Л.С., Сафонова О.Г. Невирішені питання діагностики, лікування та профілактики фасціольозу людини в Україні // Концепція розвитку паразитоценології з метою забезпечення якості обїєктів гуманної, ветеринарної медицини і загальної біології. Тези доповідей II конференції Міжнародної асоціації паразитоценологів, присвяченої 25-річниці парадигмальної науки паразитоценології. – Луганськ, 2003. – С. 62
 34. Крижанська М.О., Черкес С.О., Подорожній О.П. Перспективи проведення наукових досліджень за умов курорту Моршин // Матеріали II зїзду Всеукраїнської Асоціації фізіотерапевтів та курортологів. – Одеса, 2003. – С. 392-393.