Статті та тези, видані співробітниками кафедри у 2001 році

 1. Герасун Б.А., Анісімова І.М, Гнатюк В.В. Інтерферонопрофілактика пренатальної передачі вірусу гепатиту В // Ліки. – 1999. – № 1. – С. 21-24.
 2. Gerasun B, Danilejchenco V. New methods of autoimmune chronic hepatitis treatment // 5th Scientific Conference with International Participation “Progress in treatment of liver diseases”. – Warsaw, 2001. – P. 29.
 3. Danileichenko I, Geasun A. Immunological method in prediction of hepatic encephaiopathy // 5th Scientific Conference with International Participation “Progress in treatment of liver diseases”. – Warsaw, 2001. – P. 29.
 4. Герасун Б.А., Беседін В.М., Анісімова І.М. Особливості перебігу вагітності у жінок з Нв-вірусною інфекцією в залежності від типу репродукції вірусу гепатиту В // Перинатологія та педіатрія. – 2001. – № 2. – С. 51-53
 5. Зінчук О.М., Кіселик І.О., Шевченко Л.Ю. Використання електронного архіву HEPATITIS в гепатологічних клініках // Сучасні інфекції. – Київ, 2000. – № 4. – С. 50-54
 6. Грицко Р.Ю., Грицко О.М., Федущак А.Л., Пирогова В.І. Впровадження позаштатного головного спеціаліста з сестринської справи // Практична медицина. – 2001. – № 1. – С. 93-97
 7. Грицко Р.Ю., Зінчук О.М., Яворський І.Г. Проблеми резистентності (етіологічних факторів) до антибіотиків в клініці інфекційних хвороб // Актуальні проблеми експериментальної та клінічної медицини. Зб. наукових праць. – Львів, “СПОЛОМ”. – 2000. – Т. 1. -С. 81-85.
 8. Ворожбит Б.С, Зінчук О.М., Шевченко Л.Ю., Яворський І.Г. З досвіду виховної роботи. Організація, форми і методи. // Міжрегіональна науково-практична конференція “Сучасні аспекти виховного процесу у вищих навчальних закладах України”. – Львів, 2000. – С. 26-27.
 9. Грицко Р.Ю., Зінчук О.М., Грицко О.М. Шляхи реформування медсестринства // “Сучасні проблеми підготовки медичних та фармацевтичних кадрів в Україні”. Матеріали науково-методичної конференції. – Луганськ, 2000. – С. 89-90.
 10. Грицко Р.Ю., Мартинюк І.І. Етапи розвитку сімейної медицини у Львівській області України // “Сімейна медицина та розвиток поліклінічної допомоги в Україні”. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції молодих вчених, студентів та практичних лікарів. – Луганськ, 2001. – С. 15-18
 11. Зінчук О.М., Грицко Р.Ю.Актуальні питання фасціольозу людини // “Проблеми медичної паразитології”. Матеріали науково-практичної конференції у Львові 28 березня і 25 квітня 2000 р. – Львів, 2001. – С. 13-15
 12. Алексанян Т.І., Зінчук О.М., Тітов В.М. та інші. Помилки в діагностиці менінгітів на догоспітальному етапі // Нейроінфекції та інші розповсюджені вірусні хвороби. Матеріали науково-практичної конференції. – Харків, 2001. – С. 3
 13. Собко Ю.Х., Грицко Р.Ю., Кіселик І.О. та інші. Рідкісні форми гнійних менінгітів // Там же. – С. 141
 14. Тітов В.М., Зінчук О.М., Алексанян Т.І. та інші. Лікування вірусних менінгітів (менінгоенцефалітів) // Там же. – С. 150
 15. Адамовмч О.П., Кальчук В.М., Грицко Р.Ю. та інш. Випадок коров’ячої віспи у людини // Там же. – С. 175
 16. Чорновіл А.В., Грицко Р.Ю., Бірка Х.Ю. Застосування вітамінів-антиоксидантів в інфектології // Інфекційні хвороби . – Тернопіль, 2001. – № 2. – C. 50-55
 17. Zinchuk О., Hrytsko R. Actual problems of fascioliasis in human // Ukrainian information health bulletin. – Lviv, 2001. – № 1. – P. 29-33
 18. Yavorsky I. Contemporary problems of malaria // Ukrainian information health bulletin. – Lviv, 2001. – № 1. – P. 33-37
 19. Грицко Р.Ю., Герасун Б.А. Харчовий імуномодулятор для популяційної імунокорекції // Харчування населення в сучасних екологічних умовах. Матеріали науково-практичної конференції. – Київ, 2001. – С. 96-99
 20. Кіселик І.О. Метаболізм оксиду азоту та вірусні гепатити. Патогенетичні аспекти // Інфекційні хвороби. – Тернопіль, 2001. – № 2. – С. 42-46
 21. Шевченко Л.Ю., Кіселик І.О. Визначення нітритів та нітратів у хворих на вірусні гепатити: Клінічні аспекти. // Проблеми вірусних гепатитів, що передаються парентеральним шляхом. Матеріали науково-практичної конференції. – Київ, 2001. – C. 23-28
 22. Grycko R., Mazak K., Borys W., Melnyk L., Rudnicka I. Badanie stopnia nasilenia zespolu intoksykacyjnego u chorych na astme oskrzelowa // Alergia Astma Immunologia Kliniczna. III Konferencja naukowo-szkoleniowa. – Polska, Lodz, 2001. – P. 127
 23. Телегин Д.Е Репликативная активность HCV и серологические профили иммунного ответа на вирусные антигены // Научно-практическая конференция «Гепатит С» (Рос-сийский консенсус). – Москва, 2000
 24. Герасун Б.А., Телегін Д.Є., Ворожбит О.Б., Герасун О.Б. Гуморальна імунна відповідь до структурних та неструктурних білків вірусу гепатиту С при різних варіантах активності інфекційного процесу // Вирусные гепатиты с парентеральным механизмом передачи возбудителей и их исходы. – Київ, “ДІА”, 2001. – С. 141-145
 25. Telegin D., Gerasun B., Danileichenko V. Specific immune respons at the pathogenesis of delta infection // Przeglad epidemiologiczny supl. II. – 2000. – T. 54. – P. 68-69
 26. Gerasun B., Telegin D., Danileichenko V. The seroepidemiological observation оf hepatitis delta virus infection in western region of Ukraine // Przeglad epidemiologiczny supl. II. – 2000. – T. 54. – P. 72
 27. Telegin D., Gerasun B., Danileichenko V., Gerasun A. The seroepidemiological observation of hepatitis delta virus infection in western region of Ukraine // Przeglad epidemiologiczny supl. III. – 2001. – T. 55. – P. 206
 28. Telegin D. The influence of interrelations between HBV and HDV replicative activity of on clinical course of a chronic hepatitis delta // United European Gastroenterology Week. – Brus-sels, 2000. – N 47. – P. 177
 29. Telegin D., Gerasun B., HCV replicative activity and serological profiles of immune response to viral antigens // 9th United European Gastroenterology Week (suppl III). – 2001. – Vol. 49. – P. 1058
 30. Gerasun B., Fedoriv Y., Telegin D. The frequency of virales hepatitises dual (HBV-HCV) ethiology and replicative activity of viruses in coinfected patients // 9th United European Gastroenterology Week (suppl III). – 2001. – Vol. 49. – P. 1059